HESAP İŞLERİ KULLANIM EL KILAVUZU.. 3

1.MUHASEBE DEFTER İŞLEMLERİ. 6

1.1 MUHASEBE KAYDI 6

1.1.1MUHASEBE KAYDI 7

1.1.2 VERİLE EMRİ NAKİT. 13

1.1.3 VERİLE EMRİ MAHSUP. 15

1.1.4 AVANS SENEDİ 17

1.1.5 ÇEŞİTLİ ÖDEMELER VE İADELER FİŞİ 19

1.2 MUHASEBE BELGESİ TEKRAR BASTIR.. 22

1.3 VERİLE EMRİ NAKİT (GEÇİCİ) 22

1.4 İRSALİYELERİN OTOMATİK MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 23

2. DEFTERLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ. 25

2.1 YEVMİYE DEFTERRİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ 25

2.2 BÜTÇE GİDER DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME. 25

2.3 KİŞİ BORÇLARI DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME. 26

2.4 TEMİNAT DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME. 27

2.5 BÜTÇE EMANETİ DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME. 28

2.6 GELİR DEFTERİ GÖRÜNTÜLENMESİ 29

2.7 AVANS DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME. 30

2.8 ADİ EMANET DEFTERİNİN  GÖRÜNTÜLEMESİ 31

2.9 BANKA DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME. 32

2.10 BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAP DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME. 33

2.10 KDV DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME. 34

2.11 YEVMİYE BELEGESİ GÖRÜNTÜLEME. 35

2.12 KASA DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME. 36

3. HESAP İŞLERİ PARAMETRELERİ. 37

3.1 GELİR KODLARININ OLUŞTURULMASI 37

3.2 GİDER KODLARININ OLUŞTURULMASI 38

3.3 BANKA HESABININ OLUŞTURULMASI 39

3.4 EMANET BÖLÜM KODLARININ OLUŞTURULMASI 39

3.5 FİRMA/KİŞİ VEYA BORÇLU FİHRİST. 40

3.6 DAİRELERİN OLUŞTURULMASI 41

3.7 GELİR NEVİLERİN OLUŞTURULMASI 41

3.8. TAKVİMİN OLUŞTURULMASI 42

4. HESAP İŞLERİ VERİ GİRİŞİ. 43

4.1 DEVİR/BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEKLER GİRİŞİ 43

4.2 YEVMİYE DEVİR GİRİŞİ 44

4.3 YARDIMCI DEFTER KAYIT. 44

6. HESAP İŞLERİ CETVELLERİ. 46

6.1 GÜNLÜK HESAP KONTROL CETVELİ 46

6.2 AYLIK MİZAN CETVELİ 46

6.3 EMANETLER CETVELİ 47

6.4 BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELLERİ 47

6.5 BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAP CETVELİ 48

6. DÜZELTME İŞLEMLERİ. 50

6.1 YEVMİYE KAYDI SİLME. 50

6.2 SİLİNEN YEVMİYEYİ TEKRAR GİRME. 50

6.3 YARDIMCI DEFTER DÜZELTME. 50

7. BÜTÇE İŞLEMLERİ. 52

7.1 GİDER BÜTÇESİ OLUŞTURMA.. 52

7.2. GİDER BÜTÇESİ GÖRÜNTÜLEME. 53

7.3. GELİR BÜTÇESİ OLUŞTURMA.. 55

7.4 GELİR BÜTÇESİ GÖRÜNTÜLEME. 56

7.5 YILLAR İTİBARİYLE PROGRAM MALİYELERİ 57

7.6 ÖDENEK CETVELİ 58

7.7 AYRINTI KODLARI HARCAMA KALEMLERİ VE ÖDENEKLER CETVELİ 58

7.8 G VE H CETVELLERİ 59

7.9 K1 VE K2 CETVELLERİ 59

7.10 R VE BÜTÇE KARARNAMESİ CETVELLERİ 60

7.11 T CETVELİ 60

8.KESİN HESAP CETVELLER.. 62

8.1 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ 62

8.2 BÜTÇE GELİR KESİN CETVELİ 63

8.3 HARCAMALARIN VE EKONOMİK AYRIMINI GÖSTEREN CETVEL. 63

8.4 HESAP ÖZETLERİ CETVELİ 64

8.5 BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ 64

8.6 BÜTÇE TAHAKKUKLARI / TAHSİLLERİ CETVELİ 65

8.7 KİŞİ BORÇLARI MÜFREDAT CETVELİ 65

8.8 AVANS KREDİLER CETVELİ 66

8.9 TEMİNAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANAĞI 66

8.10 MANETLER VE BÜÇE EMANETLERİ MÜFREDAT CETVELİ 67

9. DEVİR İŞLEMLERİ. 68

9.1 DEVİR İŞLEMLERİ 68

9.2 ÖDENEK DEVİR HAZIRLIK.. 69

10. ay sonu işlemleri. 70

10.1 GELİR HESAPLARINA AKTARIM.. 70

10.2 GİDER HESAPLARI AKTARIM.. 72

10.3 KDV MAHSUBU.. 72

11. KONTROL İŞLEMLERİ. 73

12.TESLİMAT MÜZEKKERESİ VE GÖNDERME EMRİ. 74

13.MAHSUP ALINDISI. 74

 


HESAP İŞLERİ KULLANIM EL KILAVUZU

Belediyenin hesapişleri müdürlüğü bölümünde kullanılan modüldür. Modül iki kısımdan oluşur. Birinci kısım belediyenin gider ve gelir bütçesinin oluşturulmasını sağlar. İkinci kısımda belediyenin muhasebe kayıtlarının takibi yapılır. Muhasebe kayıtları işleminde hangi işlem için hangi hesapların kullanılacağının bilinmesi programın kullanılması için temel oluşturur. Hesaplar borç ve alacakta kayıt edildiğinde bütün defterlere, mizanlara ve kesin hesaplara otomatik olarak işlenir. Ay sonunda yapılan gelir,gider aktarımları ve KDV mahsup işlemleri program tarafından otomatik yapılır. Gelir programında tahsil edilen bütün gelirlerin  otomatik olarak muhasebe kaydı oluşturulur. Ayrıca sene sonlarında ödenek devir ve iptal işlemleri ile hesap devir işlemleri program tarafından otomatik yapılır. Devir işlemi yapılsa dahi önceki senelerin bütün bilgileri aynı ortamda durmaktadır.

Program çalıştırıldığında ilk olarak  kullanıcı kendini tanıt ekranına “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” si girilir.

 

 

“Tamam” butonuna basıldığında, kullanıcı adı ve şifresi doğru ise, programın ana menüsü görüntülenir.

 

 

 

Programlarda kullanılan genel özelliklere sahip tuş tanımları şunlardır :

 

Kaydet :

Ekranda girilmiş olan bilgilerin ilgili dosyalara kayıt edilmesini sağlar. Eğer ekrandaki kayıt daha önce girilmiş ise kayıtta değişiklik yapar. Daha önce girilmemiş ise yeni kayıt açılır.

 

Sil  :

Ekrandaki bilgilerin silinmesini sağlar. Silme işleminden önce kullanıcı uyarılır. Uyarıya “evet” diye cevap verilirse kayıt silinir. Silme işlemi önemli bir işlemdir. Eğer silinen yardımcı kayıt ise ana kayıtların bilgilerinde uyumsuzluklara sebebiyet verebilir. (parametrik kodlar yardımcı kayıtlardır)

 

Satır Aç :

(Kayıt Aç)

Satır aç tuşu olan bütün ekranlarda, satır satır bölünmüş listeler de vardır. Bu listelere kayıt açmak için kullanılır. Bu satırlar bilgi girilmek için kullanılır. Satır açıldıktan sonra açılan satıra bilgi girişi yapmak için açılan satır seçilmelidir. Seçim yapıldıktan sonra bilgi girişi yapılabilir. Eğer satır açılıp bilgiler girildiyse en son olarak Kaydet işlemi yapılmalıdır. Eğer Kaydet tuşu yoksa girilen bilgiler direk olarak dosyalara işlenmiştir.

 

Satır Sil :

(Kayıt Sil)

Satır sil tuşu olan bütün ekranlarda, satır satır bölünmüş listeler de vardır. Bu listelerdeki kayıtların silinmesi için kullanılır. İlgili satırın silinmesi için o satır işaretlenmelidir. (Mouse ile) Bu tuşa basıldığında “ilgili kaydı silmek istiyor musunuz ?” sorusu gelecektir ekrana verilen cevaba göre satır silinir veya silmekten vazgeçilebilir. Eğer satır silindi ise en son olarak Kaydet işlemi yapılmalıdır. ( Silinme işleminin dosyalara işlenmesi için) Eğer Kaydet tuşu yoksa girilen bilgiler direk olarak dosyalardan silinmiştir.

 

Liste hazırla :

Genelde rapor hazırlama programlarında kullanılan bir işlemdir. Raporun görüntülenmesi ve yazdırılmasından önce raporun oluşmasını sağlar. Ekranda girilmiş olunan kriterlere göre raporun hazırlanmasını sağlar

 

Görüntüle  :

Raporların ekrandan görüntülenmesini sağlar. Eğer ekranda liste hazırla tuşu var ise görüntüle yapmadan önce muhakkak liste hazırla işlemi yapılmalıdır. Liste hazırla tuşu yok ise direk olarak görüntüle işlemi ile kayıtlar ekrandan görüntülenebilir.

 

Yazdır :

Raporların yazıcıdan alınmasını sağlar.

Eğer ekranda liste hazırla tuşu var ise yazdır yapmadan önce muhakkak liste hazırla işlemi yapılmalıdır.

 

Sahaları Boşalt :

(Ekranı Temizle)

Ekrandaki bütün sahaları, programın ilk girildiği andaki şekle getirir. İçinde bilgi olan sahaların içini boşaltır. Seçimli bilgileri ilk haline getirir. Bu işlem  kayıt ekleme işlemlerinden sonra yapılabilir, veya rapor hazırlama işlemlerinde değişik raporlar hazırlanması öncesinde kullanılabilir.

 


1.MUHASEBE DEFTER İŞLEMLERİ

            Muhasebe kayıtlarının yapılması için gerekli menüdür. Programın merkezi de denilenilir. Diğer bütün menüler buradan oluşan kayıtlarla işlem yapmaktadır.

 

1.1 MUHASEBE KAYDI

Tüm muhasebe kayıtlarının yapıldığı ekrandır. Bu program muhasebe kaydı için gerekli bütün fonksiyonları barındırmaktadır.

İlk tarih girilir ve daha sonra belge tipi seçilir.Belediye muhasebesi kayıtlarında 5 çeşit belge tipi bulunmaktadır bunlar :

1.Muhasebe Kaydı  2. Verile Emri Nakit  3. Verile Emri Mahsup  4. Avans Senedi 5.Çeşitli Ödemeler ve İadeler.

           

            Yapılan işlemin çeşidine göre belge tipi seçilir.

 

Örnek : Yapılan harcamalar için “verile emri nakit” seçilir.

       Gelirlerin muhasebeleştirilmesi için “muhasebe kaydı” seçilir.

       Avans açma işlemi için “avans senedi” seçilir.

       Avans kapama işlemi için “verile mahsup” seçilir.

       Emanette duran (damga,gelir vergisi vb.) kayıtlarının ödeme işlemi için “çeşitli ödemeler ve iadeler” seçilir.

 

Ekran iki bölümden oluşmaktadır. Sol yarı ekran “borç” hesapları için, sağ yarı ekran ise “alacak” hesapları için kullanılır. İkiye bölünen ekranın her iki bölümü de yukarı ve aşağı olmak üzere ikiye bölünmektedir. Yukarı bölüm Ana hesapların gösterilmesi için (31 Bütçe Gelirleri gibi), Alt bölüm ise yardımcı hesapların(1231 Bina Vergisi gibi) gösterilmesi için kullanılır.

                                                          

Borç Ana Hesapları

Alacak Ana Hesapları

Borç Yardımcı Hesapları

Alacak Yardımcı Hesapları

                                                          

            Muhasebe kayıtlarının oluşması için borç ve alacak taraflarında doğru hesapların çalıştırılması gerekmektedir. Muhasebeciler hangi işlemde hangi hesapların çalıştırıldığı bilgisine sahiptirler. İlk önce borç tarafında doğru hesap seçilir ve “borç ekle” tuşuna basılır. İlgili hesap seçildikten sonra o hesaba uygun ekran ekrana gelir. Borç tarafında bilgi girişi yapıldıktan sonra doğru alacak hesabı seçilir ve “alacak ekle” tuşuna basılır. Gelen ekranda bilgi girişi yapıldıktan sonra borç ve alacak toplamlarının eşit olduğu kontrol edilir ve “kaydet” işlemi ile kayıt tamamlanmış olur.

En çok yapılan işlemler için borç ve alacak hesapları şu şekildedir.

1.1.1MUHASEBE KAYDI

Koşul 1: Bir tahsildar tarafından bir günde yapılan tahsilatın muhasebeleştirilmesi isteniyor.

.Hesap İşleri Menusunde Muhasebe Defter İşlemleri seçilir.

.Muhasebe Kaydı seçilir.

.Ekranda Tarih sahası bugünün tarihi olarak gelir. Eski bir tarihe kayıt yapılmak istenmediği sürece aynı bırakılır.

.Belge tipi Muhasebe Fişi seçilir.

 

BORÇ BÖLÜMÜ

 

.Borç olarak Banka Hesabı seçilir. Borç Ekle tuşuna basılır.

.Satır Aç tuşuna basılır.

.Banka hesap kodu girilir. (Bilinmiyorsa INS basılır.Kontrol ediniz)

.Alındı tarihi ve numarası girilir.

 

.Bankaya yatırılan tutar girilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

 

ALACAK BÖLÜMÜ

 

.Alacak olarak Bütçe Gelirleri seçilir.Alacak ekle tuşuna basılır.

.Gelen ekranda Satır Aç tuşuna basılır.

.Tahsilat yapılan gelir kodları tek tek satır aç tuşuna basarak eklenir. (Gelir kodları bilinmiyorsa INS tuşuna basınız.Geri dönüşü Kontrol ediniz.Sil tuşu da denenecek.)

.Tahakkuğa bağlı,tahakkuksuz,takipli  borçlular sahaları uygun şekilde doldurulur.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

.Alacak ve Borç tutarlarının toplamı birbirinin  aynı olmak zorundadır. (Kontrol ediniz.)

.Muhasebe fişinin içeriğine bakmak için Görüntüle tuşuna basılır.

(İçeriğini kontrol ediniz.)

.Kaydet tuşuna basılır. (Yevmiye Defteri ve Bütçe gelirleri yardımcı defterine doğru kaydedilmiş mi Kontrol ediniz.)

.Yazdır tuşuna basınız. Çıkan muhasebe fişini Kontrol ediniz.

 

 

 

Koşul 2:Tahakkuk Bordrosu gelmiştir. (Tahakkuklu ve tahakkuksuz var.)Muhasebesi yapılacaktır.

 

.Hesap İşleri Menusunde Muhasebe Defter İşlemleri seçilir.

.Muhasebe Kaydı seçilir.

.Ekranda Tarih sahası bugünün tarihi olarak gelir. Eski bir tarihe kayıt yapılmak istenmediği sürece aynı bırakılır.

.Belge tipi Muhasebe Fişi seçilir.

 

BORÇ BÖLÜMÜ

 

.Borç olarak Gelir Tahakkuklarından Borçlular Hesabı seçilir. Borç Ekle tuşuna basılır.

.Satır Aç tuşunu kullanarak bordrodaki her gelir kodu için borç tutarı girilir. (Her satır bittiğinde tekrar satır Aç tuşuna basmayı unutmayınız. Gelir kodları bilinmiyorsa INS tuşuna basınız.Geri dönüşü Kontrol ediniz.Sil tuşu da denenecek.)

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

 

 

ALACAK BÖLÜMÜ

.Alacak olarak Gelir Tahakkukları Hesabı seçilir. Alacak Ekle tuşuna basılır.

.Satır Aç tuşuna basılır.

.Gelir kodları bazında aylık toplamlar tek tek satır açarak borç kolonuna girilir.(Gelir kodları bilinmiyorsa INS tuşuna basılır.Kontrol ediniz.Sil tuşu da denenecek.)

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

.İlk ekrana dönüldüğünde ,Alacak ve Borç tutarlarının toplamı birbirinin  aynı olmak zorundadır. (Kontrol ediniz.)

.Muhasebe fişinin içeriğine bakmak için Görüntüle tuşuna basılır.

(İçeriğini Kontrol ediniz.)

.Kaydet tuşuna basılır. (Yevmiye Defteri ve Gelir Hesapları Yardımcı defteri doğru kaydedilmiş mi Kontrol ediniz.)

.Yazdır tuşuna basınız. Çıkan muhasebe fişini kontrol ediniz.

 

Koşul 3: Emlak vergisinden tahsilatından ayrılan özel payların muhasebeleştirilmesi yapılacak.

 

.Hesap İşleri Menusunde Muhasebe Defter İşlemleri seçilir.

.Muhasebe Kaydı seçilir.

.Ekranda Tarih sahası bugünün tarihi olarak gelir. Eski bir tarihe kayıt yapılmak istenmediği sürece aynı bırakılır.

.Belge tipi Muhasebe Fişi seçilir.

 

BORÇ BÖLÜMÜ

 

.Borç olarak Bütçe Gelirleri Hesabı seçilir.Borç ekle tuşuna basılır.

.Gelen ekranda Satır Aç tuşuna basılır.

.Listede yeni açılan satıra konumlanılır. Burada gelir kodu girilir.Gelir kodları bilinmiyorsa kod sahasının üstünde INS  tuşuna basılabilir. Kontrol ediniz.

.Her gelir koduna ait paylar satır aça basarak tek tek girilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

 

ALACAK BÖLÜMÜ

 

.Alacak olarak Emanetler Hesabı seçilir. Alacak Ekle tuşuna basılır.

.Satır Ekle tuşunu kullanarak bölüm kodu,zaman aşımı başlangıç tarihi,alındı tarihi numarası,firma kodu,tahakkuk eden ve oran girilir. Tahsil olunacak miktar kendiliğinden oluşur.(Bölüm kodu bilinmiyorsa Bölüm kodlarını listele tuşuna basılır.Kontrol ediniz.)

(Satır Sil tuşunu da dene)

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

.İlk ekrana dönüldüğünde ,Alacak ve Borç tutarlarının toplamı birbirinin  aynı olmak zorundadır. (Kontrol ediniz.)

.Muhasebe fişinin içeriğine bakmak için Görüntüle tuşuna basılır.

(İçeriğini kontrol ediniz.)

.Kaydet tuşuna basılır. (Yevmiye Defteri, Emanetler Defteri ve Bütçe gelirleri Defteri doğru kaydedilmiş mi kontrol ediniz.)

.Yazdır tuşuna basınız

 

Koşul 4: Ödenek aktarımı yapmak isteniyor.

 

.Hesap İşleri Menusunde Muhasebe Defter İşlemleri seçilir.

.Muhasebe Kaydı seçilir.

.Ekranda Tarih sahası bugünün tarihi olarak gelir. Eski bir tarihe kayıt yapılmak istenmediği sürece aynı bırakılır.

.Belge tipi Muhasebe Fişi seçilir.

 

BORÇ BOLÜMÜ

 

.Borç olarak Kullanılacak Ödenekler Hesabı seçilir. Borç Ekle tuşuna basılır.

.Deftersiz bir hesaptır. Gelen ekranda sadece tutar girilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

ALACAK BÖLÜMÜ

 

.Alacak olarak Ödenekler Hesabı seçilir. Alacak Ekle tuşuna basılır.

.Yeni gelen ekranda Satır Aç tuşuna basılır.

.yeni açılan satır üstüne konumlanılır. Daire kodu girilir. (Bilinmiyorsa INS tuşuna basılır. Kontrol ediniz.) 

.Program,alt program,Ödenek türü,Faaliyet Proje,Harcama Kalemi girilir.

.Ek ve Olağanüstü ödenek sahasına ödenek miktarı girilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol Ediniz.)

 

 

.İlk Ekrana dönüldüğünde ,Alacak ve Borç tutarlarının toplamı birbirinin  aynı olmak zorundadır. (Kontrol Ediniz.)

.Muhasebe fişinin içeriğine bakmak için Görüntüle tuşuna basılır.

(İçeriğini kontrol ediniz.)

.Kaydet tuşuna basılır. (Yevmiye Defteri ve Bütçe Ödenekleri Defterine doğru kaydedilmiş mi kontrol ediniz.)

.Yazdır tuşuna basınız. Çıkan muhasebe fişini kontrol ediniz.

 

BORÇ BÖLÜMÜ

 

.Borç olarak Ödenekler Hesabı seçilir. Borç Ekle tuşuna basılır.

.Yeni gelen ekranda Satır Aç tuşuna basılır.

.Yeni açılan satır üstüne konumlanılır. Daire kodu girilir. (Bilinmiyorsa INS tuşuna basılır. Kontrol ediniz.) 

.Program,alt program,Ödenek türü,Faaliyet Proje,Harcama Kalemi girilir.

.İptal edilen ödenek sahasına ödenek miktarı girilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

ALACAK BÖLÜMÜ

 

.Alacak olarak Kullanılacak Ödenekler Hesabı seçilir.Alacak Ekle tuşuna basılır.

.Deftersiz bir hesaptır. Gelen ekranda sadece tutar girilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

.İlk ekrana dönüldüğünde ,Alacak ve Borç tutarlarının toplamı birbirinin  aynı olmak zorundadır. (Kontrol ediniz.)

.Muhasebe fişinin içeriğine bakmak için Görüntüle tuşuna basılır.

(İçeriğini kontrol ediniz.)

.Kaydet tuşuna basılır. (Yevmiye Defteri ve Bütçe Ödenekleri Defterine doğru kaydedilmiş mi kontrol ediniz.)

.Yazdır tuşuna basınız. Çıkan muhasebe fişini kontrol ediniz.

 

Koşul 5: Bankadan gelen ekstreme göre bazı çeklerin ödendiği anlaşılıyor. Muhasebesi yapılacak.

 

.Hesap İşleri Menusunde Muhasebe Defter İşlemleri seçilir.

.Muhasebe Kaydı seçilir.

.Ekranda Tarih sahası bugünün tarihi olarak gelir. Eski bir tarihe kayıt yapılmak istenmediği sürece aynı bırakılır.

.Belge tipi Muhasebe Fişi seçilir.

 

BORÇ BÖLÜMÜ

.Borç olarak Ödenecek Çekler Hesabı seçilir. Borç Ekle tuşuna basılır.

.Bu deftersiz bir hesaptır. Sadece ödenen tutar girilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

ALACAK BÖLÜMÜ

.Alacak olarak Banka Hesabı çalışır.Alacak Ekle tuşuna basılır.

.Gelen ekranda ekstremi gönderen banka hesap kodu girilir.

.Başlangıç tarihi girilir.Ara tuşuna basılır.

 

 

.Aşağıdaki listeye tüm ödenmemiş çekler sıralanır.

.Çeklerin İşaret kolonlarına yazılacak herhangi birşey onları ödemek için seçmek anlamına gelir.

.Ekstremdeki ödenmiş çekler bulunur ve işaretlenir. Ödeme sıra numaraları, Ödeme tarihleri ve numaraları girilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

1.1.2 VERİLE EMRİ NAKİT

 

ADIM 1 : Bir firmaya ödeme yapılacaktır.

Hesap İşleri Menusunde Muhasebe Defter İşlemleri seçilir.

Muhasebe Kaydı seçilir.

Ekranda Tarih sahası bugünün tarihi olarak gelir. Tarih kısmına yevmiye tarihi girilir.

Belge tipi Tahakkuk Müzekkeresi (Nakit) seçilir.

 

BORÇ BÖLÜMÜ

Borç Kısmında Bütçe Giderleri Seçilir. Borç Ekle tuşuna basılır.

Satır Aç tuşuna basılır.

Listenin üstünde açılan boş satıra konumlanılır.

Dairenin üstüne gelinir ve INS tuşuna basılır.

Yeni gelen ekranda alım hangi daire için yapılmışsa o daire seçilir.

Aşağıdaki listede o daireye ait gider kodları sıralanmıştır.

Uygun olan seçilir. Tamama basılır.(Gider adının çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.)

Önceki ekrana dönülmüştür. Seçilen gider kodu satıra atanmıştır. (Kontrol ediniz )

Listede firma seçili gelmiştir. Firma kodu bilinmiyorsa firma kodu sahasında INS basılır.

Tamam kolonu "X" ile dolmuştur. Ayrıntı Kodları doldurulur. (Bilinmiyorsa Ayrıntı Kodları tuşuna basılır.)

Eğer faturada KDV var ise KDV tutarı yazılır Çıkış tuşuna basıldığında 43 ve 44  hesaplar otomatik çalışacaktır.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekranda listeler yenilenecektir. (Kontrol Ediniz)

 

 


ALACAK BÖLÜMÜ

 

Adi Emanetler:

Kesintilerin girişi ise Alacakta Adi Emanetler hesabı seçilerek olur.Hesap seçilir ve Alacak ekle tuşuna basılır.

Kesinti bazında firmayı da kesintinin ödeneceği firma (vergi dairesi gibi..) seçerek kesintiler girilir. Her biri için ,Zaman aşımı başlangıcı, alındı tarihi, alındı no (istenir ise), tahakkuk eden miktar ve oran girilir.Tahakkuk eden miktar ve oran girildiğinde tahsil olunan miktar kendiliğinden oluşur. Eğer kesinti rakamı belli ise direkt olarak kesinti tahsil olunan sahasına yazılır.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekranda listeler yenilenecektir.

 

Ödenecek Çekler

 

Firmaya ödenecek çekin girildiği yerdir.

Firma seçilidir. giderlerde seçilen Firma görünüyordur. (Kontrol ediniz)

Ödenecek Çekler hesabında da ödeme hangi bankadan yapılacaksa hesap kodu girilir.(Bilinmiyorsa hesap kodu sahasının üzerinde INS tuşuna basılır. Kontrol ediniz.Gelen ekrandan çekin verildiği banka seçilir. Tamama basılır.)

Çek tarihi,çek numarası,çeşidi girilir. Tutar otomatik olarak gelir.

Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekranda listeler yenilenecektir. (Kontrol ediniz)

 

Verile Emri Nakit belgesinde çalışan hesaplar :

1.Yapılan harcamada KDV yok ise

 

BORÇ

ALACAK

24 (Bütçe Giderleri Hesabı)

17 (Emanetler Hesabı)

 

03 (Ödenecek Çekler Hesabı)

 

2.Yapılan harcamada KDV var ise

BORÇ

ALACAK

24 (Bütçe Giderleri Hesabı)

44 (Mahsup Ed. Öd.KDV Karşılığı Hesabı)

43 (Mahsup Ede.Öd.KDV Hesabi)

17 (Emanetler Hesabı)

 

03 (Ödenecek Çekler Hesabı)

 

Bu Hesapların çalışması sonucunda YEVMİYE, BÜTÇE GİDERLERİ, EMANETLER, BANKA, KDV(varsa) defterlerine kayıtlar otomatik olarak atılmaktadır.Sadece muhasebe kaydını doğru bir şekilde kaydetmek yeterlidir.

 

Aşağıda yapılan harcamaların nasıl muhasebeleştirildiğini gösterir örnekler vardır. Yapılan harcamaları muhasebeleştirmek için doğru hesapları çalıştırmak ve kaydetmek yeterlidir.

1.1.3 VERİLE EMRİ MAHSUP

 

ADIM 1

Koşul: Bir kişinin aldığı avans kapatılacaktır. (Herşey normal.

Nakit yok.Hepsi harcanmış.)

 

.Hesap İşleri Menusunde Muhasebe Defter İşlemleri seçilir.

.Muhasebe Kaydı seçilir.

.Ekranda Tarih sahası bugünün tarihi olarak gelir. Eski bir tarihe kayıt yapılmak istenmediği sürece aynı bırakılır.

.Belge tipi Tahakkuk Müzekkeresi Mahsup seçilir.

 

BORÇ BÖLÜMÜ

.Borç Kısmında Bütçe Giderleri Seçilir. Borç Ekle tuşuna basılır.

.Kapatılacak avansın hangi hesap koduna açıldığı girilir. (Örneğin Bütçe İçi Avans ve Krediler olsun)

.Kapatılacak avansın tarihi ve yevmiye numarası biliniyorsa İlk bölümde bunlar girilir. Ekle tuşuna basılır. Üstte girilen hesaba açıldıysa listeye eklenecektir.

.Kapatılacak avansın tarihi ve yevmiye numarası bilinmiyorsa ikinci bölümde, avansı kapatılacak kişi personelse personel firma ise firma seçilir. Kodu girilir. Bilinmiyorsa ? tuşuna basılarak aranır.  Ekle tuşuna basılır.

 

.Bu durumda Tamam sahasına herhangi birşey girildiğinde kapatılmak için seçilmiş demektir.

.Tamam seçildikten sonra ayrıntı kodlarına bu giderin dağılımı girilir.(Ayrıntı kodlarının anlamına bakmak için Ayrıntı Kodları tuşuna basılır.)

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekranda listeler yenilenecektir.

 

ALACAK BÖLÜMÜ

.Bu belgeye özel borç girildiğinde alacak kısmı oluşmuş olmalıdır. İlk seçilen ekrandaki hesap koduna göre (Şu an Bütçe İçi Avanslar) Alacak hesabı seçilir. Alacak Ekle tuşuna basılır.

.Gelen ekranda liste hazırdır. Sadece kontrol edilebilir. Hiçbir sahaya giriş yapılamaz.

.Aynı gider kodunda daha önce mahsup edile olmadıysa, Mahsup edilen sahasında ve kapanacak miktar sahasında ayrıntı kodlarının toplamı olacaktır. Olduysa bu miktar ve yeni kapanan miktarın toplamını mahsup edilen sahasında görmeliyiz. (Kontrol ediniz)

 

 

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekranda listeler yenilenecektir.

 

.Göster tuşuna basılarak Tahakkuk Müzekkeresi (Mahsup) belgesi kontrol edilir. (Tüm sahalara bakılır.Yevmiye numarası 0 görünecektir. Çünkü henüz numara alınmamıştır.)

. Kaydet tuşuna basılır. (Eğer hesap uyuşmazlığı varsa hata verir. Hangisi uyuşmuyorsa silinip tekrar yaratılır.)

Yevmiye Defterini kontrol ediniz.

.Sonra yazdır tuşuna basılarak belge yazıcıdan çıkarılır. Yevmiye numarasını Kontrol ediniz.

 

 ADIM 2

Koşul: Bir kişinin aldığı avans kapatılacaktır. (Hepsi harcanmamış ,Nakit de var.)

 

.Hesap İşleri Menusunde Muhasebe Defter İşlemleri seçilir.

.Muhasebe Kaydı seçilir.

.Ekranda Tarih sahası bugünün tarihi olarak gelir. Eski bir tarihe kayıt yapılmak istenmediği sürece aynı bırakılır.

.Belge tipi Tahakkuk Müzekkeresi Mahsup seçilir.

 

BORÇ BÖLÜMÜ

.Borç Kısmında Bütçe Giderleri Seçilir. Borç Ekle tuşuna basılır.

.Kapatılacak avansın hangi hesap koduna açıldığı girilir. (Örneğin Bütçe İçi Avans ve Krediler olsun)

.Kapatılacak avansın tarihi ve yevmiye numarası biliniyorsa İlk bölümde bunlar girilir. Ekle tuşuna basılır. Üstte girilen hesaba açıldıysa listeye eklenecektir.

.Kapatılacak avansın tarihi ve yevmiye numarası bilinmiyorsa ikinci bölümde, avansı kapatılacak kişi personelse personel firma ise firma seçilir. Kodu girilir. Bilinmiyorsa ? tuşuna basılarak aranır.  Ekle tuşuna basılır.

 

. Bu durumda Tamam sahasına herhangi birşey girildiğinde kapatılmak için seçilmiş demektir.

.Tamam seçildikten sonra ayrıntı kodlarına bu giderin dağılımı girilir.Toplam avansın hepsi harcanmadığı için sadece harcanan kadarı girilecektir.(Ayrıntı kodlarının anlamına bakmak için Ayrıntı Kodları tuşuna basılır. )

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekranda listeler yenilenecektir.

 

ALACAK BÖLÜMÜ

.Bu belgeye özel borç girildiğinde alacak kısmı oluşmuş olmalıdır. İlk seçilen ekrandaki hesap koduna göre (Şu an Bütçe İçi Avanslar) Alacak hesabı seçilir. Alacak Ekle tuşuna basılır.

.Gelen ekranda liste hazırdır. Sadece kontrol edilebilir. Hiçbir sahaya giriş yapılamaz.

.Aynı gider kodunda daha önce mahsup edilen olmadıysa, Mahsup edilen sahasında ve kapanacak miktar sahasında ayrıntı kodlarının toplamı olacaktır. Olduysa bu miktar ve yeni kapanan miktarın toplamını mahsup edilen sahasında görmeliyiz. (kontrol ediniz)

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekranda listeler yenilenecektir.

 

.Göster tuşuna basılarak Tahakkuk Müzekkeresi (Mahsup) belgesi kontrol edilir. (Tüm sahalara bakılır.Yevmiye numarası 0 görünecektir. Çünkü henüz numara alınmamıştır.)

. Kaydet tuşuna basılır. (Eğer hesap uyuşmazlığı varsa hata verir. Hangisi uyuşmuyorsa silinip tekrar yaratılır.)

Yevmiye Defterini kontrol ediniz.

.Sonra yazdır tuşuna basılarak belge yazıcıdan çıkarılır. Yevmiye numarasını kontrol ediniz.

 

.Ardından bir muhasebe fişi ile nakit kısmı kapatılacaktır.

Borç olarak banka alacak olarak Avanslar hesabı (Nakit geri alınan kadar) çalıştırılacaktır.

 

1.1.4 AVANS SENEDİ

 

Koşul 1: Bir kişiye (personel) avans verilecektir.

 

.Hesap İşleri Menusunde Muhasebe Defter İşlemleri seçilir.

.Muhasebe Kaydı seçilir.

.Ekranda Tarih sahası bugünün tarihi olarak gelir. Eski bir tarihe kayıt yapılmak istenmediği sürece aynı bırakılır.

.Belge tipi Avans Senedi seçilir.

 

BORÇ BÖLÜMÜ

.Borç Kısmında Bütçe İçi Avans ve Krediler veya Akreditifler Hesabı  seçilir. Borç Ekle tuşuna basılır.

.Personelin ait olduğu daire seçilir.

.Avansın çeşidi girilir.(Mutemet , yolluk ya da boşluk)

.Personel seçilir. Kodu girilir.

.Kod bilinmiyorsa ? tuşuna basılır.

.Ne iş için verildiği girilir.

.Satır Aç tuşuna basılır.

.Alttaki listede yeni açılan boş satıra konumlanılır.

.Program sahasında INS tuşuna basılırsa gider kodlarının listelendiği yeni bir ekran gelir.

.Bu ekranda daireyi değiştiremiyoruz. İlk ekranda seçtiğimiz daire ile aynı olmalıdır.(Kontrol ediniz.)

.Gerekli gider kodunu bulup Tamama basılır. Önceki ekrana dönüldüğünde gerçekten seçilen gider kodu mu gelmiş kontrol ediniz.

.Listedeki satıra borç miktarı da girilir. (Birden fazla gider kodu girilebilir. Satır aç ile başka satırlar açılabilir.)

.Çıkış tuşuna basılır.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekranda listeler yenilenecektir.

(Kontrol ediniz)

 

 

ALACAK BÖLÜMÜ

Ödenecek Çekler

.Kişiye ödenecek çekin girildiği yerdir.

.Avans verilen kişi seçilidir. Avans hesabında seçilen kişi görünüyordur. (Kontrol ediniz)

.Ödenecek Çekler hesabında da ödeme hangi bankadan yapılacaksa hesap kodu girilir.(Bilinmiyorsa hesap kodu sahasının üzerinde INS tuşuna basılır. Kontrol ediniz.Gelen ekrandan çekin verildiği banka seçilir. Tamama basılır.)

.Çek tarihi,çek numarası,çeşidi,ve tutarı girilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekranda listeler yenilenecektir. (Kontrol ediniz)

 

Adi Emanetler:

.Kesintilerin girişi ise Alacakta Adi Emanetler hesabı seçilerek olur.Hesap seçilir ve Alacak ekle tuşuna basılır.

.Kesinti bazında kişiyi avans hesabında seçtiğimiz kişi seçerek kesintiler girilir. Her biri için ,Zaman aşımı başlangıcı, alındı tarihi, Alındı no, tahakkuk eden miktar ve oran girilir.Tahakkuk eden miktar ve oran girildiğinde tahsil olunan miktar kendiliğinden oluşur.)

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekranda listeler yenilenecektir.

(Kontrol ediniz)

 

.Göster tuşuna basılarak Avans ve Kredi Senedi kontrol edilir.

Program,Alt program vs. Avans Hesabından ,kesintiler emanet hesabından,çek numarası ödenecek çekler hesabından, BORÇ ALACAK kısımları ilk ekrandan gelir. Tüm sahaları kontrol ediniz.

(Yevmiye numarası 0 görünecektir. Çünkü henüz numara alınmamıştır.)

. Kaydet tuşuna basılır. (Eğer hesap uyuşmazlığı varsa hata verir. Hangisi uyuşmuyorsa silinip tekrar yaratılır.)

Yevmiye Defterini kontrol ediniz.

.Sonra yazdır tuşuna basılarak belge yazıcıdan çıkarılır. Yevmiye numarasını kontrol ediniz.

 

Koşul 2: Bir firmaya kredi verilecektir.

 

.Hesap İşleri Menusunde Muhasebe Defter İşlemleri seçilir.

.Muhasebe Kaydı seçilir.

.Ekranda Tarih sahası bugünün tarihi olarak gelir. Eski bir tarihe kayıt yapılmak istenmediği sürece aynı bırakılır.

.Belge tipi Avans Senedi seçilir.

 

BORÇ BÖLÜMÜ

.Borç Kısmında ya Müteahhit avansları ya da Bütçe dışı avans ve krediler hesabı  seçilir. Borç Ekle tuşuna basılır.

.Firmanın iş yaptığı daire seçilir.

.Avansın çeşidi boşluk seçilir.

.Firma seçilir. Kodu girilir.

.Kod bilinmiyorsa ? tuşuna basılır.

.Ne iş için verildiği girilir.

.Satır Aç tuşuna basılır.

.Alttaki listede yeni açılan boş satıra konumlanılır.

.Program sahasında INS tuşuna basılırsa gider kodlarının listelendiği yeni bir ekran gelir.

.Bu ekranda daireyi değiştiremiyoruz. İlk ekranda seçtiğimiz daire ile aynı olmalıdır.(Kontrol ediniz.)

.Gerekli gider kodunu bulup Tamama basılır. Önceki ekrana dönüldüğünde gerçekten seçilen gider kodu mu gelmiş kontrol ediniz.

.Listedeki satıra borç miktarı da girilir. (Birden fazla gider kodu girilebilir. Satır aç ile başka satırlar açılabilir.)

.Çıkış tuşuna basılır.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekranda listeler yenilenecektir.

(Kontrol ediniz)

 

ALACAK BÖLÜMÜ

Ödenecek Çekler

.Firmaya ödenecek çekin girildiği yerdir.

.Kredi verilen firma seçilidir. Avans hesabında seçilen firma görünüyordur. (Kontrol ediniz)

.Ödenecek Çekler hesabında da ödeme hangi bankadan yapılacaksa hesap kodu girilir.(Bilinmiyorsa hesap kodu sahasının üzerinde INS tuşuna basılır. Kontrol ediniz.Gelen ekrandan çekin verildiği banka seçilir. Tamama basılır.)

.Çek tarihi,çek numarası,çeşidi,ve tutarı girilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekranda listeler yenilenecektir. (Kontrol ediniz)

 

Adi Emanetler:

.Kesintilerin girişi ise Alacakta Adi Emanetler hesabı seçilerek olur.Hesap seçilir ve Alacak ekle tuşuna basılır.

.Kesinti bazında,firmayı avans hesabında seçtiğimiz firma seçerek kesintiler girilir. Her biri için ,Zaman aşımı başlangıcı, alındı tarihi, Alındı no, tahakkuk eden miktar ve oran girilir.Tahakkuk eden miktar ve oran girildiğinde tahsil olunan miktar kendiliğinden oluşur.)

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekranda listeler yenilenecektir.

(Kontrol ediniz)

 

.Göster tuşuna basılarak Avans ve Kredi Senedi kontrol edilir.

Program,Alt program vs. Avans Hesabından ,kesintiler emanet hesabından,çek numarası ödenecek çekler hesabından, BORÇ ALACAK kısımları ilk ekrandan gelir. Tüm sahaları kontrol ediniz.

(Yevmiye numarası 0 görünecektir. Çünkü henüz numara alınmamıştır.)

Yevmiye Defterini kontrol ediniz.

. Kaydet tuşuna basılır. (Eğer hesap uyuşmazlığı varsa hata verir. Hangisi uyuşmuyorsa silinip tekrar yaratılır.)

.Sonra yazdır tuşuna basılarak belge yazıcıdan çıkarılır. Yevmiye numarasını kontrol ediniz.

 

1.1.5 ÇEŞİTLİ ÖDEMELER VE İADELER FİŞİ

 

Koşul 1 :Adi emanete alınmış paralar toplu olarak devlete geri ödenecektir.

 

BORÇ BÖLÜMÜ

 

.Borç olarak Emanetler hesabı seçilir. Borç Ekle tuşuna basılır.

.Hangi emanet bölümüne alındığı,başlangıç bitiş tarihi,toplu ya da seçerek şartı seçilerek o seçime göre 2 tuştan birine basılır.( Burada tümünü geri ödeyeceğimiz için toplu seçmek yararlı olacaktır.) Nereye verildiği ve iade sebebi  de girilir.

.Aşağıda bu tarihler arası emanete alınmış tüm paralar listelenecektir.

.İşaret kolonunu herhangi birşey ile doldurduğumuzda ödenmek üzere seçildiği anlamına gelir. Kime veya nereye verildiği,tutar ve açıklama sahaları girilir.

.Tüm kayıtlardan geri ödenecekler seçilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

 

ALACAK BÖLÜMÜ

 

.Alacak olarak ödenecek çekler hesabı seçilir. Alacak ekle tuşuna basılır.

.Üstte nereye ödeme yapıldığı girilir.

.Banka Hesap kodu, çek tarihi,çek nosu,çeşidi ve tutar sahaları girilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

 

.İlk ekrana dönüldüğünde ,Alacak ve Borç tutarlarının toplamı birbirinin  aynı olmak zorundadır. (Kontrol ediniz.)

.Muhasebe fişinin içeriğine bakmak için Görüntüle tuşuna basılır.

(İçeriğini kontrol ediniz.)

.Kaydet tuşuna basılır.

 

.Yazdır tuşuna basınız. Çıkan muhasebe fişini kontrol ediniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koşul 2: Bir firmanın verdiği teminat mektubu sahibine geri veriliyor.

 

.Hesap İşleri Menusunde Muhasebe Defter İşlemleri seçilir.

.Muhasebe Kaydı seçilir.

.Ekranda Tarih sahası bugünün tarihi olarak gelir. Eski bir tarihe kayıt yapılmak istenmediği sürece aynı bırakılır.

.Belge tipi Çeşitli Ödemeler ve İadeler Fişi seçilir.

 

BORÇ BÖLÜMÜ

.Borç kısmında Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı çalışır. Borç Ekle tuşuna basılır.

.Gelen ekranda firma kodu girildiğinde firmanın verdiği bütün açık teminat mektupları görüntülenir.

.Listeden kapanacak teminat mektubu seçilir.

.Tamam sahasına işaret konulur.Geri veril.Bel.Dairesi,tarihi,nosu,teminat mektubu bankası, girilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

 

ALACAK BÖLÜMÜ

.Borç Kısmında Teminat Mektupları Hesabı Seçilir. Alacak Ekle tuşuna basılır.(Deftersiz bir hesaptır.)

.Sadece tutar girilecektir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

 

.Alacak ve Borç tutarlarının toplamı birbirinin  aynı olmak zorundadır. (Kontrol ediniz.)

.Muhasebe fişinin içeriğine bakmak için Görüntüle tuşuna basılır.

(İçeriğini kontrol ediniz.)

.Kaydet tuşuna basılır.

.Yazdır tuşuna basınız. Çıkan çeşitli ödemeler ve iadeler fişini kontrol ediniz.

 

 

Koşul 3 :Firmaya daha önce nakit yetersizliği nedeniyle verilemeyen ve bütçe emanetine alınan para şimdi ödenecektir.

 

BORÇ BÖLÜMÜ

 

.Borç olarak Bütçe Emanetleri hesabı seçilir. Borç Ekle tuşuna basılır.

.Hangi emanet bölümüne alındığı,firma kodu,iade irada sebebi girilir.

.Aşağıda daha önce o firmaya ait emanete alınmış kayıtlar çıkacaktır.

.Mahsup alındı tarihi,mahsup alındı numarası,kime veya nereye verildiği,Verilen miktar ve açıklama girilir.(İşaret sahasına birşey girmek zorunludur. Yoksa bu kayıt seçilmemiş anlamına gelir.)

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

 

ALACAK BÖLÜMÜ

 

.Alacak olarak ödenecek çekler hesabı seçilir. Alacak ekle tuşuna basılır.

.Üstte hangi firmaya ödeme yapıldığı girilir.

.Banka Hesap kodu, çek tarihi,çek nosu,çeşidi ve tutar sahaları girilir.

.Çıkış tuşuna basıldığında ilk ekrandaki sahalar yenilenir.

(Kontrol ediniz.)

 

 

.İlk ekrana dönüldüğünde ,Alacak ve Borç tutarlarının toplamı birbirinin  aynı olmak zorundadır. (Kontrol ediniz.)

.Muhasebe fişinin içeriğine bakmak için Görüntüle tuşuna basılır.

(İçeriğini kontrol ediniz.)

.Kaydet tuşuna basılır. (Yevmiye Defteri, Emanetler Defteri ve Banka Defterine doğru kaydedilmiş mi kontrol ediniz.)

.Yazdır tuşuna basınız. Çıkan muhasebe fişini kontrol ediniz.

 

1.2 MUHASEBE BELGESİ TEKRAR BASTIR

 

Muhasebe kaydı ile kayıt edilmiş 5 çeşit muhasebe fişinin tekrar görüntülenmesi ve yazdırılması işlemi yapılır. Ekran ilk açılırken arşiv bulunamadı mesajı verebilir. Bu mesaja « evet » denilmesi gerekir. Ekran 2 bölümden oluşur. İlk olarak sağ tarafta bulunan “görüntüle/yazdır“ tuşu kullanılmalıdır. Arşivleme yapıldı ise sol kısımdaki “görüntüle/yazdır“ tuşu kullanılmalıdır.

 

 

1.3 VERİLE EMRİ NAKİT (GEÇİCİ)

Bu ekranda Muhasebe kaydı işlemindeki Verile emri nakit işlemi yapılmaktadır. Tek fark bu ekranda ilk olarak nakit girildiğinde defterlere kayıt edilmemektedir. Geçici kaydet işlemi ile geçici bir numara alan kayıt. Daha sonra çağrılmak kaydı ile bütün defterlere kayıt işlemi yapılabilmektedir.

 

            Hesaplar borç ve alacak kısmında çalıştıktan sonra « geçici kaydet » işlemi yapılmalıdır. Geçici kayıt yapılan bu fiş daha sonraki zamanlarda sol üst köşedeki «Geçici No » hanesine yazılmak kaydı ile çağrılabilir. Eğer bu numara bilinmiyor ise « ? » tuşu ile bu geçici kayıt aranıp ana ekrana getirtilebilir. Hesaplar geldikten sonra üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. En son olarak « kaydet görüntüle ve yazdır » işlemleri yapılabilir.

 

1.4 İRSALİYELERİN OTOMATİK MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 

Tahsildarlar tarafından tahsil edilen gelirler belirli dönemlerde muhasebeleştirilir (1 gün,birkaç gün) Bu işlemin otomatik muhasebeleştirilmesi için irsaliye bilgileri tuşuna basılır.

Bu ekran muhasebe kayıt ekranı ile aynıdır. Sadece irsaliyelerin seçilmesi için “İrsaliye Bilgileri” tuşu vardır ekranda.

            Listele tuşu ile ekrana getirtilen irsaliyelerden muhasebeleştirilmek istenenler seçilir. Seçilenler aktarılır. Sağ kısımda hangi bankaya yatırılacak ise banka kodu yazılır ve emanetlerle ilgili firma/kişi bilgileri girilir çıkış tuşu ile birlikte banka,bütçe geliri ve emanet hesapları otomatik olarak ilk ekrana atılır.. Değişiklik yapılmak isteniyor ise yapılır. En son olarak kaydet,görüntüle ve yazdır işlemleri yapılabilir.

 


2. DEFTERLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Ana hesap ve yardımcı hesapların girilen tarih ve girilen kriterlere göre görüntülenmesi ve yazıcıdan yazdırılması işleminin yapılmasını sağlar. Bütün defterlerin görüntülenmesi için önce “Liste Hazırlama” işlemi yapılır. Eğer girilen kritelere göre liste hazırlanmış ise “Görüntüleme ve Yazdırma” işlemi yapılabilir.

            Görüntüleme ve yazdırma işlemi 2 tür yazıcıdan alınabilmektedir. Lazer (A4) yazıcı ve matris (sürekli form) yazıcı seçilmek suretiyle istenilen ebatta defter görüntüleri yazıcıdan çıkartılabilir.

 

2.1 YEVMİYE DEFTERRİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

            Muhasebe kaydı sonucunda ana defter olan “yevmiye defterine” yazılan hesapların görüntülenmesini sağlar. Ekran iki kısımdan oluşur.

 

Yevmiye tarih aralığı ve hesaplara göre : Başlangıç ve bitiş tarih aralığında kayıt edilmiş ana hesapları görüntüler. Tek tek hesaplar seçilerek liste hazırlatılabildiği gibi “tüm hesaplar” seçilmek şartıyla bütün hesaplar sayfa sayfa görüntülenebilir.

Yevmiye tarihi ve No’suna Göre : Girilen yevmiye tarihi ve nosunda kayıt edilmiş muhasebe kaydındaki ana hesapları tek sayfada gösterir. Böylelikle kayıt edilmiş muhasebe kaydında hangi ana hesaplar çalıştırılmış görüntülenmiş olur.

 

 

 

2.2 BÜTÇE GİDER DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME

            Yapılan harcamaların kayıt edildiği “bütçe giderleri” hesabının (24) görüntülenmesini sağlar. İki türlü liste hazırlatılabilir. Sol tarafta gider koduna göre (program-alt program-ödenek türü-harcama kalemi), sağ taraf ise istenilen firma ya göre liste hazırlanır. Liste geniş yazıcıya göre ayarlanmıştır. Eğer görüntüle ve yazdır işlemlerinde liste kağıda sığmıyor ise doğru yazıcının seçilmiş (geniş yazıcı) olması şarttır. Rapor hem avans ve hem de harcamaları tek tek ayrıntı kalemi bazında gösterdiği için geniş kağıda göre ayarlanmıştır. Bu defter sayesinde belirli tarihlerde belediye nereye ne kadar harcama yapmış görülmektedir.

 

 

 

2.3 KİŞİ BORÇLARI DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME

            Kişi borçları borç ve alacak olmak üzere ikiye ayrılır. Borç kısmı kişi borcu oluşturulmuş kayıtları gösterir. Yani kişi borcu açılış kayıtlarını listeler. Alacak bölümü ise açılmış olan kişi borçlarının kapanış muhasebe kayıtlarını listeler.

            Ekran iki kısımdan oluşur toplu ve kişi/firma şeklinde listeleme işlemi. Eğer sadece bir firma veya kişinin kişi borcu kayıtları listelenmek isteniyorsa ekranın sağ tarafında “firma /kişi bazında liste” seçeneği seçilmelidir. Eğer borçları listeletilecek kişinin kodu bilinmiyor ise “<?>” tuşu ile kişi aranıp listeleme işlemi yapılabilir. Liste hazırla tuşunun sağ tarafında “tümü” seçeneği ilk olarak seçili gelir. Bu seçim listesinde “borcu kapanmışlar” ve “borcu kapanmamışlar” seçeneği de seçilip liste hazırlatılabilir. Bu işlem sadece “borç” seçeneği seçili iken aktiftir, çünkü borç kısmında kişi borcu hesabının açılış kayıtları yanında sağ tarafında da kapanmış ise kapanma kayıtları listelenmektedir.

            Toplu liste tarih sırasında yevmiye kayıt tarihinde sıralandığı gibi kişilerin borçlarının listesi kişi kişi gruplandırılarak ta listelenebilir.

            “Geçen seneden devredenler” işareti ise, girilen tarihlerdeki yıldan önceki devretmiş kişi borçlarının da listelenmesini sağlar.

           

 

2.4 TEMİNAT DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME

            Belediye işlerinin yapılması için değişik firmalardan teklifler alınmaktadır, ve ihale düzenlenmektedir. Bu ihaleye girmesi için firmadan teminat mektubu alımı işlemi yapılır. Bu teminat mektubu muhasebeleştirildikten sonra bu defter sayesinde takip edilme işlemi yapılmaktadır. Teminat verilme işlemi “alacak” bölümünde, teminat kapama işlemi ise “borç” kısmında takip edilmektedir.

Ekran toplu ve firma bazında olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer sadece tek bir firmanın teminat mektubu kayıtları listelenmek isteniyor ise sağ taraftaki “firma bazında” seçeneği seçilmelidir. Eğer teminat mektupları listeletilecek kişinin kodu bilinmiyor ise “<?>” tuşu ile firma aranıp listeleme işlemi yapılabilir. Liste hazırla tuşunun sağ tarafında “tümü” seçeneği ilk olarak seçili gelir. Bu seçim listesinde “Teminatı geri verilenler” ve “teminatı duranlar” seçeneği de seçilip liste hazırlatılabilir. Bu işlem sadece “alacak” seçeneği seçili iken aktiftir, çünkü alacak kısmında teminat mektupları hesabının açılış kayıtları yanında sağ tarafında da geri verilmiş ise kapanma kayıtları listelenmektedir.

            Toplu liste tarih sırasında yevmiye kayıt tarihinde sıralandığı gibi, firmaların teminat mektuplarının listesi firma firma gruplandırılarak ta listelenebilir.

            “Geçen seneden devredenler” işareti ise, girilen tarihlerdeki yıldan önceki devretmiş teminat mektupları da listelenmesini sağlar.

 

 

 

 

2.5 BÜTÇE EMANETİ DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME

            Yapılan harcamalarda faturanın tamamı ödenmediği durumlarda ödenmeyen miktar bütçe emaneti hesabına kayıt edilir. Bu miktar ilk defa muhasebeştirilirken “alacak“ olarak çalıştırılır. Açılış kayıtları “alacak” seçeneğinde listelenir. Zamanı geldikçe faturada ödenmeyen kısım ödendikçe bu hesap “borç” çalıştırılır. Kapanış kayıtları “borç” seçeneğinde listelenir.

Ekran toplu ve firma bazında olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer sadece tek bir firmanın bütçe emen ati kayıtları listelenmek isteniyor ise sağ taraftaki “firma bazında” seçeneği seçilmelidir. Eğer bütçe emenatleri listeletilecek kişinin kodu bilinmiyor ise “<?>” tuşu ile firma aranıp listeleme işlemi yapılabilir. Liste hazırla tuşunun sağ tarafında “tümü” seçeneği ilk olarak seçili gelir. Bu seçim listesinde “tümü ödenenler” ve “tümü ödenmeyenler” seçeneği de seçilip liste hazırlatılabilir. Bu işlem sadece “alacak” seçeneği seçili iken aktiftir, çünkü alacak kısmında bütçe emanetleri hesabının açılış kayıtları yanında sağ tarafında da ödemesi yapılmış ise kapanma kayıtları listelenmektedir.

            Toplu liste tarih sırasında yevmiye kayıt tarihinde sıralandığı gibi, firmaların bütçe emanet listesi firma firma gruplandırılarak ta listelenebilir.

            “Geçen seneden devredenler” işareti ise, girilen tarihlerdeki yıldan önceki devretmiş bütçe emanetlerinin de listelenmesini sağlar.

            “Alacak” seçiminde “ayrıntılı görüntüle” seçeneği bütçe emanetine alınmış kaydın her ödemesinin ayrı ayrı görüntülenmesini sağlar.

 

2.6 GELİR DEFTERİ GÖRÜNTÜLENMESİ

            Belediye iki türlü gelir tahsil eder bunlar :

Tahakkuklu gelir : Belediye gelirlerini önceden mükelleflerine borçlandırır ve bu borçların ödenmesini sağlar. Bu tür gelirler tahakkuklu gelirlerdir. Bina,arsa arazi,ilan reklam ve eğlence gibi gelirlerin tahsil edilecek rakamları önceden bilinmektedir. Bu rakamlar önceden gelir hesaplarına kayıt edilmek zorundadır. Bu işlem “gelir tahakkukları/alacak” ve “gelir tahakkuklarından borçlular/borç” hesabı ile yapılmaktadır. Daha sonra tahsilat işlemi yapıldıkça ay ay bu hesaplar ters çalıştırılır. Bu işlem “gelir tahakkukları/borç” ve “gelir tahakkuklarından borçlular/alacak” hesabı ile yapılmaktadır. Böylelikle bu defterden belediyenin hangi gelir kodunda ne kadar tahakkuku yapılmış ve bunun ne kadarı tahsil edilmiş görülmüş olur.

Tahakkuksuz gelirler : Önceden bilinmeyen anında yapılan tahsilatlardır. İşgaliye harcı,bina inşaat harcı gibi. Bu gelirler “bütçe gelirinde” muhasebeleştirildikçe ay sonlarında otomatik olarak tahakkuku ve ters tahakkuk işlemi yapılır.“Gelir tahakkukları/alacak” ve “gelir tahakkuklarından borçlular/borç” hesabı ile yapılmaktadır. Tersi olarak “gelir tahakkukları /borç” ve “gelir tahakkuklarından borçlular/alacak” hesabı ile yapılmaktadır. Tahakkuksuz gelirlerin ne kadar tahsil edilmiş olduğu bu defterden görülebililir.

Defter kodu gelir tahakkukları,gelir tahakkuklarından borçlular ve takipli borçlular olarak seçilebilir. Önceki yıllardan devreden gelir tahakkuklarından borçlular hesabında ödenmemiş tahakkuklar “takipli borçlular/borç” hesabına aktarılır. Bu tahakkuklar tahsil edildikçe “takipli borçlular/alacak” hesabına otomatik olarak aktarılır.(Ay sonu işlemi ile)

            Gelir defteri bu defter türlerinin borç ve alacak hesaplarının listelenmesini sağlar. Gelir defteri gelir kodlarının tamamının listelenmesini sağladığı gibi tek bir gelir kodu içinde “gelir türü bazında” seçeneği seçilmek suretiyle liste hazırlatılabilir. Eğer gelir kodu bilinmiyor ise “<?>” tuşu ile gelir kodu arama işlemi yapılabilir.

Raporda dikkat edilmesi gerekenler :

 

Gelir Tah.Hesabi

Gelir Tah.Borçlular Hes.

Takipli Borçlular Hes.

Bütçe Gelirleri Hesabi

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

Bütçe gelirleri Alacak tutarı ile Gelir Tah.hesabinin borç alacak tutarları farklı ise o ay da bir sorun vardır. O ayin ay sonu işlemini iptal edip tekrar ay sonu işlemini yaptırınız. Genelde bu sorun ay sonu işlemini yaptıktan sonra tekrar irsaliye (bütçe geliri) girildiği için olmaktadır

 

 

2.7 AVANS DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME

 

            Personel veya şirketlere verilen avansların takip edildiği defterdir. Defter türü olarak :

1.Bütçe içi avans

2.Akreditifler hesabı

3.Mahsup edilen döneme aktarılan bütçe içi avans

4.Bütçe dışı avans

5.Müteahit avansı

 

Avansların verimi esnasında avans hesabı “borç” olarak muhasebeleştirilir. Avansın kapanmasından sonra ise bu hesap “alacak” olarak muhasebeleştirilir.

Ekran daire ve firma bazında olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer sadece tek bir kişi/firmanın avans kayıtları listelenmek isteniyor ise sağ taraftaki “firma bazında” seçeneği seçilmelidir. Eğer avansları listeletilecek kişinin kodu bilinmiyor ise “<?>” tuşu ile firma aranıp listeleme işlemi yapılabilir. Liste hazırla tuşunun sağ tarafında “tümü” seçeneği ilk olarak seçili gelir. Bu seçim listesinde “avansı kapananlar” ve “avansları kapanmayanlar” seçeneği de seçilip liste hazırlatılabilir. Bu işlem sadece “borç” seçeneği seçili iken aktiftir, çünkü borç kısmında avans hesabının açılış kayıtları yanında sağ tarafında da avansı kapatılmış kayıtlar da listelenmektedir.

            “Geçen seneden devredenler” işareti ise, girilen tarihlerdeki yıldan önceki devretmiş bütçe emanetlerinin de listelenmesini sağlar.

 

 

2.8 ADİ EMANET DEFTERİNİN  GÖRÜNTÜLEMESİ

 

            Değişik sebeplerle geçici olarak tutulan daha sonra değişik yerlere bölümlere aktarılacak paraların tutulmasını sağlayan hesap emanetler hesabıdır. Bu hesabın takip edilmesini sağlayan defter adi emanet defteridir. Damga vergisi, gelir vergisi gibi belediyelerin vergi dairesine ödemesi gereken paraların bekletilmesi, biriktirilmesi işlemi emanet hesabı “alacak” kısmında takip edilir. Bu biriken paraların ödenmesi veya diğer hesaplara aktarılması işlemi “borç” kısmında takip edilir.

Ekran toplu ve firma bazında olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer sadece tek bir firmanın  emanet kayıtları listelenmek isteniyor ise sağ taraftaki “firma bazında” seçeneği seçilmelidir. Eğer  emanetleri listeletilecek kişinin kodu bilinmiyor ise “<?>” tuşu ile firma aranıp listeleme işlemi yapılabilir. Liste hazırla tuşunun sağ tarafında “tümü” seçeneği ilk olarak seçili gelir. Bu seçim listesinde “tümü ödenenler” ve “tümü ödenmeyenler” seçeneği de seçilip liste hazırlatılabilir. Bu işlem sadece “alacak” seçeneği seçili iken aktiftir, çünkü alacak kısmında emanetler hesabının açılış kayıtları yanında sağ tarafında da ödemesi yapılmış ise kapanma kayıtları listelenmektedir.

            “Geçen seneden devredenler” işareti ise, girilen tarihlerdeki yıldan önceki devretmiş bütçe emanetlerinin de listelenmesini sağlar.

            “Alacak” seçiminde “ayrıntılı görüntüle” seçeneği emanete alınmış kaydın her ödemesinin ayrı ayrı görüntülenmesini sağlar.

 

 

2.9 BANKA DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME

 

            Belediye banka hesaplarının takip edildiği defterdir. Alacak kısmında banka hesabından yapılmış ödemeleri gösterir. “Borç” kısmında banka hesabına yapılan girişler listelenmektedir.

Ekran toplu ve firma bazında olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer sadece tek bir firmanın  banka kayıtları listelenmek isteniyor ise sağ taraftaki “firma bazında” seçeneği seçilmelidir. Eğer  çekleri listeletilecek kişinin kodu bilinmiyor ise “<?>” tuşu ile firma aranıp listeleme işlemi yapılabilir. Liste hazırla tuşunun sağ tarafında “tümü” seçeneği ilk olarak seçili gelir. Bu seçim listesinde “ödenmiş çekler” ve “ödenmemiş çekler” seçeneği de seçilip liste hazırlatılabilir. Bu işlem sadece “alacak” seçeneği seçili iken aktiftir, çünkü alacak kısmında ödenecek çekler hesabının açılış kayıtları yanında sağ tarafında da ödemesi yapılmış ise kapanma kayıtları listelenmektedir.

            “Geçen seneden devredenler” işareti ise, girilen tarihlerdeki yıldan önceki devretmiş banka hesaplarının da listelenmesini sağlar.

            “Göster” tuşu ile seçilen hesapta giren ve ödenen para miktarları ekranda görüntülenir. Banka durumunu ile banka bilgisi arasındaki fark banka bilgisi bütün çeklerin ödendiğini varsaymasıdır.

            “Banka ekstresi” işlemi kesilmiş çeklerin ödendiğini belirten banka ekstrelerin muhasebeleştirildiği fiş bilgilerini gösterir.

            “Toplam Göster” işlemi bütün banka hesaplarını tek özet olarak tek bir ekranda gösterir.

 

 

2.10 BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAP DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME

           

            Bütçe gelirleri hesabındaki hareketlerin görüntülenmesini sağlar. Belediye tahsildarları tarafından tahsil edilen gelirler belirli zamanlarda irsaliye alınmak şartıyla muhasebeleştirilir. “Banka/borç” ve “bütçe gelirleri/alacak” hesapları ile muhasebeleştirilen “bütçe gelirleri” hesapları bu program ile listelenir.

            Bütün gelir kodlarının sayfa sayfa listelenmesi için “Tüm yardımcı hesaplar” seçeneği seçilmelidir. Sadece tek bir gelir kodunun listelenmesi için “gelir kodu” açıklamasının karşısındaki sahaya istenilen gelir kodu yazılır. Eğer listelenecek gelir kodu bilinmiyorsa “?” tuşu ile arama işlemi yapılır. Arama işlemi “gelir adı” ve “gelir kodu” sahalarından yapılabilir. “Ara” tuşu ile arama yapıldıktan sonra gelen listeden aranan kod seçilir ve “tamam” tuşuna basılır.

            Listeleme işlemi “defter”,”aylık icmal”,”genel icmal” ve “bütçe gelir payları” olarak 4 şekilde yapılabilir.

            Defter : Bütün muhasebe kayıtları gelir kodu bazında listelenir.

            Aylık icmal : Gelir kodları aylık olarak toplamları alınarak listelenir.

            Genel icmal : Gelir kodları genel olarak toplamları alınarak listelenir.

            Bütçe gelir payları : Özel idare payları, çocuk esirgeme payları gibi gelirlere göre belirli dönemlerde ödenmesi gereken payların otomatik olarak hesaplanması için yapılan listelemedir.

 

 

2.10 KDV DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME

 

            Kdv defteri 3 bölümden oluşmaktadır.

            1.bölüm : Belediye ödeme yaptığı faturalarda kdv tutarlarını “43/borç” ve “44/alacak” hesaplarında takip eder. Fatura miktarı ve ödenen kdv bu bölümde listelenir. Devlet bu kdv tutarlarını belediyeye ödemekle yükümlüdür. (Ödenen kdv)   

            2.bölüm : Belediye aldığı gelirlerdeki kdv tutarlarını emanet hesabında takip eder. Bu miktarları devlete ödemek ile yükümlüdür. (Alınan kdv)

            3.bölüm : Ay sonlarında alınan kdv ve ödenen kdv karşılaştırılır. Önceki aylardan gelen kümülatif tutara göre alınan kdv fazla ise devlete ödeme yapılır.(Verilen kdv) Ödenen kdv fazla ise alınan kdv tutarı düşülerek (mahsup kdv) önceki aylardan gelen kümülatif tutara eklenerek devletin belediyeye ödemesi gereken tutar oluşturulmuş olur. (Mahsupsuz kalan kdv artığı) Oluşan verilen kdv, mahsup kdv ve mahsupsuz kalan kdv artığı tutarları bu kısımda listelenir.

            Alınan kdv tutarı genelde emanet hesabının “25” bölüm kodunda tutulur. Eğer farklı bir bölümde takip ediliyor ise emanet bölüm koduna bu kod girilir. Alınan kdv emanetlerde tutulup ayrı ayrı listelendiği gibi bu değerler ay sonunda tek kalemde “bütçe gelirleri” hesabına alındığı için bu değer tek kalemde de listelenebilir. “Tahsil edilen Kdv yi emanetlerden al” seçeneği ile bu işlem yapılabilir.

 

 

 

 

2.11 YEVMİYE BELEGESİ GÖRÜNTÜLEME

 

            Muhasebe kayıtlarının genel olarak listelendiği defterdir.Muhasebe kayıtları 5 belge çeşidi olarak kayıt edilir. Belge tipleri tek tek listelenebildiği gibi “tüm belgeler” seçilmek yoluyla bütün belgeler listelenebilir. Ekran iki kısımdan oluşur.

 

Yevmiye tarih aralığı ve hesaplara göre : Başlangıç ve bitiş tarih aralığında kayıt edilmiş muhasebe kayıtları görüntüler.

Yevmiye tarihi ve No’suna Göre : Girilen yevmiye tarihi ve nosunda kayıt edilmiş muhasebe kaydını gösterir.

 

2.12 KASA DEFTERİ GÖRÜNTÜLEME

           

            Belediye kasasında giren ve çıkan paralar bu defterde takip edilir. Giren para “borç”, ödenen para ise “alacak” kısmında takip edilir.

Ekran toplu ve firma bazında olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer sadece tek bir firmaya yapılan ödemeler için kasa kayıtları listelenmek isteniyor ise sağ taraftaki “firma bazında” seçeneği seçilmelidir. Eğer kasa defterinde listeletilecek kişi/firmanın kodu bilinmiyor ise “<?>” tuşu ile firma aranıp listeleme işlemi yapılabilir.

            “Geçen seneden devredenler” işareti ise, girilen tarihlerdeki yıldan önceki devretmiş kasa bilgilerinin de listelenmesini sağlar.

 

 

 

 


3. HESAP İŞLERİ PARAMETRELERİ

3.1 GELİR KODLARININ OLUŞTURULMASI

            Belediye gelirlerinin takip edilebilmesi için gelirler belirli kodlara ayrılmıştır. Bu kodlar bu ekrandan tanımlanmaktadır.

            Kod tanımlarının oluşturulması için “yıl” hanesinin doğru girilmesi gerekmektedir.

Yeni yıla kopyala : Her yıl bu kodlar baştan oluşturulması gerekmektedir. Fakat yeniden oluşturma işlemi bilgisayar tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Yıl hanesine bir önceki yıl yazılır ve bu tuşa basılır.

Gelir kodlarını görüntüle : Girilen yılda oluşturulmuş gelir kodları listelenir.

Gelir Kod Kaydet : Girilen yıl ve girilen gelir türü,bölüm,kesim,madde için belediyenin kodlarını kayıt edilmesini sağlar. Önceden belirlenip tarihi gelince tahsil edilecek gelirler için (bina,arsa,arazi,ilan reklam...) “tahakkuklu” seçeneği işaretlenir. Anında tahsil edilecek gelirler için (işgaliye,bina harcı...) olan gelirler için “tahakkuksuz” işareti seçilir. Ayrıca daha önceden kayıt edilmiş gelir kodları bu işlem ile değiştirilebilir.

Gelir kodu sil : Oluşturulmuş gelir kodlarının silinmesi için kullanılır.

            Bütçe cetvelinde yer alan ve gelir kodlarının yasal dayanaklarının listelendiği C cetvelinin listelenmesi için C cetveli görüntüle/yazdır işlemi yapılabilir.

 

 

 

3.2 GİDER KODLARININ OLUŞTURULMASI

 

Harcamaların ve bütçenin belirli gruplar altında toplanması için bu kodların oluşturulması gerekmektedir. Bütçe ve harcamaları için bu kodun oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulacak grup “daire, program, alt program, ödenek türü, faaliyet proje ve harcama kalemi” şeklindedir.

Yeni Bir Kod oluşturulma İşlemi : En alttaki kodun harcama kaleminin oluşturulması için teker teker üst kodlar oluşturulması gerekir. Ekrandan bilgiler girildikçe “kaydet” tuşuna basılır.

Yeni yıla Kodların Aktarılması : Bir önceki yıl girilerek “giderleri kopyala” tuşuna basmak suretiyle yeni yıl kodları oluşturulmuş olur.

Girilen yılda tanımlanmış kodların görüntülenmesi için “giderleri göster” tuşuna basılır.

 

 

3.3 BANKA HESABININ OLUŞTURULMASI

 

Banka hesap kodlarının oluşturulmasını sağlar. Her hesap için bir kod verilir. Hesap kodu ve banka adı hesap numarası girildikten sonra “hesap kodu ekle” tuşu ile yeni hesap kodu eklenebilir. Önceden kayıtlı hesap kodu girildikten sonra üstünde değişiklik yapılmak suretiyle “hesap kodu değiştir” tuşu ile hesap isimleri değiştirilebilir. Eğer hesap kapatılmış bir daha kullanılmayacak ise “hesap kapatıldı” seçeneği işaretlenir.

            Girilen hesapların görüntülenmesi ve yazdırılması için görüntüle ve yazdır tuşları kullanılmalıdır.

 

 

3.4 EMANET BÖLÜM KODLARININ OLUŞTURULMASI

 

Belirli zamanlarda (aylık dönemlik) kullanılmak üzere veya ödenmek üzere biriktirilen rakamlar emanet hesaplarında toplanır. Emanet hesabı da kendi için de gruplara ayrılmıştır. (damga vergisi, gelir vergisi,emekli kesenekleri,ssk primleri...) Bu gruplar istenildiği kadar eklenebilir. Örneğin sonradan çıkan işsizlik sigortası, özel işlem vergisi en son kodun arkasına eklenerek emanet koduna eklenmiş olur.

Yeni bir kod eklemek için emanet türü “adi emanet” seçilir, bölüm kodu ve bölüm adı girildikten sonra “kaydet” tuşuna basılır. “Eğer emanet kodunun kesinti orantısı sabit ise programda otomatik hesaplama işleminin oluşması için “kesinti oranı” hanesi girilmelidir.

Girilen emanet kodlarını rapor görüntüle/yazdır işlemleri ile ekrana ve yazıcıya listeleme işlemleri yapılabilir.

 

 

3.5 FİRMA/KİŞİ VEYA BORÇLU FİHRİST

 

Yapılan harcamaların,alınan teminatların hangi firmalardan yapıldığının, avansların kişi borçlarının hangi personele işlendiğinin takip edilebilmesi için firmalar ve kişiler bu ekranlardan kodlanmak zorundadır. Bir kere kodlanan firma veya kişi bir daha başka bir koda kayıt edilmemelidir. Bunun için kayıt etme işleminden önce mutlaka “ada göre ara” işlemi ile kişi veya firmanın aranması gerekmektedir Eğer bulundu ise yeni bir kod verme işlemi yapılmamalıdır.

Firma kodlama veya personel kodlama : Firma için 1. seçim yapılır personel kodlarını oluşturmak için 2. seçim yapılır.

Firma kodlama veya personel kodlama işlemi doğru yapıldıktan sonra, yeni kod verildikten sonra ve diğer firma/kişi bilgileri girildikten sonra “Kaydet” işlemi ile yeni bir kod tanımlanabilir.

“Sil” işlemi için önce ekrana önceden tanımlanmış kodun getirtilmesi gerekmektedir. Önemli bir durum ise, işlem görmüş firma/kişi kodları silinmemelidir. Eğer silinirse o kod için yapılmış işlemlerde (harcamalar,avanslar...) sorunlar oluşur.

Ekranın sol kısmında arama yapılan kodlar listelenir. Arama işlemi “koda ve ada” göre yapılmaktadır. Kod göre arama işleminde girilen koddan sonraki kodlar listelenir. Ada göre arama işleminde firma/kişi ismi girilerek arama işlemi yapılabilir. Listelen bu bilgiler ekranda ve yazıcıdan çıkartılması için “listedeki bilgileri görüntüle/yazdır” tuşları kullanılabilir.

 

 

 

3.6 DAİRELERİN OLUŞTURULMASI

 

Gider kodlarının gruplanması işleminde en başta bulunan daireler buradan kodlanmaktadır. Gider kodlarının oluşturulması dolayısıyla bütçenin ve harcama işlemlerinin yapılması  için önce o yıla ait dairelerin tanımlanması gerekmektedir. Bir önceki yıldan yeni yıla dairelerin otomatik aktarılması için “bir sonraki yıla aktar” işlemi yapılmalıdır.

Yıla ait dairelerin listelenmesi için “daireleri göster” tuşu kullanılabilir.

 

 

3.7 GELİR NEVİLERİN OLUŞTURULMASI

 

Gelir işlemlerinde tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılmadı için gelir kodları bu programda tanımlanır. Üst kısımda gelir bölümünde tahakkuk/tahsilat yapmak için gereklidir. Alt kısımda irsaliyelerin otomatik muhasebeleştirilmesi için hesap işleri kodu girilmelidir. Bazı durumlarda gelir bölümündeki kod farklı hesap işlerindeki kod farklı olabilmektedir. Ya da birden fazla gelir nevisi hesap işlerinde aynı gelir kodunda birleştirilebilmektedir.

 

3.8. TAKVİMİN OLUŞTURULMASI

 

Tahsilat işlemlerinde ve muhasebe kayıt işlemlerinde tatil günlerinin belirlendiği programdır. İlk yıl ve son yıl girildikten sonra “Yılı oluştur” tuşu ile yeni yıl oluşturulur. Bu işlemde cumartesi ve Pazar günleri ve resmi günler için tatil mi sahası “T” gelir. Diğer bayramlar için “değiştir” tuşu ile tatil mi sahası “T” olarak girilir. Ayrıca faiz hesaplama işlemlerinde de tatil mi sahası önemlidir, çünkü faiz hesapları son ödeme tarihi “T” olduğunda ötelenmektedir.

 

 

 

 

 

 


4. HESAP İŞLERİ VERİ GİRİŞİ

Bu menü bilgisayar ortamına ilk geçişte kullanılacak işlemleri kapsar. Bilgisayar ortamına kayıtlar geçirildikten sonra bu menünün kullanılmasına gerek yoktur.

 

4.1 DEVİR/BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEKLER GİRİŞİ

Bilgisayar ortamına ilk geçişte (programın ilk satın alınma aşamasında girişler esnası)  yüklenecek yıla önceki yıldan devreden ödeneklerin girilmesini sağlar. Yükleme yılından sonraki yıllarda devreden ödenekler otomatik olarak aktarılır.

Yıl girilir ve “göster” tuşuna basılır. Önceki yıldan devreden ödenekleri girmek için “satır aç” tuşuna basılır. Alttaki ekrana açılan kayıt seçilir “insert” tuşuna basılarak “daire ve gider kodlarının” seçimi yapılır. “Geçen yıldan devir” sutununa devredecek rakam yazılır. Her devreden ödenek için kayıt açılır ve bu işlemler tekrarlanır en son olarak “kaydet” tuşuna basılır.

Oluşan kayıtların bütçeye yansıması “toplam ödenek” sahalarına bakarak anlaşılabilir. Bütçe ile verilen ve devreden ödenek toplamları doğru olmalıdır.

 

4.2 YEVMİYE DEVİR GİRİŞİ

Bilgisayar ortamına ilk geçişte devreden “ana hesapların” girilmesini sağlar. Borç ve alacak olarak iki kısımdan oluşan ekranda geçen yıldan devreden hesaplar tek tek seçilerek alt kısımda bulunan “borç/alacak miktarı” sahasına girilir ve ardından “kaydet” tuşuna basılır. Her hesap için bu işlemler tekrarlanır. Burada dikkat edilmesi gereken “borç ve alacak” hesaplarının toplamı birbirine eşit olmalıdır.

 

4.3 YARDIMCI DEFTER KAYIT

Bilgisayar ortamına ilk geçişte devreden yardımcı hesapların girilmesini sağlar. Borç ve alacak devreden yardımcı hesaplar tek tek seçilerek girilir. Bu bölüm muhasebe kaydı ekranı ile aynı şekilde çalışmaktadır.

            Bu ekran muhasebe kayıt ekranı ile aynıdır. Çalışma mantığı da aynıdır. Devredecek yardımcı hesaplar bu ekrandan girilmelidir.

 

Devirlerin Girilmesi :

Burada devir rakamları  belli hesap kodlarında toplu olarak belli hesap kodlarında ayrıntılı olarak girilmek zorundadır.

 

Örnek : Bir kişi borcu devri yapılacak ve devir rakamı 10 nolu personele 5 milyon 15 nolu personele 5 milyon ise :

 

 

Hesap Kodu

Personel No

Yevmiye Tarihi

Yevmiye No

Miktar

Kişi Borçları

10

02/12/97

1200

5000000

Kişi Borçları

15

08/12/97

1210

5000000

 

 

“Yevmiye devir girişi” programından kişi borçları hesabına 10 milyon borç işlenir. Ama Yardımcı defter devir kayıt’da 10 nolu personel’e yevmiye tarihi 02/12/97 yevmiye tarihi ve    “ 1200” yevmiye numarasında ve yılı 1998 olan 5 milyon borç ve 15 nolu personele de yevmiye tarihi 08/12/97 yevmiye tarihi ve “ 1210” yevmiye numarasında ve yılı 1998 olan 5 milyon borç oluşturmak gerekmektedir.

 

Ama adi emanet devri söz konusu ise ve devirler aşağıdaki gibi çıkmışsa:

 

 

Bölüm Kodu

Personel No

Yevmiye Tarihi

Yevmiye No

Miktar

Gelir Vergisi

34

15/12/97

1287

1000000

Gelir Vergisi

35

15/12/97

1289

2000000

Kefalet Aidatı

56

31/12/97

1300

5000000

Kefalet Aidatı

59

30/12/97

1301

4000000

 

Gelir Vergisi Devri bir kalemde 3 milyon, Kefalet Aidatı devri de bir kalemde 9 milyon olarak yılı 1998 ,yevmiye tarihi 05/01/98, yevmiye numarası “    1   “ ve firma kodu da … Belediyesi diye bir firma tanımlanarak o firmaya girilmelidir. Aksi takdirde tek tek devir girildiğinde bu işlem çok uzun sürmektedir.

 


Ayrıntılı Devir Girilecek Hesaplar                                                  Ayrıntılı Devir Girilmesi Gerekmeyen

Hesaplar

Borç

Alacak

Borç

Alacak

Kişi Borçları

Ödenecek Çekler

Kasa

Adi Emanetler-Bölüm Kodu Bazında

Bütçe içi Avans

Teminat Mektupları Emanetleri

Banka (Banka bazında devir)

Bütçe Emanetleri -Bölüm Kodu Bazında

Bütçe Dışı Avans

 

Gelir T .Borçlular (Gelir Kodu Bazında)

Gelir Tahakkukları (Gelir kodu Bazında)

Akreditifler

Ödenekler H. (Gider Kodu Bazında)

 

 

Müteahhit Avansları

 

 

 

 

UYARI:    Burada çok önemli olan bir nokta, her hesap kodu için yevmiye devir girişinden girdiğiniz toplam miktarla , yardımcı defter devir kayıttan o hesap için girdiğiniz tüm ayrıntılı kayıtların toplam tutarının aynı olması gerekliliğidir. (Yukarıdaki örnekten takip edilebilir.)

Devirler bittiğinde ise bunu kontrol edin. Kontrol edilmediği takdirde o yılın sonundaki devirde sorunlar çıkabilir.

Devir işlemleri de tamamlandıktan sonra ,1 nolu yevmiye Devir Fişi ve 2 nolu yevmiye Bütçe ile Verilen Ödenekler’in Aktarma Fişi olmak üzere reserve yevmiyeler hem yardımcı defterlerde hem de yevmiye defterinde tamamlanmış durumdadır. Bundan sonra normal işlemlerinize 3 numaralı yevmiyeden devam edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 


6. HESAP İŞLERİ CETVELLERİ

            Hesapişleri muhasebe kayıtlarında ay sonunda alınması gereken cetvellerdir. Bu cetvellere bakarak muhakkak ilgili ayın hesap kontrolleri yapılmalıdır. Bu kontroller devir sırasında çıkacak hataları en aza indirir.

           

 

 

6.1 GÜNLÜK HESAP KONTROL CETVELİ

            Girilen tarih aralığında kayıt edilmiş muhasebe kayıtlarında, kayıt edilmiş hesapların gün ve hesap bazında hesapların rakam toplamları listelenir. Eğer “hesap icmal” seçilmiş olursa girilen tarih aralığında hesapların genel toplamları listelenir.

 

 

6.2 AYLIK MİZAN CETVELİ

            Girilen yıl ve ayda kayıt edilmiş hesapların, hesap bazındaki genel toplamları listelenir.

 

6.3 EMANETLER CETVELİ

            Adi emanetler ve bütçe emanetleri hesaplarında kayıt edilmiş borç ve alacakların yıl ve ay bazında genel toplamları listelenir. Adi emanetler ve bütçe emanetleri de kendi içinde bölümlere ayrıldıkları için bu bölümler (damga vergisi,gelir vergisi...) de ayrı ayrı listelenir.

 

           

 

6.4 BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELLERİ

            Bütçe giderleri hesabı yıl ve ay bazında listelenir. Bütçe giderleri de kendi içinde gider kodlarına bölündükleri için bütün gider kodları ayrı ayrı listelenir. (Daire, program, altprogram, ödenek türü, faaliyet proje, harcama kalemi)

            Bütçe giderleri icmali seçilirse gider hesabı toplamları daire ve program bazında listelenir.

            Ödenekler hesap ekstresi  programında ise yapılan harcamalar ve verilen ödenekler listelenir. Bu program sayesinde ödenekleri geçen harcamalar listelenmiş olur. Hesap ekstresi seçiminde yapılan harcamalar ve verilen, eksilen ödenekler yevmiye bazında listelenir. İcmalde ise sadece gider kodu bazında listeleme yapılır. İcmal seçimi yapıldığı zaman “ödenekleri geçen harcamaları göster seçeneği aktif olur”. Özellikle aktarma yapılması gereken gider kodları bu rapordan alınabilir. Ödenekler raporunda ödenekler hesabına kayıt edilmiş aktarmalar, bütçe ,iptal ve eksilen ödenekler listelenir. Ödenek ekstresi sadece bir yevmiye kaydı için yapılacağı gibi tarih aralığında da listeleme yapılabilir.

 

 

6.5 BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAP CETVELİ

Bütçe gelirleri ay sonu işlemi yapıldıktan sonra alınması gereken bir cetveldir. Gelir ve bütçe gelirleri hesaplarının ay bazında icmalleri listelenir. İki şekilde rapor alınabilir. Birinci kısımda yıl ve ay seçilir girilen aya kadar olan gelir toplamları bulunur. İkinci kısımda ise tarih aralığı girilir girilen tarih aralığında gelir bilgileri listelenir.

Rapor 3 kısımdan oluşur. Gelir tahakkuklarından borçlular, gelir tahakkukları ve takipli borçlular olarak. Bu kısımda verilen tahakkuklar ve ay sonu işlemleri sonucu çalışan gelir hesapları listelenir. Raporun en sonunda yapılan tahsilat listelenir. Eğer ay sonu işlemleri yapılmış ise tahakkuksuz gelirler için bu rakam ile gelir tahakkukları ve gelir tahakkuklarından borçlular hesabının borç ve alacak kısımları eşit olmalıdır. Ayrıca tahakkuklu gelirler için gelir tahakkukları hesabı alacak kısmı, gelir tahakkuklarından borçlular hesabı borç kısmı, takipli borçlular hesabının borç kısmı büyük olmalıdır. Eğer bu şartlar sağlanmaz ise hesaplarda yanlışlıklar olur. Bu yüzden bu cetvel çok önemlidir.

           

 

 

 


6. DÜZELTME İŞLEMLERİ

Yanlış veya eksik girilmiş muhasebe kayıtlarının silinmesi, düzeltilmesi ve tekrar girilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar.

 

6.1 YEVMİYE KAYDI SİLME

Önceden girilmiş muhasebe kaydının yevmiye defterinden ve bütün yardımcı defterlerden silinmesini sağlar. Yıl, yevmiye tarihi, numarası ve kasa hesabı çalışmış ise kasa numarası girildikten sonra “kayıtları sil” tuşuna basılır.

 

6.2 SİLİNEN YEVMİYEYİ TEKRAR GİRME

Yanlış girilmiş muhasebe kaydı (hesaplar yanlış kayıt edilmiş veya hesap miktarları yanlış girilmiş ise) önce silinir ve daha sonra bu ekrandan tekrar girilebilir. Bu işlem “1.1 Muhasebe kaydı” ekranıyla aynıdır, tek farkı yevmiye numarası hesaplar çalıştırıldıktan sonra elle girilir.

            Ekran görüntüsü muhasebe kayıt ekranıyla aynıdır. Sadece bu ekranda yevmiye numarasının girilmesine izin verilmektedir.

6.3 YARDIMCI DEFTER DÜZELTME

 

Yanlış girilmiş muhasebe kaydı bu ekrandan düzeltilebilir. Düzeltme işleminin yapılabilmesi için hesaplar içinde yapılmış yanlışlıklar olması gerekir. Hesapların kendi içinde girilmiş yanlışlıklar düzeltilebilir. Eğer yanlış hesap girilmiş veya tutarlarda yanlışlıklar yapılmış ise bu hatalar düzeltmek için önce yevmiye kaydı silinir sonra silinen yevmiyeyi tekrar girmeden muhasebe kaydı tekrar girilir.

 

Hesaplarda düzeltme işlemi yapmak için yevmiye tarihi ve yevmiye numarası girilir. Eğer düzeltilecek hesap banka hesabı ise banka sahasına da düzeltilecek banka hesabının kodu girilir. Düzeltme işlemi yapılacak hesap seçilir ve “düzelt” tuşuna basılır. Bu işlemden sonra seçilen hesap için düzeltme yapılacak hesabın kaydı gelir ve ilgili kısımlar değiştirilir ve “kaydet” işlemi ile düzeltme işlemi tamamlanmış olur.

 


7. BÜTÇE İŞLEMLERİ

            Belediye gelir ve gider bütçelerinin oluşturulması ve gerekli tüm raporların oluşturulması için gerekli menüdür.

 

7.1 GİDER BÜTÇESİ OLUŞTURMA

            Gider bütçesi oluşturma ekranıdır. Bütçe oluşturma işleminden önce oluşturulacak yıla ait gider kodlarının oluşturulması gerekmektedir. Yıla ait bütçe girmek için “milyon,bin tl” ve “daire sırasında,program sırasında” seçenekleri seçilir. Yıl hanesine oluşturulacak yıl girilir ve göster tuşuna basılır. Öncelikle birim teklifi girilir, teklif aşamaları kabul edildikçe ve girişler yapıldıkça kaydet işlemi unutulmamalıdır.

            Teklif rakamları birbirine yakın veya aynı olduğu için teklif rakamları bir sonraki aşamaya otomatik olarak “aktar” tuşu ile aktarılabilir. Bu işlemler :

            1.Birimden saymanlığa

            2.Saymanlıktan başkanlığa

            3.Başkanlıktan encümene

            4.Encümenden meclise şeklindedir.

 

 

            Ayrıntı kodu bazında bütçe fişi çıkartma işlemi için her ayrıntı kodu bazında bütçe rakamı girildikçe “bütçe fişi“ tuşu ile bütçe fişi oluşturulma ekranına girilir. İlgili gider koduna ait bütçe rakamının gerekçesi girilir ve “görüntüle ve yazdır işlemleri yapılabilir. Bu ekrandan çıkarken “tamam” butonuna basmak gerekir.

            Eğer bütçe fişleri toplu olarak çıkartılmak isteniyor ise “toplu bütçe fişi hazırla” işlemi yapmak gerekmektedir. Toplu bütçe fişi her teklife göre hazırlatılabilir. Bunun için teklif seçeneğinden seçim yapmak gerekir.

            Bütçe de yer alan “Personel gider oranı”, personel harcama bütçelerinin (100 harcama kalemi toplamı) toplam rakamının gelir bütçesi rakamı toplamına oranıdır. Bu işlem bilgisayardan tarafından otomatik hesaplanmaktadır. Bu hesaplama işlemi her teklife göre yapılabilir. Bunun için ilgili teklifi seçmek gerekmektedir.

 

 

            Bütçenin girilmesi işlemi meclis teklifine kadar yapılmış ise yani bütçe girilme işlemi bitmiş ise bütçe “bütçeyi aktarma” işlemi ile bütçe ödenekleri muhasebeleşmiş olur.

 

7.2. GİDER BÜTÇESİ GÖRÜNTÜLEME

            Gider bütçesi girişi esnasında veya bütçe sonunda alınan listedir. Eğer bütçe giriş aşamalarından herhangi biri listelenmek isteniyor ise gider cetvel çeşidi “birleşik hazırlık bütçesi A cetveli” seçilir ve buna göre hazırlık bütçesi çeşidi seçilebilir. (Sayman, başkan, encümen ve meclis teklifleri) Gider bütçesi oluşturma işlemi tamamlandı ise yani meclis teklifine göre aktarım işlemi tamamlandı ise gider cetveli çeşidi “gider bütçesi A cetveli seçilir. Liste “milyon ve bin tl “ bazında çıkartılabilir.

            Bütün tekliflerin (sayman,başkan,encümen ve meclis) tekliflerinin tek bir sayfada listelenmesi için “bütün teklifleri tek sayfaya bas” seçeneği seçilir. Bu liste sadece “milyon tl” bazında çıkar.

 

 

            Oluşturulan bütçe “daire, program, alt program ve faaliyet proje” gider kod gruplarında hizmet gerekçeleri için “hizmet gerekçesi” tuşuna basılır. Gelen ekranda listeden seçim yapılır “açıklama gir” butonuna basılır. Gelen ekranda gerekçe yazılır ve sol üst köşe tıklanır “close” seçilir. Her gider kodu grubu için bu işlem yapıldıkça “görüntü ve yazdır” işlemleri yapılabilir.

7.3. GELİR BÜTÇESİ OLUŞTURMA

Gelir bütçesi oluşturma ekranıdır. Bütçeyi oluşturmadan önce o yıla ait gelir kodlarının oluşturulması gerekir. Bütçe girilmesi için “bin milyon tl” seçimi yapılır, yıl girilir ve “göster” tuşuna basılır. Sırasıyla zamanı geldikçe teklifler girilir. İlk önce sayman teklifi girilir. Teklifler girildikten sonra “çıkış” işleminden önce “kaydet” işlemi yapılmalıdır. Teklif aşamaları birbirlerine otomatik olarak aktarılabilir. Aktarma işlemi :

            1.Saymanlıktan başkanlığa

            2.Başkanlıktan encümene

            3.Encümenden meclise şeklindedir.

Bütçe girişi sırasında gelir kodu arama işlemi yapılabilir. Arama işlemi koda ve gelir adına göre yapılabilir.

 

Gelir bütçesi toplamının “100” gider kodu harcama kalemi toplamına (personel gideri) oranı olan “personel gelir oranı” işlemi yapılabilir. Bu işlem bütün tekliflere göre hazırlatılabilir.

 

 

7.4 GELİR BÜTÇESİ GÖRÜNTÜLEME

Gelir bütçesi girişi esnasında veya bütçe sonunda alınan listedir. Eğer bütçe giriş aşamalarından herhangi biri listelenmek isteniyor ise gelir cetvel çeşidi “birleşik hazırlık bütçesi B cetveli” seçilir ve buna göre hazırlık bütçesi çeşidi seçilebilir. (Sayman, başkan, encümen ve meclis teklifleri) Gelir bütçesi oluşturma işlemi tamamlandı ise yani meclis teklifine göre aktarım işlemi tamamlandı ise gelir cetveli çeşidi “gelir bütçesi B cetveli seçilir. Liste “milyon ve bin tl “ bazında çıkartılabilir.

            Bütün tekliflerin (sayman,başkan,encümen ve meclis) tekliflerinin tek bir sayfada listelenmesi için “bütün teklifleri tek sayfaya bas” seçeneği seçilir. Bu liste sadece “milyon tl” bazında çıkar.  “Gelir olmayan sahaları yazma “ seçimi gelir kodunda rakam olmayan bütçe kalemlerinin listelenmemesini sağlar.

 

 

7.5 YILLAR İTİBARİYLE PROGRAM MALİYELERİ

Girilen bütçe yılında verilen ödenekler ve yapılan harcamalar program ve harcama kalemi bazında listelenir. Tarih itibariyle yapılan harcama sahasına girilen tarihe kadarki yapılan harcamalar listeye getirtilir.

 

7.6 ÖDENEK CETVELİ

Girilen yıldaki ödenek cetvelinin listelenmesi işlemidir. “Daire , program, alt program, ödenek türü, faaliyet proje ve harcama” kalemleri bazında önceki yıllarda ve girilen yıldaki ödenekler listelenir.

 

 

 

 

 

7.7 AYRINTI KODLARI HARCAMA KALEMLERİ VE ÖDENEKLER CETVELİ

Seçilen teklif türü ve girilen bütçe yılında ödenek türlerine, harcama kalemlerine ve ayrıntı kodlarına göre ödenekler listelenir

Ödenek türleri : 1 Cari harcamalar, 2 yatırım harcamaları 3 transfer harcamaları

Ayrıntı kodları : 10,20,..90

 

Liste “bin ve milyon tl” bazında çıkartılabilir.

 

 

 

7.8 G VE H CETVELLERİ

Bütçe yılına ait G cetveli ve H Cetvellerinin listelenmesini ve kayıt edilmesini sağlar. G cetveli bütçe yılında yapılacak taahüdlerin raporudur. Giriş işlemi için “satır aç” işlemi yapılabilir. Girişler bittikten sonra “kaydet” işlemi yapılmalıdır. H cetveli bütçe yılında verilecek yollukların raporlanmasıdır. Giriş işlemi için “satır aç” işlemi yapılabilir. Girişler bittikten sonra “kaydet” işlemi yapılmalıdır. Yanlış girilmiş satırları silmek için ise “satır sil” yapılmalıdır. Bu işlemin kabulu için de en son “kaydet” yapılmalıdır.

 

 

 

 

7.9 K1 VE K2 CETVELLERİ

Bütçe yılında kadroların raporlanması işlemidir. 2 çeşit kadro raporu vardır. K1 : Memur kadroları , K2: İşçi Kadroları

 

Eğer personel programı kullanıyor ise kadro bilgileri otomatik olarak gelir. Gelen liste için “kaydet” yapılmalıdır. Eğer kadro giriş işlemi yapılmak isteniyor ise “satır aç” ile istenen kadro kayıtları oluşturulur ve bu kayıtlara girişler yapılır. En son “kaydet” işlemi yapılmalıdır.

 

Kadro bilgileri “bir sonraki yıla aktar” tuşu ile otomatik olarak aktarılabilir. Bir önceki yıl bilgisi ekranda iken bu işlem yapılır. Ekrandaki bilgiler bir sonraki yıla aktarılmış olur.

 

7.10 R VE BÜTÇE KARARNAMESİ CETVELLERİ

R cetveli içeriği ve bütçe kararnamesi için “Memo” sahası çift tıklanır. Gelen ekranda gerekli bilgiler girilir ve ekran kapatılır. En son olarak “kaydet” işlemi yapılmaldır.

 

 

 

7.11 T CETVELİ

Girilen yıla ait araçların girildiği rapordur. “satır aç” ile kayıt açılır ve kayıtlara bilgiler girilir ve en son “kaydet” işlemi yapılmalıdır.

 


8.KESİN HESAP CETVELLER

            Kesin hesap cetvellerinin çıkartılmasını sağlayan menüdür.

 

8.1 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

            Ekranda girilmiş olan bütçe yılına ait bütçe gider kesin hesap cetveli “liste hazırla” tuşu ile hazırlatılır. En son girilen yıla ait kesin hesap hazırlatılmış ise tekrar “liste hazırla” işlemi yapmaya gerek yoktur. Fakat gider ve bütçe hesaplarında değişiklikler yapıldı ise bu işlemi yapmak şarttır. Liste hazır olduğu durumda kesin hesap cetveli görüntüle ve yazdır tuşları ile rapor görüntülenip yazdırılabilir.

            Bu raporda harcama kalemi bazında dairelerde tanımlanmış gider kodları için verilmiş ödenekler, yapılmış harcamalar ve gelecek seneye devreden ödenekler listelenir.

 

8.2 BÜTÇE GELİR KESİN CETVELİ

            Ekranda girilmiş olan bütçe yılına ait bütçe gelir kesin hesap cetveli “liste hazırla” tuşu ile hazırlatılır. En son girilen yıla ait kesin hesap hazırlatılmış ise tekrar “liste hazırla” işlemi yapmaya gerek yoktur. Fakat bütçe gelirleri ve gelir  hesaplarında değişiklikler yapıldı ise bu işlemi yapmak şarttır. Liste hazır olduğu durumda kesin hesap cetveli görüntüle ve yazdır tuşları ile rapor görüntülenip yazdırılabilir.

            Bu raporda bütçe ile tahmin edilmiş gelirler, verilmiş tahakkuklar, yapılmış tahsilatlar ve gelecek seneye devreden tahakkuk artıkları gelir kodu bazında listelenmektedir.

 

 

Kesin Hesap Cetveli Açıklamaları :

 

            Gelir türü “1000,2000 ve 3000” olan ana gelir kodlarıyla ilgili açıklamalar girilip raporları alınabilir. Kesin hesap cetvelleri içinde yer alan bu raporları oluşturmak için gelir kodları teker seçilmeli.

 

 

 

8.3 HARCAMALARIN VE EKONOMİK AYRIMINI GÖSTEREN CETVEL

Başlangıç ve bitiş tarihi girildikten sonra “cetvel hazırla “ tuşuna basılır. Kesin hesap cetvelleri arasında yer alacak olan 3 tür cetvel tek tek seçilerek görüntülenip yazıdırma işlemi yapılabilir.

Ödeneklerin ayrıntıları ve yapılan harcamalar değişik şekillerde listelenmektedir.

 

 

 

8.4 HESAP ÖZETLERİ CETVELİ

Yıl girildikten sonra “liste hazırla” tuşuna basıldıktan sonra görüntüle ve yazdır işlemleri yapılabilir. “Devir öncesi” seçimi yapılsa da yapılmasa da cetvel sonuçları aynı olmalıdır.

Bu raporda yevmiye hesapları bazında önceki yıldan devreden, girilen yıldaki ve gelecek yıla devreden hesaplar listelenir.

 

8.5 BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

Bütçe yılı girilip “hazırla” işleminden sonra rapor görüntülenip yazdırılabilir. Rapor tüm daireler için de yapılabilir tek bir daire için de hazırlatılabilir.Daire bazında genel toplamların alınması için “sadece icmal” seçeneği seçilmelidir.

Verilen ödenekler ve yapılan harcamalar listelenmektedir.

 

 

8.6 BÜTÇE TAHAKKUKLARI / TAHSİLLERİ CETVELİ

Yıl girilip “hazırla” tuşuna basıldıktan sonra görüntüle ve yazdır işlemi yapılabilir.

Tahmin edilen gelir bütçesi ve yapılan tahsilatlar listelenir.

 

 

 

8.7 KİŞİ BORÇLARI MÜFREDAT CETVELİ

Kişi borçları hesabına alınmış ve o yıl kapatılmış kişi borçları listelenmektedir. Devir öncesi ve sonrası da sonuç aynı olmalıdır.

 

 

8.8 AVANS KREDİLER CETVELİ

Yıl içinde verilmiş fakat kapatılmamış avansların listesi raporlanır. Avanslarla ilgili 5 çeşit avans hesabı seçilebilir. Devir öncesi ve sonrası raporlar birbirine eşit olmalıdır.

 

 

8.9 TEMİNAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANAĞI

Girilen tarihten önce teminatı alınmış fakat geri verilmemiş devredecek teminatlar listelenir.

 

 

8.10 MANETLER VE BÜÇE EMANETLERİ MÜFREDAT CETVELİ

Girilen yıldaki emanet hesaplarda yapılmış borç/alacak ve devreden alacak artıkları bölüm kodu bazında listelenir. Emanet ve bütçe emaneti seçilmek kaydıyla iki çeşit rapor alınabilir.

 

 


9. DEVİR İŞLEMLERİ

Hesap kayıtları kapatılıp yeni yıla geçiş için hesaplar bir sonraki yıla aktarılır. Bu işlem bilgisayar tarafından otomatik yapılır.

 

9.1 DEVİR İŞLEMLERİ

Yıl hesap kayıtlarının kapatılıp yeni yıla devreden hesapların aktarılması işlemidir. Bu işlem ÜNİPA ile birlikte yapılması önerilir. Çünkü hesaplar kapatılıp yeni yılın açılmadan önce önceki yıl kayıtlarının yedeklerinin alınması gerekir. Ayrıca devir işlemi yanlış yapılırsa geri dönme işlemi yapılabilmelidir.

 

Önce “yedek al” tuşu ile hesaplarının yedekleri alınır. Devredecek yıl girilir ve bütün hesaplar seçilir. “Kontrol et” tuşuna basılır. Yevmiye ve yardımcı defter hesaplarının borç ve alacak tutarlar listelenir. Bu hesapların kontrol edilmesi gerekir. Borç ve alacak toplamları birbirine eşit olmalıdır. Devir cetveli görüntüle tuşu ile devir cetveli görüntülenip yazdırılır.  Eğer yardımcı ve yevmiye defterleri eşit ise “devret” tuşuna basılarak devir başlatılır. Daha sonra Muhasebe fişi görüntüle yazdır işlemi yapılır. Muhasebe fişi ve devir cetvelleri hesaplar toplamları  birbirine eşit ise devir tamamlanmıştır. Eşit değil ise devir geri alınıp gerekli düzeltmeler yapılıp devir işlemi tekrarlanmalıdır.

 

9.2 ÖDENEK DEVİR HAZIRLIK

Ödeneklerin gelecek yıla devredilmesi işlemidir. Yıl girilir “hazırla” tuşuna basılır. Gelen listede verilen ödenekler, harcanan ödenekler ve kalan ödenekler listelenir. “Kalanı iptale kopyala” tuşu ile bütün kalan ödenekler iptal sahasına taşınır. Eğer bütün ödenekler iptal edilmeyecek ise iptal edilmeyecek ödenekler iptal sahasından silinir ve devret sahasına yazılır. En son olarak “devret ve iptal et” tuşuna basılarak işlem tamamlanır. Bu işlem ile muhasebe kaydı oluşmuş olur. Muhasebe fişi görüntüle ve yazdır ile muhasebe fişi çıkartılmalıdır. Devirlik hazırlık raporu görüntüle ve yazdır işlemi ile de bütün ödenek kalemleri ayrı ayrı listelenir.

 

10. ay sonu işlemleri

 

 

10.1 GELİR HESAPLARINA AKTARIM

            Tahsil edilen gelirler (tahakkuklu, tahakkuksuz ve takipli) ay sonlarında gelir kodlarına göre kabul edildiğine (kesinleştiğine) dahir bu program ile muhasebeleştirilir. Ay sonu işlemi yapıldıktan sonra ilgili aya tahsilat kaydı muhasebeleştirmek doğru olmaz. Eğer yapılan tahsilat girilmesi gerekiyor ise veya önceden fazla girilen tahsilat silinecek ise bu işlem tekrar yapılmalı. Tekrar işlemi yapmadan önce muhakkak bu ekranda önceden oluşmuş kaydı silmek gerekir. Zaten bu ekranda bir aya ait birden fazla muhasebe fişi oluşturulmaktadır.

            Programın kullanılması için yıl ve ay seçilir. Hazırla tuşuna basılır. Alttaki ekranda o yıl ve aya ait gelir kodları bazında bütün yapılan tahsilatlar listelenir. Listeleme işlemi tahsilatların tahakkuklu, tahakkuksuz ve takipli olmasına göre gruplaşmaktadır. Bu liste oluştuktan sonra muhasebe fişi kaydet ve yazdır işlemleri yapılabilir. Bu muhasebe fişi tahakkuksuz gelirler için hem tahakkuk olşturulur ve aynı anda bu tahakkukun karşılığını çalıştırır.

 

BORÇ

ALACAK

Hem tahakkuku hem tahs.

GELİR TAH.BORÇLULAR

GELİR TAHAKKUKLARI

Tahakkuk

GELİR TAHAKKUKLARI

GELİR TAH.BORÇLULAR

Tahsilat

 

Tahakkuklu gelirler için ise sadece tahsilat kısmı çalışır. Çünkü tahakkuk kısmı muhasebe kaydı ile önceden girilmiş olması gerekir. Yani tahakkuklu gelirlerin tahakkuk kayıtlarını yapmak şarttır. Tahakkuk vereme işlemi için üstteki tablodaki tahakkuk satırındaki hesaplar çalışır.

           

BORÇ

ALACAK

Sadece tahsilat

GELİR TAHAKKUKLARI

GELİR TAH.BORÇLULAR

Tahsilat

 

            Takipli gelirler için tahakkuku önceden zaten var olmalı yok ise zaten takipli borçlular hesabında tahsilat yapmak yanlış olur. Yani önceden takipli borçlular hesaplarının borç kısmında tutar olmalı.

           

BORÇ

ALACAK

Sadece tahsilat

GELİR TAHAKKUKLARI

TAKİPLİ BORÇLULAR

Takipli Tahsilat

 

            Muhasebe kaydı sonrası bu işlemlere bir yevmiye numarası verilir otomatik olarak. Eğer önceden bu numara alınmış ise (ay sonu işlemi yapılıp silinmiş olup tekrar ay sonu işlemi yapılıyor ise) Muhasebe fişi kaydet işleminden önce yevmiye numarasını otomatik ver işareti kaldırılır. Yevmiye numarası hanesine önceki yevmiye numarası girilir.

 

 

10.2 GİDER HESAPLARI AKTARIM

            Ay içerisinde yapılan harcamaların kesinleştiğini gösteren ve bu miktarı ödenekten düşmeye yarayan muhasebe kaydının otomatik yapılmasını sağlayan ekrandır.

Programın kullanılması için yıl ve ay seçilir. Hazırla tuşuna basılır. Alttaki ekranda o yıl ve aya ait gider kodları bazında bütün yapılan harcamalar listelenir. Listeleme işlemi. Bu liste oluştuktan sonra muhasebe fişi kaydet ve yazdır işlemleri yapılabilir. Bu muhasebe fişinde çalışan hesaplar :

 

BORÇ

ALACAK

ÖDENEKLİ GİDERLER

KULLANICAK ÖDENEKLER

 

 

10.3 KDV MAHSUBU

            Ay içeresinde belediyenin tahsil etmiş olduğu KDV miktarı ve devlete ödediği KDV miktarı karşılaştırılır. Bu tutarların listesi KDV defteri görüntüleme programından yapılabilir. Bu programda bu iki değer karşılaştırılır. Belediyenin KDV ödemesi mi yapacağı, yoksa devletten alacaklı mı olduğu sorularına yanıt veren muhasebe kaydı yapılır. Belediye ya da devlete bu miktardan nekadarını mahsup edebilmiş ise o tutar kadar hesaplar çalışır. Çalışan hesaplar :

 

BORÇ

ALACAK

MAHSUP EDİL. KDV KARŞILIĞI (44)

MAHSUP EDİL. KDV (43)

 

Örnek :

İlgili ayda yapılan tahsilat : 500

Yapılan harcamalar : 700

 

Yapılacak mahsup işlemi 500 dür. Kalan 200 ise devletin belediyeye borcudur.

Bir sonraki ay yapılan tahsilat 300 yapılan harcama 400 dür.

Yapılacak mahsup işlemi 400 dür. Kalan 100 ise önceki 200 ile toplanır. Toplam 300 mahsupsuz kalan KDV artığıdır.

 

11. KONTROL İŞLEMLERİ

            Yapılan muhasebe kayıtlarında ana hesap (yevmiye defteri) ve yardımcı hesaplar (gider, gelir,emanet...) arasında uyuşmazlık var ise bunların tek tek kontrol edilmesini sağlar. Bütün ekranlar aynıdır. Menüden ilgili kontrol işlemi seçilir ve bütün yıl için kontroller yapılır. Eğer liste oluşmuş ise bu zaman geçirilmeden şirketimize bildirilmelidir. Devir esnasında sorunlar çıkmaması için.

 

 

Örnek olarak bu ekranda yıl girilir ay hepsi seçilir. Borç ve alacak için ayrı ayrı liste hazırlatılır. Eğer görüntüle ve yazdır işlemlerinde rapor oluşmuş ise sorunlu kayıtlar Ünipa ya bildirilmelidir.

 

 

12.TESLİMAT MÜZEKKERESİ VE GÖNDERME EMRİ

            Ödeme türü seçilir. Yeni makbuz tuşuna basılır. Bu işlem için yeni kayıt açılmış olur. Hangi fiş çıkartılmak isteniyor ise o bölüme girişler yapılır ve en son kaydet tuşuna basılır. Arkasında bul tuşuna basılarak kayıt ekrana getirtilir. Makbuz görüntüle ve yazdır ile ekrandan ve yazıcıdan fiş alınma işlemi yapılabilir. Ayrıca önceden girilmiş kayıtları çağırmak için Sıra sahalarına kayıt numarası girilir ve bul tuşuna basılır. İlgili kayıt ekrana gelecektir.  

 

 

13.MAHSUP ALINDISI

            Mahsup alındı fişinin çıkartılmasını sağlar. Ekranda sahalar girilir ve yazdır işlemi yapılabilir.

    


İNDEX

 


A

Avans · 6, 15, 16, 17, 18, 19, 45

Ay sonu · 3, 29, 70

B

Banka · 7, 12, 20, 22, 32, 33, 39, 45

Bütçe · 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 33, 37, 38, 43, 45, 47, 48, 52, 53, 55, 59, 64

C

C cetveli · 37

D

Düzeltme · 51

E

Emanet · 39, 67

G

Gelir · 3, 8, 9, 29, 30, 33, 37, 42, 44, 45, 48, 55, 56, 63

Gider · 13, 41, 45, 52, 53

Görüntüle · 5

Görüntüleme · 25

İ

İcmal · 47

İptal · 11

İrsaliye · 23

K

K1 · 59

K2 · 59

Kasa · 45

Kdv · 34, 35

Kesin hesap · 62, 63

Kontrol · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 68

M

Mahsup · 6, 14, 15, 16, 17, 21, 30, 74

Muhasebe · 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 35, 50, 68, 69, 71

Ö

Ödenek · 10, 11, 47, 58

R

R cetveli · 60

T

Tahakkuk · 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 71

Y

Yazdır · 5, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22

Yevmiye · 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 35, 44, 68, 71