gelirler modülü KULLANIM EL KILAVUZU.. 5

Programlarda kullanılan genel özelliklere sahip tuş, seçim tanımları ve bazı açıklamalar : 5

Programın Çalıştırılması : 8

1.MÜKELLEF İŞLEMLERİ. 9

1.1.mükellef  bilgileri ekle /  değiştir.. 10

1.2.  ne  mükellefi. 11

1.3. eski çtv  kaydet  ara.. 11

1.4. varisleri. 11

2.Tahsilat  işlemleri. 12

2.1. Tahsilat makbuz kesimi. 12

2.1.1. ÇTV  DETAY  Butonu.. 13

2.1.2.  tahakkuk  detaylarının  listelenmesi. 14

2.1.3. Mükellef  işlemleri. 15

2.1.4. tahakkuk  ekstresi. 16

2.1.5.  gecikme  detayı. 16

2.2. tahsildar günsonu işlemleri. 17

2.3. Posta çeki ile Vergi tahsilatı. 18

2.4. banka dekontlarının   işlenmesi. 18

2.5. Posta çeklerini görüntüleme.. 19

2.6. banka dekontları listesi. 20

2.7. Makbuz iptal.. 21

2.8. su makbuz iptali. 22

2.9. makbuzLARIN  sorgulaması. 22

2.10. tAHSİLDAR   TOPLAMLARI. 23

2.11. sorunlu makbuz düzeltme.. 24

2.12. geriye dönük irsaliye alma.. 25

3. emlak işlemleri. 26

3.1. emlak Tahakkuk işlemleri. 26

3.1.1.   Rayiç  bedel.. 27

3.1.1.1.Asgari  beyan  hesabı. 28

3.1.2.   tahakkuk  toplamları. 29

3.1.3.   beyan / bildirim  basımı. 30

3.2 .ceza kesme işlemi. 31

3.2.1. CEZA  LİSTELE.. 31

3.3. vefat  eden  mükellefin  girişi. 32

3.4. mülk işlemleri. 33

3.4.1. ARSA EKLEME İŞLEMİ 33

3.4.1.1.Bölge İşlemleri. 34

3.4.1.2. tapu  bilgileri  değiştir.. 35

3.4.2. BİNA EKLEME İŞLEMİ 35

3.4.3. ARAZİ EKLEME İŞLEMİ 36

3.4.4. mülkiyet  işlemleri. 37

3.4.5.    KAT İRTİFAĞI İŞLEMİ 38

3.5. mükellef işlemlerini görüntüle.. 39

3.6. tahakkuk düzenleme.. 40

3.7. Eğitime katkı payı tahakkuk iptal.. 41

3.8. ek tahakkuk muafiyeti. 41

4. EMLAK RAPORLARI. 42

4.1. sorunlu makb. olan mükellefler.. 43

4.2. bölge değerleri listesi. 44

4.3. mükellef sayıları listesi. 45

4.4. BÖLGE VE SOKAK LİSTESİ. 46

4.5. Kullanış şekline göre mülk listesi. 47

4.6. mülk bilgileri listesi (BÖLGE bazında) 47

4.7. Mülk bilgileri listesi (cadde  bazında) 48

4.8. mülk problemlerinin listeLENMESİ. 49

4.9. ödeMeyenlerin listesi. 50

4.10. Mükellef Listesi. 51

4.11. cezalar   listesi. 51

4.12. Emekli   MÜKELLEFLER   LİSTESİ. 52

5. ÖDEME TAKİBİ. 53

5.1. Ödeme Emri Hazırlama.. 53

5.1.1. fişleri  kes. 54

5.2 Ödeme Emri Takibi. 55

6. Parametrik Bilgi İşlemleri. 56

6.1. Arazi Değerleri  GİRİŞİ. 56

6.2. Bina İnşaat Değerleri  GİRİŞİ. 57

6.3. Aşınma  Payları  CETVELİ. 57

6.4. Gecikme FaizleriniN  GİRİŞİ. 58

6.5.  ödeme  takvimi  girişi. 58

6.7. Bölge Değerleri GİRİŞİ. 61

6.7.1. bölge  değerlerinin  aktarılması. 61

6.8. Sokak Bilgilerinin Girilmesi. 62

6.9. Ceza Nedenlerinin Girişi. 62

6.10. Ceza Matrahı  girişi. 63

6.11. Kullanış Şekillerinin Girişi. 63

7.Çevre Temizlik Vergisi İşlemleri. 64

7.1. ÇTV Tahakkuk İşlemleri. 64

7.1.1.mülk  bazında  çtv  bildirimi  girişi. 65

7.1.2.beyan  basımı. 66

7.1.3. birleşik  bildirim... 67

7.1.4. önceki  tahakkuklar.. 67

7.1.5. mükellefiyetin  bitişi. 68

7.2. ÇTV. ÖDEME  DÜZELTME.. 68

7.3.  çtv  ödeme  girişi. 69

7.4.  yıllık- aylık  taban değerleri. 70

7.5. Toplu  grup / derece  değiştirme.. 71

7.6. parametre işlemleri. 72

7.6.1. Grup derece  girişi. 72

7.6.2 Faaliyet Türü Girişi 73

7.6.3. Grup Girişi 73

8.İlan reklam vergisi işlemleri. 74

8.1.ilan reklam vergisi tahakkuku.. 74

8.1.1. IŞIKSIZ – IŞIKSIZ  TABELA.. 75

8.1.2.  EL İLANLARI  GİRİŞ  EKRANI. 76

8.1.3.  nakil araçaları  giriş ekranı. 76

8.1.4. toplu tahakkuk.. 77

8.2. İlan  reklam yoklama listesi. 78

8.3. ilan  ve  reklam  tarife girişi. 78

8.4. Ceza  işlemleri. 78

8.5. yıllık arttırım... 79

9. EĞLENCE VERGİSİ. 80

9.1.  eğlence vergisi tahakkuk.. 80

9.1.1. eğlence  tahakkuk  detayı. 81

9.2. Eğlence Vergisi Tarife girişi. 82

9.3. Eğlence vergisi listesi. 83

9.4 .ceza İşlemleri. 84

9.5.  ödemeleri düzeltme.. 85

10. Tahakkuk İcmal.. 86

10.1. Tahakkuk İzleme/Tahakkuk İcmal.. 86

10.2. Toplam Görüntüle / Güncelle.. 87

11. VERGİ KAÇAKLARI KONTROLÜ.. 88

11.1. Emlak Beyannamesi Vermeyenler.. 88

11.2. ÇTV bildirimi vermeyenler.. 89

11.3. Beyana Çağrı Basılması. 89

12. Yıllık   Parametreler.. 90

12. 1. Yıllık Arttırım Oranları GiRİLMESİ. 90

12. 2. Takvim İŞLEMLERİ. 91

12.3. Ödeme TAKVİMİ  girişi. 91

12.4.  ÇTV Toplu tahakkuk.. 92

12.5. EMLAK  TOPLU  TAHAKKUK.. 92

 


 

 

EKLER:

EMLAK  VERGİSİ BİLDİRİMİ(BİNA)

EMLAK  VERGİSİ BİLDİRİMİ(ARAZİ)

EMLAK  VERGİSİ BİLDİRİMİ(ARSA)

EMLAK  VERGİSİ TAHAKKUK FİŞİ

MÜKELLEF  LİSTESİ

MÜKELLEFE AİT TAHAKKUK AYRINTILARI DÖKÜMÜ

MÜKELLEFİN  TOPLAM TAHAKKUK/TAHSİLAT LİSTESİ

BÖLGE DEĞERLERİ LİSTESİ

BEYANA ÇAĞRI MEKTUBU (GENEL)

ÖDEME ÇAĞRI(Amme Alacaklar İçin)

ÖDEME EMRİ(Amme Alacaklar İçin)

CEZA İHBARNAMESİ

ÇEVRE  TEMİZLİK  VERGİSİ  BİLDİRİMİ

ÇEVRE  TEMİZLİK  VERGİSİ  TAHAKKUK  FİŞİ

Ç.T.V.  YILLIK  ARTIŞ ve  TUTARLARI

Ç.T.V  SEÇİLEN YIL İÇİN AYLIK VERGİ TUTARLARI

TAHAKKUK  BORDROLARI  LİSTESİ

ÖDENMEYENLERİN LİSTESİ

TAHSİLDAR  İRSALİYESİ

TAHSİLDAR  İRSALİYE  ÖZETİ

TARİH  ARALIĞINDA  POSTA  ÇEKLERİ  LİSTESİ

TARİH  ARALIĞINDA  EMANET  MAKBUZLAR  LİSTESİ

MÜKELLEF  SAYILARI LİSTESİ

KULLANIMLARINA GÖRE  MÜLK  SAYILARI

CEZA  LİSTESİ

SOKAK  BİLGİLERİ  LİSTESİ

EMEKLİ  YARDIMINDAN FAYDALANACAK MÜKELLEFLER LİSTESİ

PROGRAM  HATA  ve  İSTEK  FORMU

 

 

 

 


gelirler modülü KULLANIM EL KILAVUZU

 

Gelirler Modülü ; belediyede Emlak, ÇTV, İlan Reklam, Eğlence tahakkuklu gelirlerin yanında  tahakkuksuz  Basılı Evrak , İmar Ruhsatları Harcı gibi tahakkusuz diğer gelirlerin  tahakkuk ve tahsilat edilmesi , tahsilat edilemeyenlerin takip edilmesi işlemlerini kapsar.

Yukarıda da belirtildiği gibi  belediye gelirleri tahakkuklu ve tahakkuksuz gelir olmak üzere ikiye ayrılır. Emlak, ÇTV, İlan reklam, Eğlence gibi vergiler tahakkuklu gelirlerdir. Bu gelirleri tahsil etmeden önce mükellefleri borçlandırmak için tahakkuk işlemleri yapılmalıdır. Bütün  tahakkuklu gelirler için mükelleflere “tek sicil” verilir. Mükellefe verilen  sicil numarasıyla Emlak, ÇTV, İlan reklam, Eğlence gibi  bütün tahakkukları ve tahsilatı takip edilebilir. Tahakkuksuz gelirler için ise önceden borçlandırmaya gerek yoktur mükellef geldiği anda tahsilat ekranından direkt olarak tahsilat yapılabilmektedir. Emlak, ÇTV, İlan reklam, Eğlence tahakkuklu gelirleri için otomatik hesaplama işlemleri ilgili menülerde bulunmaktadır. Diğer tahakkuklu gelirler için de (Kira, Yol harcamalarına katılma payı gibi ) mükellefe borçlandırma yapılabilmektedir. Bu işlem için “tahakkuk düzenleme” programı kullanılmalıdır.

 

Programlarda kullanılan genel özelliklere sahip tuş, seçim tanımları ve bazı açıklamalar :

Kaydet :

Ekranda girilmiş olan bilgilerin ilgili dosyalara kayıt edilmesini sağlar. Eğer ekrandaki kayıt daha önce girilmiş ise kayıtta değişiklik yapar. Daha önce girilmemiş ise yeni kayıt açılır.

 

Sil  :

Ekrandaki bilgilerin silinmesini sağlar. Silme işleminden önce kullanıcı uyarılır. Uyarıya “evet” diye cevap verilirse kayıt silinir. Silme işlemi önemli bir işlemdir. Eğer silinen yardımcı kayıt ise ana kayıtların bilgilerinde uyumsuzluklara sebebiyet verebilir. (parametrik kodlar yardımcı kayıtlardır)

 

Satır Aç :

(Kayıt Aç)

Satır aç tuşu olan bütün ekranlarda, satır satır bölünmüş listeler de vardır. Bu listelere kayıt açmak için kullanılır. Bu satırlar bilgi girilmek için kullanılır. Satır açıldıktan sonra açılan satıra bilgi girişi yapmak için açılan satır seçilmelidir. Seçim yapıldıktan sonra bilgi girişi yapılabilir. Eğer satır açılıp bilgiler girildiyse en son olarak Kaydet işlemi yapılmalıdır. Eğer Kaydet tuşu yoksa girilen bilgiler direk olarak dosyalara işlenmiştir.

 

Satır Sil :

(Kayıt Sil)

Satır sil tuşu olan bütün ekranlarda, satır satır bölünmüş listeler de vardır. Bu listelerdeki kayıtların silinmesi için kullanılır. İlgili satırın silinmesi için o satır işaretlenmelidir. (Mouse ile) Bu tuşa basıldığında “ilgili kaydı silmek istiyor musunuz ?” sorusu gelecektir ekrana verilen cevaba göre satır silinir veya silmekten vazgeçilebilir. Eğer satır silindi ise en son olarak Kaydet işlemi yapılmalıdır. ( Silinme işleminin dosyalara işlenmesi için) Eğer Kaydet tuşu yoksa girilen bilgiler direk olarak dosyalardan silinmiştir.

 

Liste hazırla (Hazırla)  :

Genelde rapor hazırlama programlarında kullanılan bir işlemdir. Raporun görüntülenmesi ve yazdırılmasından önce raporun oluşmasını sağlar. Ekranda girilmiş olunan kriterlere göre raporun hazırlanmasını sağlar

 

Görüntüle (Göster)  :

Raporların ekrandan görüntülenmesini sağlar. Eğer ekranda liste hazırla tuşu var ise görüntüle yapmadan önce muhakkak liste hazırla işlemi yapılmalıdır. Liste hazırla tuşu yok ise direk olarak görüntüle işlemi ile kayıtlar ekrandan görüntülenebilir.

 

Yazdır :

Raporların yazıcıdan alınmasını sağlar.

Eğer ekranda liste hazırla tuşu var ise yazdır yapmadan önce muhakkak liste hazırla işlemi yapılmalıdır. Yazdır tuşuna basıldığında gelen ekranda, tamam yazdırmayı onaylar, iptal yazdırma işleminden vazgeçilmesini sağlar. Tümü, bütün sayfaların çıkmasını sağlar, sayfalar, istenilen sayfaların çıkmasına olanak verir. Baskı kalitesi, çıkacak yazının kalitesinde seçim yapılmasını sağlar. Ayarlar ise farklı yazıcı seçimine imkan verir. (Resim A)

Sahaları Boşalt :

(Ekranı Temizle)

Ekrandaki bütün sahaları, programın ilk girildiği andaki şekle getirir. İçinde bilgi olan sahaların içini boşaltır. Seçimli bilgileri ilk haline getirir. Bu işlem  kayıt ekleme işlemlerinden sonra yapılabilir, veya rapor hazırlama işlemlerinde değişik raporlar hazırlanması öncesinde kullanılabilir.

 

Lazer  Matris A3 Seçimi :

Yazıcıdan çıkartılacak veya ekrandan görüntülenecek raporlar değişik ebatlarda olabilir. Değişik yazıcılara göre çıktı alınmak istenebilir. Eğer ekranda bu seçimler var ise buna olanak verilmektedir. Lazer, A4 kağıt boyutuna göre, Matris 1360x1100 geniş formlara göre, A3 seçimi ise A3 kağı boyutuna göre çıktı alınmasını sağlar.

Ok,Next,Previous

Page,Zoom In,Zoom Out

Bu tuşlar raporlar ekranda görüntülendiği zaman sağ üst köşede bulunmaktadır. OK: Rapordan çıkmayı sağlar. Next : Bir sonraki sayfaya geçişi sağlar. Previous : Bir önceki sayfaya geçişi sağlar.  Zoom In : Görüntüyü yakınlaştırır. Zoom Out . Görüntüyü uzaklaştırır. Page : İstenilen sayfaya gitmeyi sağlar.

Rapor Boyutu Ayarlaması :

Bazı raporlar geniş forma göre çıkartılmaktadır. Eğer raporun sağ kısmı gözükmüyor ise yapılacak işlemler : BAŞLAT+AYARLAR+YAZICILAR menüsünden Yazıcılar klasörü açılır. Gelen ekranda geniş yazıcı sağ tuş ile tıklanır ve varsayılan olarak işaretlenir. Tekrar geniş yazıcı sağ tuş ile tıklanır ve özellikler seçilir. Gelen ekranda kontrol edilecek işlemler : Kağıt boyutu “ÖZEL” seçilmeli (RESİM B) , kullanıcı tanımlı boyut için Birim:0.001 İNÇ Genişlik : 1360   Uzunluk :1100 girilmiş olunmalı. Yazdırılamaz alan için bütün değerler 0 girilmiş olunmalıdır. (RESİM C)

 

 

YAZDIR İŞLEMİ. (RESİM A)

 

 

YAZICI ÖZELLİKLERİ (RESİM B)

 

 

KUL. TANIMLI BOYUT (RESİM C)


Programın Çalıştırılması :

Program çalıştırıldığında ilk olarak  kullanıcıya  kendini tanıt ekranını gelir. Kullanıcı kendisine  ait   “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” si girdikten sonra gelirler modülüne ait Ana Menü ye geçebilir.

“Tamam” butonuna basıldığında, kullanıcı adı ve şifresi doğru ise, programın ana menüsü görüntülenir.

 

 
  

 

 

 


 

1.MÜKELLEF İŞLEMLERİ

            Mükellef İşlemleri ,  belediyenin EMLAK,ÇTV,İLAN/REKLAM ve diğer tahakkuklu- tahakkuksuz gelirlerin takibi için mükelleflerinin  bilgilerinin girildiği , mükelleflere sicil verildiği  ve mükellef sicil numaralarının  bulunmasında kullanılan programdır.

            Gelirler modülü genelinde  adı soyadı bilinen mükellefe ait belediye mükellef sicil bilgisini bulmak için    butonuna  basılarak mükellef  işlemleri programına sapılır.

 

            Bir mükellefe ait bilgilerin programa girilmeden önce  , daha önceden girilip girilmediğinin  kontrol edilmesi  gereklidir. Mevcut  kayıtlı bilgilerden mükellef  arama  işlemi  aşağıdaki  örnek de açıklanmıştır.

Örnek:

“Soyad/Ünvan.:” sahasına “Kaya” yazılıp “Mükellef Ara” butonuna basılır.

Daha ayrıntılı arama yapılmak isteniyorsa “Adı”, “Baba Adı”, “Doğum Yeri” Sicil No”, “Cüzdan/Tic. Sic. No.” sahalarından istenilen biri doldurulabilir. Arama sonucu “Arama Sonuçları” penceresinde ad sırasına göre listelenecektir. Eğer kaydını yapacağımız mükellef, gelen listede bulunmuyorsa; “Mükellef Ekle” butonuna basılarak eklenebilir. Mevcut mükellef bilgisinin değiştirilmesi için “Bilgileri Değiştir”  butonundan  faydalanılır.

 

            Mükellefi,  adı veya  soyadı içersinde geçen  kelimeden aramak  için , aranacak  kelime  SOYAD/UNVAN  sahasına girildikten sonra  “Kelime Ara”  butonuna basılır.  Program  mevcut mükellef  bilgilerini  tarayarak  soyad/unvan sahasına girilen kriteri ,   ad  veya soyadın da geçen mükellefleri  Arama Sonuçları  penceresinde listeler.

 

 

 

1.1.mükellef  bilgileri ekle /  değiştir

Mükellef  İşlemleri ekranından mükellef ekle veya bilgileri değiştir butonuna basıldığın da  karşımıza gelen ekrandır. Yukarıda ön görünümü verilen ekrandaki sahalar, mükellefe ait  bilgiler doğrultusunda doldurulur.

Bir sahadan bir sonraki sahaya geçmek için klavyede bulunan “Enter” ya da “Tab” tuşuna basılır. Bir önceki sahaya geri dönmek istendiğinde Mouse ile ilgili alan çift tıklanır yada yön tuşları kullanılarak istenilen sahaya ulaşılır. Ancak ekranın alt kısmındaki; “Vefat”, “Vefat Tarihi” bölümleri programın ilerleyen kısımlarında kullanılacağından, herhangi bir işlem yapılmaz. Girilen bilgiler doğru ise “Tamam” butonuna basılır. Eğer yeni Mükellef Ekleme İşlemi yapılıyorsa bilgiler otomatik olarak verilen en son sırada ki sicil numarasıyla kaydedilir. Eğer kaydetmeden çıkılmak isteniyorsa “Vazgeç” butonuna basılır.

Daha önceden kaydı yapılmış bir mükellefe ait bilgilerde değişiklik yapılmak isteniyorsa, öncelikle değişiklik yapılacak  mükellef arama kriterleriyle aratılır. “Arama Sonuçları” listesinden mükellef  seçildikten sonra  “Mükellef İşlemleri” ekranındaki “Bilgileri Değiştir” butonuna basılır.  “Sicil Bilgileri Ekle/Değiştir” ekranın da  karşımıza  mükellefe ait daha önceden girilmiş  bilgiler geldikten sonra , istenilen değişiklik veya eklemeler “Tamam” butonuna basılarak kaydedilir.

Mükellef  Ekle / Değiştir  ekranında  dikkat edilmesi  gereken  nokta , “EMEKLİ”   olarak  sadece  tek  bina  kaydı  olan ve  emekli  yardımından yararlanmak istediğine  dair  dilekçesi olan mükelleflerin EMEKLİ  olarak  işaretlenmesi  gerekliliğidir.

Mükellef Ekle / Değiştir ekranından  vefat tarihi  girilemez . Vefat tarihi   3.EMLAK İŞLEMLERİ  3.3.VEFAT İŞLEMİ alt başlığında  yer  alan   program  tarafından girilebilir.

 

1.2.  ne  mükellefi

Ekranda ki Vergi Türü sahaları mükellefe gelir gruplarında  tahakkuklar yapıldıkça otomatik olarak programca doldurulur . Bu ekrana kullanıcı tarafından (şube bilgisi hariç)   veri girişi yapılamaz.

 
Mükellef  İşlemleri ekranın da ,  “Ne Mükellefi” butonuyla  mükellefin  tahakkuku bulunduğu  EMLAK, ÇTV v.b.  gelir  grupları ve kayıtlı olduğu şube bilgisi  elde  edilir.    

1.3. eski çtv  kaydet  ara

Mükellef İşlemleri ana ekranın da “Eski ÇTV Kaydet Ara” butonu, daha önceden emlak ve çtv tahakkuklarının farklı  2 sicilde takip edilmesinden dolayı eski   çtv  sicil bilgilerini  kaydetmek için kullanılır. Mükellef İşlemleri ekranından çıkmak için “Çıkış” butonuna basılır

 
       

1.4. varisleri

Vefat  eden  mükellefin  varislerinin  listelendiği  ekrandır.

Varis  bilgi girişi   3.EMLAK İŞLEMLERİ  ve     3.3.VEFAT İŞLEMİ  alt başlığında  anlatılmaktadır.

 

 

           

 

 

2.Tahsilat  işlemleri

Ana menüden “Tahsilat İşlemleri” butonuna tıklanarak aşağıda ön görünümü verilen “Tahsilat İşlemleri” menüsüne geçilir.

 

2.1. Tahsilat makbuz kesimi

Tahsilat İşlemleri Menüsündeki “Tahsilat Makbuzu Kesimi” butonuna basılarak aşağıda ön görünümü verilen ekrana ulaşılır.

Yukarıdaki ekran görüntüsü Sicil Numarası 200 olan bir mükellefin tahakkuklarının tahsil anını göstermektedir. Bir mükellefin borçlarını görüntüleyebilmek için, öncelikle “Sicil No” sahasına veri girilmesi gereklidir. Eğer mükellef sicil numarasını bilmiyorsa “?” butonu aracılığıyla “Mükellef İşlemleri” ekranına ulaşılıp, ad veya soy adından arama yapılır, mükellefe ait sicil numarası bulunur. Bulunan sicil seçilip “Mükellef İşlemleri” ekranından çıkıldığında, sicil numarası otomatik olarak Tahsilat ekranına yansıyacaktır. Ekranın sağ üst tarafında görülen “HEPSİ” seçeneği işaretli ise mükellefin ödenmemiş tüm tahakkukları, eğer işaretli değil ise “Kesilecek Makbuzun Gelir Grubu” sahasının karşısında seçilmiş olan gelir türüne ait ödenmemiş tahakkukları “Tahakkuk Listesi” penceresinde listelenir.

       “Tahakkuk Listesi” penceresinde listelenen tahakkuklardan, tahsil edilmek istenen tahakkuklar, “Listeye Ekle” butonuna basılarak tahsil edilecekler listesine aktarılır. Eğer birden fazla tahakkuk tahsil edilecekse aynı işlem diğer kayıtlar için tekrarlanır. Ancak; her tahsilat işleminde aynı anda sadece 6 (Altı) tahakkuk tahsil edilebilmektedir. Seçilen tahakkukların tahsilatının yapılıp makbuzunun kesilebilmesi için “Makbuz Kes” butonuna basılır. Bu işlemden sonra ekrandaki sahalar “Sicil No” sahası dışında içleri boşaltılır. Bu andan itibaren yeni makbuz kesimine hazır duruma gelinmiş olur.

Tahsilatı yapılacak olan tahakkuklardan herhangi birini, kesim için seçilenlerin listesinden çıkarmak için, çıkartılmak istenen tahakkuk seçilir ve “Listeden Sil” butonuna basılır. Bu işlem seçilen tahakkuku, o an tahsilatı yapılacak olan tahakkuklar arasından çıkartarak tekrar tahakkuk listesine ekleyecektir. Listeden silinen tahakkuk tekrar listeye eklenebilir.

       Yeni bir mükellefe ait tahsilat yapılabilmesi için “Sahaları Boşalt” butonuna basılır. Bu işlem ekrandaki sahaları boşaltır, programı yeni mükellefe ait sicil numarasının girişi için hazır duruma getirir.

       “Makbuz Toplat” butonu, bir mükellefe ait birden fazla makbuz kesilmesi halinde, o ana kadar kesilen makbuzların toplamının hesaplanması için kullanılır. Butona basıldığında “Birden Fazla Makbuzun Toplamı BAŞLATILMIŞTIR” uyarısı gelir. Gelen uyarıda “Tamam” butonuna basılmalıdır. Bu andan itibaren kesilen makbuzların toplamı ve adedi toplanmaya başlanacaktır. Makbuz toplama işlemini durdurmak için  “Toplamı Durdur” butonuna basılmalıdır.

2.1.1. ÇTV  DETAY  Butonu

       Mükellef seçimi yapılmış durumda iken, “ÇTV” butonuna basıldığında aşağıdaki ekran görüntülenir.

  

Çevre Temizlik Vergisinin ev sahibi  üzerine tahakkuk ettirilmiş  olduğu durumlarda ,  makbuz üzerinde mülkü kullanan kiracının adının da yer alması için  seçim yapıldığı ekrandır. Tahsilat ana ekranın da girilmiş olan sicile ait ÇTV tahakkuklarının detayının listelendiği  ekranda yıl bazında çtv tahakkuk yapılırken mülkü kullanan sahasına girilen veriler karşımıza  mükellef bilgisi olarak gelir. Makbuz üzerin de  açıklama sahasında  adının çıkmasını istediğimiz kiracı bilgisinin seçimi için  SEÇİM sahasına “X” işareti konulmalıdır. Çıkmak için “Çıkış” tuşu kullanılır.


2.1.2.  tahakkuk  detaylarının  listelenmesi

 

Tahakkuk Listesine  ödenmemiş tahakkuklar  tüm mülklerin  toplamı olarak  taksit bazında  gelir.

Mülk bazında  tahakkuk değerlerini izlemek için tahsilat  ekranında “DETAY”  butonuna tıklanır.  Bu liste Gelirin Tipi ve Türü bazında gruplanmış ve Tarih Sırasına sokulmuştur.

 

 

“Emlak”, “Çtv”, “İln/Rek” sahalarının solunda bulunan işaretler listede o gelir grubuna ait mülk bazında tahakkuk değerlerinin görüntülenip görüntülenmemesini sağlar. Herhangi birinin işareti kaldırıldığında, o gruba dahil olan tahakkuklar listelenir yada listeden çıkartılır. Listeyi yazdırmak için “Yazdır” butonuna basılır. Eğer yazdırılacak listede tarih aralığı verilmek isteniyorsa “Sadece” sahasının solundaki kutucuk işaretlenerek, yıl aralığı uygun sahalara girilir.  Çıkmak için “Çıkış” tuşu kullanılır.


2.1.3. Mükellef  işlemleri

       “Mükellef İşlemleri” butonuna basıldığında aşağıda ki  ekrana  gelir.

 

 

“Gelir Grubu” seçimi baz alınmak şartıyla, “Tahakkuk Listele” butonuna basıldığında, mükelleflerin tahakkukları, “Ödemeleri Listele” butonuna basılırsa, mükellefin o ana kadar yapmış olduğu ödemeleri, “Değişim Listele” butonuna basıldığında da, mükellefin o güne kadar vermiş olduğu beyanlar ve beyanlardaki değişiklikleri, “Banka Ödm” butonuna basıldığında, mükellefi bankaya yapmış olduğu ödemleri listelenecektir. “Gelir Grubu” değiştirilecek olursa listeleme için gerekli tuşlara yeniden basılmalıdır. “Mülk Bazında” butonuna basılınca yukarıda anlatılan “DETAY” butonu sonucunda gerçekleşen işlemler, burada da tekrarlanır. (Ayrıntılı bilgi için: Ama Menü>Emlak İşlemleri>Mükellef İşlemleri Görüntüle açıklamalarına bakılmalıdır.). Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.


 

2.1.4. tahakkuk  ekstresi

       Tahsilat ana ekranın da “Ekstre” butonuna basıldığında, mükellefe ait tahakkuk , tahsilat ve gecikme tutarlarının yer aldığı EKSTRE  ekran görüntülenir.

Bu ekrandaki “Görüntüle” butonuna basıldığında mükellefe ait toplam tahakkuk / tahsilatları bir rapor olarak görüntülenir. Rapor görüntüsünden çıkmak için “OK” butonuna basılır. Eğer bu rapor yazıcıdan alınmak istenirse “Yazdır” butonuna basılır. Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

 

2.1.5.  gecikme  detayı  

       “Tahakkuk Listesi” penceresindeki “Gecikme Detayı” butonuna basıldığında, mükellefe ait tahakkukların, gecikme detaylarını listeleyen bir pencere görüntülenir.

Bu pencereden çıkmak için “Nakit Para Tahsil Et” penceresine tıklamak yeterlidir.

       Tahsilat esnasında tahakkuk verilmemiş tahsilat yapabilmek mümkündür. Bunun için, tahsilat yapılacak mükellefin sicil numarası girildikten sonra, “Kesilecek Makbuzun Gelir Grubu”, “DİĞER” olarak değiştirilir. “Gelir Türü” seçimi yapılır ve ödenecek miktar “Ödenen Miktar” sahasına girilerek “Listeye Ekle” butonuna basılır.

Örnek:

Sicil Numarası 200 olan mükellefe 5.000.000 TL “İşgal Harcı” kesilecektir.

Bunun için gerekli sahalar aşağıda verildiği gibi doldurulur.

Sicil No:200

Kesilecek Makbuzun Gelir Grubu:DİĞER

Gelirin Türü:İşgal Harcı

Ödenen Miktar:5.000.000 TL

“Listeye Ekle” Tuşuna basılır.

Makbuzu yazdırmak için “Makbuz Kes” butonuna basılır.

 

 

2.2. tahsildar günsonu işlemleri

 

 

            “Tahsilat İşlemleri” menüsünden “Tahsildar Gün Sonu İşlemleri” butonuna tıklandığında yukarıda ön görünümü verilen ekrana ulaşılır. Bu ekran, o güne kadar  yapılmış ve resmileştirilmemiş (irsaliyesi alınmamış) olan tahsilatların resmileştirilmesi için kullanılır. Tahsildarın tahsil etmiş olduğu gelirleri, teslim etmek için alması gereken irsaliye bu ekrandan alınır. Tahsilata yetkili olarak tanımlanmış kullanıcılar, programa ilk girişleri esnasında tanımlandıkları yetkileri doğrultusunda, kendi kullanımlarına açılmış makbuz seri numaralarına göre irsaliye alırlar. Dolayısıyla bu ekranda, sadece o an yetkili olan tahsildarın irsaliyeleri listelenecektir.

            Tahsilatı resmileştirmek için öncelikle irsaliyenin yazdırılması gerekir. Bunun için, “Tahsildar İrsaliyesini Yazdır” butonuna basılır. O gün tarihli “Tahsildar İrsaliyesi”, “İrsaliye Özeti” ve “İrsaliye Kapak” sayfaları yazdırılır. Görüntülenmek istenirse “Tahsildar İrsaliyesini Görüntüle” butonuna basılır. İrsaliye yazdırıldıktan sonra pasif durumda olan “Tahsilatı Resmileştir” buton aktif hale gelir. “Tahsilatı Resmileştir” butonu aktif olmadan ve bu butona basılmadan resmileştirme yapılamaz. Bu butona basıldıktan sonra irsaliyeler resmileştirilmiş olur.

            Ekrandan çıkmak için “Çıkış” butonuna basılır.

 

2.3. Posta çeki ile Vergi tahsilatı

 

 

            Mükelleflerin Posta Çeki ile yapmış oldukları ödemelerinin tahsilatının yapıldığı ekrandır. “2.1 Tahsilat Makbuz Kesimi” konusunda anlatılmış olan ekranla neredeyse aynı işlevde çalışır. Fark olarak, Posta çekine ait “Yatırma Tarihi”, “Yatırılan PTT”, “Ödenen Miktar” sahaları doldurulur. Ödenmesi istenen tahakkuklar “Tahakkuk Listesi” penceresinden listeye eklenir. Eğer mükellefin göndermiş olduğu miktar tahakkuklarından fazla ise, artan miktar “Emanet” e alınabilir. Bunun için “Kesilecek Makbuzun Gelir Grubu” sahası “EMANET” olarak değiştirilmelidir.

       Ekrandan çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

 

2.4. banka dekontlarının   işlenmesi

Mükelleflerin banka aracılığıyla yapmış oldukları ödemelerin işlendiği ekrandır. “Tahsilat İşlemleri” Menüsündeki “Banka Dekontlarının İşlenmesi ” butonu seçildiğinde aşağıda ön görünümü verilen ekran karşımıza gelir..

“2.1 Tahsilat Makbuz Kesimi” konusunda anlatılmış olan ekranla neredeyse aynı işlevde çalışır. Fark olarak, Banka dekontuna ait “Yatırma Tarihi”, “Dekont Fiş No”, “Ödenen Miktar” sahaları doldurulur. “Yatırılan Banka/Şube” sahası, “Hesap İşleri” modülündeki “Banka Tanımlama” işlemlerinden yapılmalıdır. Ödenmesi istenen tahakkuklar “Tahakkuk Listesi” penceresinden listeye eklenir. Ödemenin gerçekleşebilmesi için “Ödeme Kaydet” butonuna basılır. Eğer mükellefin göndermiş olduğu miktar tahakkuklarından fazla ise, artan miktar “Emanet” e alınabilir. Bunun için “Kesilecek Makbuzun Gelir Grubu” sahası “EMANET” olarak değiştirilmelidir.

Banka dekont işleme  programında  mükellef için makbuz gibi bir çıktı üretilmez ,  mükellef için  makbuz yerine geçen belge elindeki  dekonttur.

       Ekrandan çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

 

2.5. Posta çeklerini görüntüleme

İşlenmiş posta çeklerinin listelendiği ekrandır.

 

 

            Yukarıda ekranın ön görünümü verilmiştir. “Tahsildar” sahasından, tahsildar seçimi yapılır. Listeleme yapılırken “Tahsildar” tanımı ilk kriter olarak alınır. “Makbuz No” sahasına makbuz numarası girilir. Girilen makbuz numarası tahsildar kayıtlarında bulunursa, bilgiler “Yatırdığı Tarih”, “PTT”, “Sicil No”, “Adı”, “Soyadı Ünv.”, “Toplam” ve ”Gelir Grubu” sahalarında görüntülenir.

Eğer makbuz numarası aralığına göre listeleme yapılmak istenirse “Makbuz Aralığı” bölümündeki sahalara makbuzun başlangıç ve bitiş aralığı girilir. Posta Çeki kesilme  tarihi aralığına göre listeleme yapılmak istenirse “Tarih Aralığı” bölümündeki sahalara makbuzun kesilme başlangıç ve bitiş tarih aralığı girilir. Girilen sahaların hemen altındaki “Hazırla” butonlarıyla liste hazırlama işleminden sonra aktif hale gelen  “Görüntüle” ve “Yazdır” butonlarıyla hazırlanan liste ekrana veya yazıcıya gönderilebilir.

Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

2.6. banka dekontları listesi

Banka dekontları ile yapılmış olan tahsilatların izlendiği ekrandır. Ekranın ön görünümü aşağıda verilmiştir.

 

 

Öncelikle “Yatırılan Banka” sahası, incelenmek istenen bankanın adı olarak belirlenir. Tek bir dekontu görüntülemek için “Dekont No” sahasına görüntülenmek istenen dekont numarası girilir. Girilen dekont bulunursa “Yatırıldığı Tarih”, “Sicil No”, “Gelir Grubu”, “Adı”, “Soyadı Ünv.” “Toplam” sahaları program tarafından ekrana getirilir .

            Tarih aralığında listeleme yapılmak istendiğinde, “Tarih Aralığı” sahasın karşısındaki sahalar başlangıç ve bitiş tarihi olarak doldurulur. Eğer sicil aralığı isteniyorsa “Sicili Aralığı” sahasının karşısındaki sahalar ilk ve son sicil olarak doldurulur. “Hazırla” butonuna basılır. Hazırlanacak olan listenin sıralaması “Tarih Aralında”, “Banka Bazında”, “Sicil Bazında” seçeneklerinden hangisi seçilmişse, o sıra bazında listelenir. Liste oluşmuş ise “Görüntüle” ve “Yazdır” butonları aktif hale gelir. Görüntüleme veya yazdırma işlemi bu butonlar aracılığıyla yapılır. Eğer oluşan listede satır aralarında çizgi çıkması isteniyorsa “Satır Araları Çizilsin mi?” seçeneği işaretlenmelidir.

            Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.


2.7. Makbuz iptal

 

“Tahsilat İşlemleri” menüsünden “”Makbuz İptal” butonu seçilerek ekrana girilir. Tahsilatı yapılmış olan makbuzların iptali ya da iptal edilen makbuzların tekrar geçerli olması , anlık makbuzların “Seri” ve “Sıra” numaralarının da değiştirilebilmesine imkan sağlayan ekrandır.

Programa girildiğinde aktif olan kullanıcının kesmiş olduğu makbuzlar ve keseceği makbuzların en son “Makbuz Seri” ve “Makbuz No” ları otomatikman görüntülenir. İptal veya geçerli yapılma istenen makbuz , ekranın sol tarafındaki listeden işaretlenir. Ekranın sağ tarafında makbuz ile ilgili ayrıntılar gözlenebilir.

       Makbuz yeniden yazdırılmak isteniyorsa “Yeniden Yazdır”, iptal edilmek isteniyorsa “İptal Et”, geçerli yapılmak isteniyorsa “Geçerli Yap”, silinmek isteniyorsa “Sil” butonlarına basılır. Makbuzun seri veya sıra numarasında değişiklik yapılmak isteniyorsa “Makbuz Seri” ve “Makbuz No” sahaları gerekli şekilde doldurulduktan sonra “Kaydet” butonuna basılmalıdır.

       İptal edilen makbuzlar “Tahsildar Gün Sonu” işlemlerindeki irsaliyede listelenmeyecek, tahsilat miktarı toplama dahil edilmeyecektir.

       Tahsildarın elindeki makbuz seri ve sırasının  bitmesi gibi durumlarda, yeni makbuz seri ve başlangıç seri numarası “Şuan ki Makbuz Seri Sıra Numarası “  başlığı altında ki  sahaya girilerek kaydedilebilir.

      

       “Su Makbuzları” butonunun işlevi “Su İşleri” modülü ile ilgili dokümanlarda bulunmaktadır.

       Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

 


2.8. su makbuz iptali

Bu konu ile ilgili ayrıntılar “Su İşleri” modülünde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

 

2.9. makbuzLARIN  sorgulama

“Tahsilat İşlemleri” menüsünden “Makbuz Sorgulama” butonu seçilerek aşağıda ön görünümü verilen ekran görüntülenir.

 

 

            “Başlangıç Tarihi” sahasına sorgulamanın yapılacağı tarih aralığının başlangıcı, “Bitiş Tarihi” sahasına da bitiş tarihi girilir. Eğer sorgulama yapılacak mükellefin adı ve soyadı bilgileri doldurulur. Tüm mükellefler listelenmek isteniyorsa “Soyad/Ünv.” ile “Adı” sahaları boş bırakılır. “Gelir Grubu” sahasına istenen gelir türü, “Nevisi” sahasına da istenen nevi seçilir. “Gelir Grubu” ve “Nevisi” sahalarında tüm gelir ve nevilerin seçilmesi isteniyorsa her iki sahaya da “HEPSİ” seçeneği getirilir. “Hazırla” butonuna basıldığında verilen kriterlerde liste oluşturulmuşsa “Görüntüle” butonu ile görüntülenebilir. Yazdırmak için “Yazdır” butonu kullanılır.

            Programdan çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.


2.10. tAHSİLDAR   TOPLAMLARI

 

“Tahsilat İşlemleri” menüsünden “Tahsildar Toplamları” butonu seçildiğinde, aşağıda ön görünümü verilen ekran görüntülenir.

 

Bu ekrandan, verilen tarih aralığında yapılış olan tüm tahsilatların toplam rakamı, ve bunların ayrıntıları gözlenebilir veya yazdırılabilir. Aynı zamanda da seçilen tahsildarın o anda elinde bulunan resmileşmemiş tahsilat miktarı da bulunabilir.

            “Başlangıç Tarihi” sahasına toplamların alınacağı başlangıç tarihi yazılır. “Enter” e basıldığında “Bitiş Tarihi” sahası otomatik olarak “Başlangıç Tarihi” sahasıyla aynı tarihe getirilir. Değiştirilmek isteniyorsa tarih değiştirilir. “Tahsildar” sahasına toplamları alınmak istenen tahsildar, tüm tahsilatlar için alınmak isteniyorsa “HEPSİ” seçeneği getirilir. “Tahsilat Toplamlarını Bul” butonuna basılır. Program verilen tarih aralığındaki “Toplam Tahsilatı” ve işaretlenmişse “Tahsildarın Elinde” ki toplam tahsilat rakamlarını “Tahsildar” sahasında seçili bilgi doğrultusunda ekrana getirir. Bu rakamlar toplam rakamlar olup, ayrıntıları görmek için “Ayrıntı görüntüle” butonuna, yazdırmak için ise “Ayrıntı Yazdır” butonuna basılmalıdır.

            Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.


2.11. sorunlu makbuz düzeltme

 

“Tahsilat İşlemleri” menüsünden “Sorunlu Makbuz Düzeltme” butonu seçilerek aşağıda ön görünümü verilen ekran görüntülenir.

Programın amacı; herhangi bir nedenle veya tahsilat esnasında mükellefin ödediği miktarın gerçek tahakkuktan fazla olması halinde, artan veya girilen miktarın, mükellef adına veya 0 sicile emanete alınması sonucu oluşan mükellef alacağının iadesinin yada varolan tahakkuklarının ödenmesinin sağlanmasıdır.

Mükellefin sicil numarası “Sicil No” sahasına girilmelidir. “Gelir Grubu” sahasına uygun olan gelir türü getirildikten sonra “Listele” butonuna basılır. Mükellefe ait sorunlu makbuz bulunursa “Sorunlu Makbuzlar” penceresinde görüntülenir. Eğer mükellefe ait makbuz bulunamamışsa “Emanet Listele” butonuna basıldığında emanette duran tüm makbuzlar “Sorunlu Makbuzlar” penceresinde görüntülenir. Makbuzların belirli bir değere kadar olanlarının görüntülenmesi isteniyorsa “Makbuz Miktarı” sahasına istenilen değer girilebilir. İşlem yapılacak olan makbuz bulunup işaretlenir. “Seç” butonuna basıldığında “Tahakkuk Listesi” penceresinde mükellefe ait tahakkuklar veya “Faiz/Zam” varsa listelenir. Listelenme yapılmamışsa tahsilatın iade edilebileceğine dair bir mesaj görüntülenir. Bu durumda iade yapılmak isteniyorsa “İade” butonuna basılır. Gelen penceredeki “İade Edilen Miktar” sahası doldurulur ve “Kaydet” butonuna basılır, iade gerçekleşmiş olur.

Tahakkukları veya Faiz/Zamlar işlenecekse “Tahakkuk Listesi” ya da “Faiz/Zam Borçları” başlıklı penceredeki “EK” sahasına ödenecek miktarın girişi yapılır. “Açıklama” sahasına bir açıklama yazılabilir. Yazılmaması halinde program açıklamayı otomatik yapar. Pencerenin başlığına göre aktif olacak olan “Tahakkuk İşle” ya da “Faiz/Zam İşle” butonlarına basılır. Girilen tahsilat işlenmiş olur.

Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

 

2.12. geriye dönük irsaliye alma

“Tahsilat İşlemleri” menüsünden “Geriye Dönük İrsaliye” butonu seçildiğinde aşağıda ön görünümü verilen ekran görüntülenir.

Bu ekran sayesinde daha önceden resmileştirilmiş kayırların irsaliyesi alınabilmektedir. Bunun için; irsaliyenin alınmak istediği tarih aralığı “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” sahalarına girilir. “Düzenleme Tarihi” sahasına düzenlemenin yapıldığı tarih yazılır. Verilen tarih aralığında, makbuz aralığı belirlenmek isteniyorsa “Başlangıç Makbuz No” sahasına başlangıç makbuz numarasını, “Bitiş Makbuz No” sahasına da son dahil edilmek istenen makbuz numarası girilmelidir. Makbuz tarihlerinin görünmesi istenmiyorsa “Makbuz Tarihi de Çıksın mı?” sahasının işareti kaldırılır. “Tahsildar İrsaliyesini Görüntüle” butonuna basıldığında verilen kriterlere göre listelenen makbuzların listesi alınır. Liste yazdırılmak isteniyorsa “Tahsildar İrsaliyesini Yazdır” butonuna basılır.

Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.


3. emlak işlemleri

3.1. emlak Tahakkuk işlemleri

Bina, arsa ve arazi (emlak) beyan ve bildirimlerinin girilip tahakkuk edildiği programdır. Sol üst köşede emlak bildirim türünün  seçilmesi ve mükellefe ait sicilin girilmesi ile birlikte mükellefe ait   mülk kayıtları listelenir. Mülk bilgileri listesinde mülk üstüne tıklandıkça , o mülke ait ayrıntılar alttaki ekranda listelenir. Ekranın sağ üstünde ki beyan/bildirim alınacak  dönem seçilerek her mülk için  Rayiç Bedel tuşu tıklanır.

 

3.1.1.      Rayiç  bedel 

            Öncelikle ekranın sol üst tarafından mülk rayiç girişi için yapılacak işlem seçilmelidir.

Genel Beyan/Bildirim  takip eden emlak beyan veya bildirim dönemlerinde  mülke tahakkuk yapmak için seçilir.

Değişiklik Beyanı , Genel beyan haricinde alım – satım el değişikliği durumlarında  beyan/bildirim bilgisi girmek için kullanılır.

 

Genel Beyan  dönemi başlangıç yıllarında  yapılan alım satımlar  değişiklik beyanı olarak girilmelidir. Çünkü  içerisinde bulunulan yıl için  mülke yapılan tahakkuk satan kişiye  aittir. Değişiklik beyanı  girilen  mükellefin mülk için tahakkuk ödemesi  takip eden diğer yıllarda başlar.

 

Genel Beyan/Bildirim ve Değişiklik  işlemlerinde sonra  mülke ait tahakkukun  kaydedilmesi için  tahakkuk işlemleri ekranından Tahakkuk Fişi alınmalıdır.

 

Artan-Azaltan ,  önceden verilmiş beyan değerinde  değişiklik yapılması  gereken durumlarda seçilmelidir. Artan Azaltan  işlemi sonrasında tahakkuk fişi çıkarılmaz

 

Ek Tahakkuk, önceden verilmiş beyan miktarına ek tahakkuk vermek için seçilmelidir. Ek tahakkuk işleminden sonra program kendisi otomatik olarak tahakkuk fişi çıkarır.

 

Terkin , beyan/bildirim değerini silmek  için seçilmelidir. Terkin işleminden sonra tahakkuk fişi çıkarılmaz

 

            Seçilen  beyan/bildirim türüne göre hesaplanan asgari beyan/bildirim değerinden az olmamak kaydıyla mükellefin vermiş olduğu beyan değeri rayiç bedel sahasına yazılır. Bu değere göre mükellefin o mülke ait vergi miktarları hesaplanır. Mülke ait muafiyet var ise muafiyet miktarı rayiç bedelden düşülerek vergi miktarı hesaplanır. Eğer daimi muafiyet işaretli ise o mülk için vergi miktarı sıfırdır. Emekli muafiyeti var ise vergi tahakkuğu sıfır olarak gerçekleşecektir.

 

Mülk Bazında rayiç girişini tamamlamak için  sağ alt köşede ki  Tamam  butonu tıklanır .  Yapılan işlemi  geçersiz  kılmak için Vazgeç  butonuna  basılarak çıkılır.

 

Tamam butonuna basılarak çıkılan  Genel Beyan/Bildirim  ve Değişiklik / Yeni Alım işlemlerinden sonra  yapılan işleme ait tahakkukun kaydedilmesi için emlak işlemleri ana ekranında  Tahakkuk Fişi  butonuna basılmalıdır. Eğer mükellefin birden fazla mülkü var ise diğer mülkler için de rayiç bedelleri ayrı ayrı girilir en son olarak tahakkuk fişi tuşuna basılarak emlak tahakkuku sonlandırılmış olur. Böylece  birden fazla mülk için tek bir tahakkuk fişi çıkarılmış  olur. Tahakkuk fişine basmadan önce tahakkuk fişinde basılacak olacak tahakkuk miktarı “tahakkuk toplamları” tuşu ile görüntülenebilir.


3.1.1.1.Asgari  beyan  hesabı

Rayiç Bedel  girişinde  mülke ait  asgari beyan hesabının ayrıntılarının gösterildiği ekrandır.

 

 

 

3.1.2.      tahakkuk  toplamları

 

Emlak Tahakkuk  ana ekranında Tahakkuk fişine basmadan önce tahakkuk fişinde basılacak olacak tahakkuk miktarı “tahakkuk toplamları” tuşu ile görüntülenebilir. İstenirse  mükellefe tekrar tahakkuk fişi kesilebilir.

 


3.1.3.      beyan / bildirim  basımı

Mükellef  tahakkuk işlemleri  ana ekranında  listelenen mülk bilgilerine ait beyan / bildirimlerinin basıldığı programdır.  Ekranın üst kısmında ki listeden  beyan/bildirim basımı gerçekleştirilecek mülk seçimi belirtilir. Beyanname basarken dikkat edilecek nokta  asgari beyan hesaplamalarının ekranın sağ  kısmında girilen  İşlem Tarihi   baz alınarak hesaplanacak olmasıdır.

 

Eğer beyan / bildirim basımından dolayı mükellef den basılı evrak ücreti talep edilecekse  Tahakkuk Değeri  girildikten sonra  Basılı  Evrak Tahakkuk Et  butonuna basılır.

 

Matbu Forma seçeneğiyle  elimizde ki maliye bakanlığı tarafından bastırılmış olan  beyanlar üzerine  yazıcıdan çıktı alabileceğimiz gibi , Kendi Yazan  seçeneğiyle beyan ve bildirim formlarını da  boş kağıt üzerinde yazdırabiliriz.

 


3.2 .ceza kesme işlemi

            Emlak ,Çtv beyanını/bildirimini yanlış verme veya geç verme gibi durumlarda mükellefe kesilecek cezaların tahakkuk ettirildiği ekrandır. Ceza kesme işlemi için, mükellefin numarası girilir, gelir grup seçilir, seçilen gelir grubuna göre parametrelerde girilen matrah otomatik olarak gelir. Tebliğ tarihi girildiğinde vade tarihi tebliğ tarihinin 1 ay  sonrası olarak otomatik ekrana gelir. Kesilen cezanın türü ve indirimleri var ise indirim oranı seçilir. Diğer bilgiler de girildikten sonra “Ceza Kes” işlemi ile ceza tahakkuku sonlandırılmış olur.

 

 

İştirak halinde mülkiyette beyannameler ister müşterek imzalı tek bir beyanname şeklinde ister ayrı ayrı olsun usulsüzlük cezası her bir iştirakçi adına ayrı ayrı kesilir. Bu amaçla ceza kesme programı ekranının  sağ üst kısmında   varis  sayısı  yer alır .

 

 

KESİLEN  VERGİ  CEZALARI  HAKKINDA  AÇIKLAYICI  BİLGİLER

 

VERGİ ZİYAI CEZASI

Vergi Ziya_ı cezası  1999 yılı ve sonrası  geç verilen emlak  beyan ve bildirimler için uygulanan cezadır .

* Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341. maddede yazılı hallerle vergi ziyanına sebebiyet verilmesidir. Vergi ziyaı suçu işleyenlere vergi ziyaı cezası kesilir ve bu ceza ziya uğratılan verginin bir katına, bu kanunun kendi kanununda belirtilen normal  vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tar,he kadar geçen süre için, bu Kanunun 112. maddesine göre ziya uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunur.

Vergi Ziyaı 339. maddede yazılı fiillerle  sebebiyet verilmesi halinde bu ceza 3 kat , bu fiilere iştirak edenlere ise 1 kat olarak uygulanır. ( RESMİ GAZETE  ŞUBAT 1999  Sayfa 3551 )

 

376 Madde  uygulanması halinde  ceza tutarında ½  oranında azaltma  uygulanır. Programda ceza nedeni olarak  341 madde seçilir.


USULSÜZLÜK  CEZASI

-Ek süreye rağmen beyanda bulunulmamış olması,

-Emlak vergi beyannamelerin-bildirimlerinde kanunen belli şekil ve muhteviyatına ve eklerine ait hükümlerine uyulmamış olması hallerinde kesilir.

 

376 Madde  uygulanması halinde  ceza tutarında 1/3 oranında azaltma  uygulanır.

Programda I. DERECE USULSÜZLÜK için ceza nedeni olarak 352/1.  madde ,

II. DERECE  USULSÜZLÜK  için ceza nedeni olarak  352/2. madde seçilir.

 

KUSUR  CEZASI

- Mükellef tarafından kanuni ve ek sürede beyan edilen bina,arsa ve arazi vergi değerlerinin Emlak Vergi Kanunun 10 ve 20. maddelerine göre bulunan asgari beyan değerlerinden aşağı olması,

-Verginin eksik tahakkuk ettirilmesine neden olacak diğer davranışlarda bulunulması hallerinde kesilir.

Vergi Usul Kanununun 349. maddesi uyarınca ziyana uğratılan verginin %50 si tutarında kusur cezası kesilir.

 

376 Madde  uygulanması halinde  ceza tutarında ½  oranında azaltma  uygulanır. Programda ceza nedeni olarak  348 madde seçilir.

 

AĞIR  KUSUR  CEZASI  KESİLECEK  HALLER

Emlak vergisinde ek süreye rağmen beyanda bulunulmayan (ek süreden sonra beyanname-bildirim verilen veya hiç beyanname-bildirim verilmeyen ) hallerde kesilir.

Ceza miktarı  verginin bir katıdır (Vergi tutarı kadar ceza kesilir).

 

376 Madde  uygulanması halinde  ceza tutarında ½  oranında azaltma  uygulanır. Programda ceza nedeni olarak  352 madde seçilir.

 

 

3.2.1. CEZA  LİSTELE

 

 

Mükellefe  ait  kesilmiş olan cezaların  listesinin alındığı ekrandır.


3.3. vefat  eden  mükellefin  girişi

 

Vefat eden kişinin vefat tarihinin işlendiği ve varislerinin girildiği ekrandır. Ayrıca eğer istenirse vefat eden kişinin üstündeki tahakkuklar azaltan işlemi ile sıfırlanabilir.

 

 

            Vefat eden kişilerin varislerinin girilmesi için "Varis Girişi” işlemi yapılır. Veraset bilgileri sırasıyla kaydedilir. Bu bilgiler tahakkuk ekranında varis bilgileri işleminde listelenecektir.

 

 

3.4. mülk işlemleri

            Bu program, mükelleflerin bina, arsa,arazi ve çevre temizlik beyanlarını verdikleri mülklerinin tanımlanmasını, görüntülenmesini ve gerekli değişikliklerinin yapılmasını ,girilen  mahalle, sokak, ada,parsel , mükellef sicil kriterleri için sorgulanmasını sağlar . Emlak ve Çtv tahakkuku yapılabilmesi için mükelleflerin mülk bilgilerinin girilmesi şarttır.(Bina,arsa ve arazi bilgileri)

 

 

Mülk İşlemleri ekranın da girilen mülk bilgilerin de arama , sorgulama  işlemi üç kısma ayrılmıştır. Tapu Bilgilerinde , Sokak Bilgilerinde , Sicile Ait  Mülkler. Her üç arama işlemi içinde kriterler girildikten  sonra arama kriterlerinin hemen alt kısımlarında ki  Ara  butonuna basılır.

Ekranın sağ  kısmında her üç arama işlemini de etkileyen Mülk Tipi kısmında  arama sonucunda listelenecek olan mülklerin cinsinin seçimi  yer alır . Burada  Bina seçilecek olursa sadece bina tipindeki kayıtlar listelencektir, başlangıç olarak Hepsi  seçeneği gelir.

3.4.1. ARSA EKLEME İŞLEMİ

            Arsa beyanı için mükelleflerin arsa bilgilerinin girilmesini sağlar. Ayrıca bina beyanı için de binanın üzerinde bulunduğu arsanın da girilmesi gerekir. Arsa bilgileri girilmeden bina bilgileri girilemez.

 

Arsa eklemden önce ana ekrandan doğru mahalle seçilmelidir. Arsa girişinde bu mahalleye göre giriş yapılacaktır. Arsa ile ilgili tüm bilgiler bu ekrana girilecektir. Bölge olarak beyan dönemine göre doğru bölge seçilmelidir. Arsa üzerinde kısıtlılık var ise ilgili sahalara giriş yapılmalıdır. Ayrıca ilgili arsanın beyanından vergi alınmayacak ise “Daimi Muafiyet” seçeneği işaretlenmelidir. Arsa girişi bittikten sonra “Ekle” tuşu ile işleme son verilmelidir. Her beyan döneminde bölge bilgileri farklı olabileceği için bölge değerleri tuşuna basıldığında ilgili beyan dönemi için mahalle ve bölge bilgileri seçilmelidir.

 

 

 

3.4.1.1.Bölge İşlemleri

 

Bölge İşlemleri   mülklerin üzerinde bulundukları bölge bilgilerinin girildiği  ekrandır . Bina ve Arsa bilgi girişleri için ortak olarak kullanılmaktadır. Üst kısımda seçilen dönem bazında  mahalle, bölge bilgileri Kabul  butonuyla  mülk için o döneme ait asgari beyan hesaplamada  kullanılmak üzere işlem görür.

 


3.4.1.2. tapu  bilgileri  değiştir

Kayıtlı olan bir arsanın tapu bilgilerinde (ada,pafta,parsel,mahalle) bir değişiklik olacak ise “Tapu bilgilerini değiştir” işlemi ile tapunun bilgileri değiştirilebilir. Eğer arsa üzerinde bina var ise bina bilgileri de  değiştirilecektir.

 

3.4.2. BİNA EKLEME İŞLEMİ

            Bina beyannamesi işlemi için mükellefin sahip olduğu binanın tapu bilgilerinin girilmesini sağlar. Bina bilgilerini girmek için önce mülk bilgileri ana ekranında o binanın üstünde olduğu arsanın ekrana getirilmesi gerekmektedir. Bulunan arsa bilgisi seçildikten sonra bina bilgileri girilebilmektedir.

 

Ayrıca ilgili binanın beyanından vergi alınmayacak ise “Daimi Muafiyet” seçeneği işaretlenmelidir. Bina girişi bittikten sonra “Kaydet” tuşu ile işleme son verilmelidir. Her beyan döneminde bölge bilgileri farklı olabileceği için bölge değerleri tuşuna basıldığında ilgili beyan dönemi için mahalle ve bölge bilgileri seçilmelidir.

3.4.3. ARAZİ EKLEME İŞLEMİ

       Arazi beyanları için mükellefin sahip olduğu arazilerin girildiği ekrandır. Arazi beyanı hesaplaması için arazinin yüzölçümü ve arazi cinsi(kıraç,taban,sulak) gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. mülkiyet  işlemleri

           

 

            Bina,arsa ve arazi bilgileri girildikten sonra mülklerin hangi mükellefe veya mükelleflere ait olduğunun girilmesi gerekmektedir. Eğer ilk defa beyan veriliyorsa mükellefin mülkiyetini girmek için “Yeni Malik “ işlemi yapılmalıdır. Mülkiyet bilgilerinde hisse payı, iktisat tarihi vb. bilgilerinde  değişiklik yapılmak isteniyorsa “Değişiklik” butonu tıklanır . El değiştirme, Yeni Malik ve Değişiklik işlemlerinin gerçekleştirildiği ekran  aşağıda gösterilmektedir.

 

 

 

 Mülkiyetin silinmesi için “Silme” butonuna tıklanır .

Mülk değişik tarihlerde “vefat” veya “alım satım” gibi durumlar sebebiyle mülkiyet değiştirebilir , bu değişiklikler “Mülkiyetin Tarihçesi” butonuyla karşımıza gelen ekranında  izlenebilir.

3.4.5.   KAT İRTİFAĞI İŞLEMİ

            Bina yapımı esnasında bina oturma ruhsatı alınmadığı için bina sahipleri bina yüzölçümleri kadar arsa vergisi vermeleri gerekir. Arsa  üzerine  yapılacak  kat kadar arsa  oluşturulması(Kat İrtifağı) bu ekrandan gerçekleştirilir. Kat irtifağına geçirilecek arsa listeden seçilir. Kaç daireye bölünecek ise daire sayısı yazılır ve “kat irtifağına” geçir işlemi yapılır. Daire sayısı kadar arsa oluşmuş olur. Bu arsaların payı ve mülkiyetleri girildikten sonra “kaydet işlemi” yapılır.

            Bu arsa bilgileri bina ruhsatı alındıktan sonra “binaya çevirme” işlemi ile binaya çevrilir. Bu işlemden sonra artık mükellef bina beyanı verecektir.

           

 


 

3.5. mükellef işlemlerini görüntüle

            Mükellefin bütün tahakkuklarının, tahakkuklarındaki değişimlerin, ödemelerinin, banka ödemelerinin izlendiği ekrandır.

 

           

            Eğer mükellefin emlak bilgilerini mülk bazında görmek istenirse “Mülk bazında” işlemi ile her mülk için ayrı ayrı tahakkuk ve tahsilat bilgileri listelenir.


3.6. tahakkuk düzenleme

            Mükellefin tahakkuklu her türlü geliri için bu ekrandan tahakkuk eklenip , silinebilir veye mevcut tahakkuk üzerinde  değişiklik . Emlak ,Çtv,İlan Reklam ve Eğlence vergileri için tahakkuk  işlemlerinin  Tahakkuk Düzenleme yerine ilgi kendi ekranlarında yapılması tavsiye edilir.

            Mükellefin sicili girildikten sonra gelir grup ve gelir türü seçilerek tahakkuk ekleme işlemi yapmak için “Tahakkuk Ekle” , tahakkuk silmek için “Tahakkuk Sil” butonları kullanılır. Ayrıca , tahakkuklar girilen taksit sayısı  kadar “Taksit Yap” butonuyla  taksitlendirilebilir.

Tahakkuklar üzerinde değişiklik işleminden sonra “Kaydet”  butonuyla kaydedilmelidir.

            Kayıtlı tahakkuk listesinde “Sadece Ödenmeyenler”,”Sadece Belirtilen Gelir Grubu”,”Sadece Seçilen Gelir Türü” işaretlemesi işlemleriyle Tahakkuk Listesinde eleme yapılabilir.

 

 


3.7. Eğitime katkı payı tahakkuk iptal

            Tahakkuk etmiş eğitime katkı payı tahakkukları bu ekrandan istenildiği kadar azaltma yapılabilir ve eksiltme yapılabilir.

            Mükellefin sicil bilgisi girilir. Ekrana mükellefin eğitime katkı ve özel işlem vergi tahakkukları listelenir. Listeden seçim yapılarak Silinecek Miktar sahasına  

girilir ve “Kaydet” işlemi yapılır.

3.8. ek tahakkuk muafiyeti

            Ek emlak vergisi için tahakkuk yapma ekranıdır. Mükellefin birden fazla mülkü var ise sadece bir mülkü muaf olacak şekilde diğer mülklerine “Ek gayrimenkul vergisi” tahakkuk ettirilir. Muaf olacak mülk seçilir kaydet işleminden sonra muaf olan mülkten hariç diğer mülklere toplu olarak ek gayrimenkul vergisi tahakkuku işlenmiş olur. Ek tahakkuk vergisi 1999 Aralığında bir defaya mahsus olmak üzere çıkmak olan vergidir.

           


4. EMLAK RAPORLARI

“Ana Menü” den “Emlak Raporları” butonu seçildiğinde aşağıda ön görünümü verilen “Emlak Raporları” menüsüne ulaşılır.

 

 

Menüden çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılmalıdır.


4.1. sorunlu makb. olan mükellefler

“Emlak Raporları” menüsün de ki “Sorunlu Makb. Olan Mükellefler” butonu seçildiğinde aşağıda ön görünümü verilen ekrana ulaşılır.

Tahakkuk miktarından fazla ödeme yapılması veya yapılan ödemeye ait tahakkuğun bulunmaması gibi nedenle makbuz işlemleri esnasında oluşan farklılıklar, makbuzun daha sonradan değerlendirilebilmesi için “Sorunlu” olarak belirlenirler. Sorunlu makbuzlar genellikle posta çekiyle gönderilen ödemelerde  karşımıza çıkar .Listelenecek sorunlu makbuzların hangi gelir grubuna ait olduğunu belirlemek için “Gelir Grubu” sahasına istenilen grubun ismi getirilir.

Listeleme yapılacak sicil aralığı “Başlangıç Sicil Numarası” ile “Bitiş Sicil No” sahalarına girilir. “Hazırla” butonuna basıldığında verilen kriterlerdeki liste oluşturulur. Eğer liste oluşmuş ise “Görüntüle” butonu ile hazırlanan liste ekranda görüntülenir. Listeyi yazdırmak için “Yazdır” butonu kullanılır.

Programdan çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

 


4.2. bölge değerleri listesi

“Emlak Raporları” Menüsündeki “Bölge Değerleri ” butonu seçildiğinde aşağıda ön görünümü verilen ekrana ulaşılır.

Yıllara göre kaydedilen bölge değerlerinin listelenmesi için kullanılır. Bölge değeri listelenecek olan mahalle isimleri daha önceden kaydı yapılmış olan “Mahalle” sahasındaki listeden seçilir.

 

Başlangıç ve bitiş dönem aralığı “Başlangıç Dönemi” ile “Bitiş Dönemi” sahalarından belirlenir. Seçilen dönem aralığı en fazla 2 dönem olabilir. 2 dönemden fazla seçim yapılırsa aşağıda ön görünümü verilen hata mesajı görüntülenir.

Hata mesajı ekranını kapatmak için “Tamam” butonuna basılır. Dönem aralığı uygun şekilde yeniden belirlenir. “Hazırla” bununa basıldığında verilen kriterlerde liste hazırlanır. Hazırlanan listeyi görüntülemek için “Görüntüle” butonu kullanılır. Yazdırmak için “Yazdır” butonu kullanılır.

Programdan çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

 

 

 

4.3. mükellef sayıları listesi

Mükellef sayılarının listelendiği ekrandır. “Emlak Raporları” Menüsündeki “Mükellef Sayıları Listesi” butonu seçildiğinde aşağıda ön görünümü verilen ekrana ulaşılır. “Yılı Mükellef Sayıları” sahasına listelenmesi istenen yıl girilip “Hazırla” butonuna basılır. Ekranda görülen sahalardaki mükellefler program tarafından hesaplanır görüntülenir. Raporu görüntülemek için “Görüntüle” yazdırmak için “Yazdır” butonuna basılır.

Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.


 

4.4. BÖLGE VE SOKAK LİSTESİ

Seçilen veya tüm mahallelere göre sokak veya bölgelerin listesinin alındığı programdır. Aşağıda ön görünümü verilen ekrana “Emlak Raporları” Menüsündeki “Bölge ve Sokak Listesi” butonu seçildiğinde ulaşılır.

Tek bir mahalle için liste alınacaksa “Mahalle Seçiminiz” sahasının solundaki işaret seçilip mahalle listesinden istenen mahalle seçilir. Tüm mahalleler için listeleme yapılacaksa “Tüm Mahalleler İçin Liste Hazırla” sahası seçilir. Oluşacak liste şekline göre “Sokak İçin” veya “Bölge İçin” gruplarındaki “Liste Hazırla” butonuna basılır. Seçilen gruba göre oluşturulan listenin görüntülenmesi için, gruba ait “Görüntüle” butonuna, yazdırmak için de “Yazdır” butonuna basılır.

Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.


 

4.5. Kullanış şekline göre mülk listesi

Kullanış şekline göre mülklerin gruplanıp listelendiği programdır. Ekranın ön görünümü aşağıda verilmiştir. Listenin oluşması için “Hazırla” butonuna basılır. Raporun görünümü için “Görüntüle” butonuna basılır. Yazıcıdan çıktı almak için “Yazdır” butonuna basılır.

Programdan çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

4.6. mülk bilgileri listesi (BÖLGE bazında)

Sokak bazında mülk bilgilerini listesi almak için “Emlak Raporları” menüsündeki “Mülk Blg. Lis (Bölge Bazında)” butonuna basılır. Ekranın ön görünümü aşağıda verilmiştir.

“Mahalle” sahasına listesi alınacak mahalle adı, “Bölge” sahasına bölge adı seçilir. Listelenecek olan mülklerin tipi “Arazi”, “Arsa”, “Bina” veya “Hepsi” olarak belirlenir. “Hazırla” butonuna basıldığında seçilen kriterlere göre liste oluşturulur. Oluşturulan listeyi görüntülemek için “Görüntüle”, yazdırmak için ise “Yazdır” butonu kullanılır.

Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

 

 

4.7. Mülk bilgileri listesi (cadde  bazında)

Cadde bazında mülk bilgilerini listesi almak için “Emlak Raporları” menüsündeki “Mülk Blg. Lis (Cadde Bazında)” butonuna basılır. Ekranın ön görünümü aşağıda verilmiştir.

Ekran 2 bölümden oluşmaktadır. Üstte verilen bölümün kullanımı “7.6 Mülk Bilgileri Listesi (Sokak Bazında)” bölümünde anlatılmıştır.

Ekranın alt kısmındaki 2. bölümde ise “Sokak Bazında Mülk Listeleri” alınabilmektedir. “Mahalle” ve “Sokak/Cadde” sahaları listelenmek istenen mahalle ve sokak adı olarak belirlenir. Sahaların hemen altındaki “Hazırla” butonuna basıldığında seçilen kriterlere göre liste hazırlanır. Listeyi görüntülemek için “Görüntüle”, yazdırmak için “Yazdır” butonuna basılır.

Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.


 

4.8. mülk problemlerinin listeLENMESİ

Mülk kayıtlarında oluşan problemlerin listelenmesi için kullanılan programdır. Ekranın ön görünümü aşağıda verilmiştir.

 

Tüm sorunları görüntülemek için “Tüm Nedenler İçin Tıklayınız” sahasındaki işaret seçilir. Bir neden belirlenmek isteniyorsa “Nedenler” sahasına istenen neden seçilir.

Kriterlerin belirlenmesi için “Kriter Seçiniz” grubundan, istenilen sıralama tipi ve tebliğ durumu seçilip “Hazırla” butonuna basıldığında liste oluşturulur. Oluşturulan listeyi görmek için “Görüntüle” butonuna, yazdırmak için “Yazdır” butonuna basılır.

Programdan çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

 

 

4.9. ödeMeyenlerin listesi

Ödemelerini yapmamış olan mükelleflerin listelenmesi için aşağıda ön görünümü verilen ekran kullanılır. Ekrana ulaşmak için “Emlak Raporları” menüsünden “Ödemeyenlerin Listesi” butonu seçilir.

    “Gelir Grubu” sahasına listenin alınacağı gelir türü, gelirin tipine de istenilen detay seçimi yapılır. Tüm gelir grupları ve detaylarını listelemek için her iki sahaya da “Hepsi” seçeneği getirilir. Tüm siciller için liste alınmayacaksa “Sicil No Aralığı” sahalarına başlangıç ve bitiş sicil numaraları girilir. Vade tarih aralığı verilmek isteniyorsa “Vade Tarih Aralığı” sahalarına istenen vade tarih aralığı girilir. Programda bu sahalar yılın ilk günü ile raporun alındığı gün aralığındaki tarih olarak otomatik olarak dolduracaktır. “En Az Tutar” sahası listede alınacak en az ödeme miktarının belirlenmesi içi kullanılır. “Sadece Ödenmeyenler”, “Sorunlu Makbuzlar İncelensin”, “Gecikme Zammı Hesapla”  sahalarından istenen seçenekler işaretlenir. Oluşacak listede satırların arasının çizilmesi isteniyorsa “Satır Araları Çizilsin” seçeneği işaretlenmelidir. “Hazırla” butonuna basıldığında, verilen kriterler doğrultusunda liste hazırlanır.

Yeni kriterlere göre arama yapılmak istenirse “Sahaları Boşalt” butonu iler tüm sahaların temizlenmesi sağlanır, program yeni kriterleri girmeye hazır konuma gelir.

Hazırlanan liste “Görüntüle” butonu ile görüntülenir. “Yazdır” butonu ile yazdırılabilir. Programdan çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılmalıdır.


 

4.10. Mükellef Listesi

Mükellef kayıtlarının listelenmesi için kullanılan programdır. Ekranın ön görünümü aşağıda verilmiştir.

 

Listesi alınmak istenen mükelleflerin sicil aralığı “Başlangıç Mükellefi” ile “Bitiş Mükellefi” sahalarına girilir. Liste sıralanırken göz önüne alınacak sıralama “Sicile Göre” ya da “Ad ve Soyadına Göre” sahalarından birinin seçilmesiyle belirlenir. Liste boyutları “Geniş Liste”, “Dar Liste” ve “Tek Sayfa” seçeneklerinden biri seçilerek belirlenir. 

“Hazırla” butonuna basıldığında verilen kriterlerde liste hazırlanır. Kriterlerde herhangi bir değişiklik yapıldığında “Hazırla” butonuna tekrar basılmalıdır.

Listeyi görüntülemek için “Görüntüle”, yazdırmak için “Yazdır” , çıkmak içinse “Çıkış” butonu kullanılmalıdır.

4.11. cezalar   listesi

Mükellef ceza kayıtlarının listelenmesi için kullanılan programdır. Ekranın ön görünümü aşağıda verilmiştir.

Liste bir gelir grubuna göre liste alınmak isteniyorsa “Gelir Grubu” sahasına istenen gelir türü seçilir. Tüm gruplar için liste alınmak isteniyorsa “Bütün Gelir Grupları İçin Tıklayınız” sahası seçilmelidir. Listesi alınmak istenen sicil aralığının başlangıç ve bitiş sicil numaraları “Sicil No 1” ile “Sicil No 2” sahalarına girilir. Hangi yıl için liste alınmak isteniyorsa “Yıl” sahansa  istenen yıl girilir. “Hazırla” butonuna basıldığında istenen kriterlerdeki liste oluşturulur. Yeni kriter girişi için “Sahaları Boşalt” butonuna basılır. Bu anan sonra program yeni kriter girişine hazırdır.

Listeyi görüntülemek için “Görüntüle”, yazdırmak için ise “Yazdır” butonu kullanılır.

Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

4.12. Emekli   MÜKELLEFLER   LİSTESİ

Mükellef sicil bilgi girişinde emekli olarak işaretlenmiş , mülk kayıtlarında tek meskeni olan emeklilik yardımından faydalanacak olan mükelleflerin listesinin alındığı,  tahakkuklarından azaltma yapıldığı programdır. Ekranın ön görünümü aşağıda verilmiştir.

 

 

Başlangıç ve bitiş sicil numaraları ilgili sahalara girilir. Bu yardımdan faydalanacak kişilere uygulanacak oran “Azaltma Oranı:” sahasına girilir. Listenin sonucu tahakkuka işlenmesi isteniyorsa “Tahakkuklara İşle” sahası seçilir. Hazırla butonuna basıldığında verilen kriterde liste oluşturulur. Görüntülemek için “Görüntüle”, yazdırmak için “Yazdır”, çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.


5. ÖDEME TAKİBİ

 

5.1. Ödeme Emri Hazırlama

Tahakkuku olup henüz ödemesini yapmayanların listesinin oluşturulmasını sağlar. Bu liste ekrandan seçilen özelliklere göre oluşur. (Gelir grubu,sicil no,yıl/taksit ve miktar)

 

 

Oluşan bu listenin ekrandan ve yazıcıdan çıkartılması için “Fişleri kes” işlemi yapılmalıdır.


5.1.1. fişleri  kes

Ödeme Emri raporları iki şekilde oluşmakta ödeme emri ve ödemeye çağrı. Çıkacak ödeme emirleri veya ödemeye çağrıların  üzerine ekranda girilen not hanesinin çıkması sağlanmıştır. Ayrıca çıktılar hem matbu forma hem de boş kağıda (çerçevelerini kendi çizer) çıkartılabilir.

 


5.2 Ödeme Emri Takibi

Ödeme emri hazırlatılmış olan mükelleflerin  takibi bu ekrandan yapılır. Ödeme listesi hazırlama işleminde oluşan rapor tebliğ edilmemişler listesinde gösterilir. Bu liste tek tek seçilerek ödeme ekranına atanır. Bu listedeki borç ayrıntıları gelir kodu bazında “borç kalemleri” listesinde listelenir. Ödeme ekranında tebliğ tarihi, tebliğ eden ve diğer bilgiler girilir. Ayrıca haciz ve iade işlemleri için ilgili butona basılır. Haciz ve iade bilgileri girilir.

Bütün bu işlemlerden önce ödeme emirleri hazırlatıldıktan sonra tahsilatı yapılmış borçların kapatılması için “borç kapama “ işlemi yapılmalıdır.        

 


6. Parametrik Bilgi İşlemleri

Gelir işlemleri ile ilgili parametrelerin tanımlanmasını sağlar. Programın kurum aşamasında ya da kanun değişimlerinde bu programlar kullanılarak programlarda ayarlamalar otomatik olarak yapılmış olur.

6.1. Arazi Değerleri  GİRİŞİ

Arazi beyanı için gerekli olan asgari beyan değerinin hesabı için gerekli olan bilgiler girilir. Her beyan döneminde belirlenen arazi cinsi kıraç, taban ve sulak olmak üzere 3 şekildedir.

Arazinin mülk bilgisi girilirken arazinin hangi cinsten olduğu da girilir.

Örnek : 1998/2001 beyan döneminde 2000 m2 lik bir sulak arazinin asgari beyan değeri

2.000 * 25.000 = 50.000.000 TL dir.

 

 

6.2. Bina İnşaat Değerleri  GİRİŞİ

Bina beyanı için gerekli olan  inşaat maliyet bedelinin hesaplanması için gerekli olan inşaat  m2 maliyet bedeli giriş ekranıdır. Yıl bazında kullanış şekline,bina tipine ve sınıfına göre Bayındırlık Bakanlığınca belirlemiş olduğu değerler girilir.

 

 

Bina bilgisi girişi sırasında girilen kullanış şekli, bina tipi ve sınıfına göre ve bu ekranda girilmiş fiyat doğrultusunda binanın inşaat maliyet bedeli hesaplanır. (Beyan formu 19. saha)

 

6.3. Aşınma  Payları  CETVELİ

Binanın kalorifer,asansör dahil inşaat maliyet bedeli matrahından (Beyan formu 24.saha) düşülecek olan aşınma payı yüzdesinin girildiği ekrandır. Bina tipi ve yıllara göre devletin belirlemiş olduğu oranlar doğrultusunda aşınma payı indirimi hesaplanır.

 

 

 


6.4. Gecikme FaizleriniN  GİRİŞİ

 

Vade tarihini geçen tahakkuklu gelirler (emlak, ilan reklam,eğlence...) için hesaplanacak olan gecikme faizinin hesaplanması için gerekli olan faiz oranlarının girilmesini sağlar. Yıl ve ay bazında faiz oranı girilir. Toplam faiz ise o aydan itibaren yıl sonuna kadar ki faiz oranlarının toplamıdır. Tüm yılların gecikme faizi ve zamlarının görüntülenmesi ve yazıcıdan çıkartılabilmesi için Liste hazırla ve liste görüntüle/yazdır işlemleri yapılmalıdır.

 

Metin Kutusu:

           

6.5.  ödeme  takvimi  girişi

 

 

Emlak , Çtv gibi  tahakkuklu gelirlere ait  son ödeme  tarihlerinin  girildiği  programdır. Gelir Grubu,  taksidi  , bitiş tarihi girildikten sonra  Kaydet  butonuna basılır. Yıl,taksit bazında  girilmiş olan mevcut son ödeme tarihlerini görmek için Ödeme Takvimi  butonuna basılır.

Tahakkuklarda , toplu olarak vade tarihlerinde ki değişimler için  bitiş tarihi girildikten sonra güncelleme için  Tahakkuk Vade Tarihleri Güncelle butonuna tıklanır.
6.6. Mahalle/Köy, Bölge İşlemleri

 

Belediye mahallelerinin ve onun içindeki bölgelerin tanımlanmasını sağlar. Bölgeler beyan dönemlerinde belirlenmiş olunan arsa m2 arsa değeri fiyatlandırmalarına göre girilmelidir.

Bölgelerin girilmesi için önce mahallelerin oluşturulması gerekmektedir. Yeni mahalle ve bölge eklemek için “Ekle” tuşu kullanılmalıdır. Var olan mahalle veya bölgenin değiştirilmesi için “Değiştir” tuşu  kullanılır.

 

 

 

 


 

6.7. Bölge Değerleri GİRİŞİ

            Beyan dönemlerinde belirlenen m2 arsa değerlerinin girilmesini sağlar. Bu değerlere göre bina ve arsa beyanı için gerekli olan asgari arsa değeri hesaplanmış olunur. Bölge değerlerinin girilmesi için mahalle ve bölgelerin önceden tanımlanması gerekmektedir. Bölge değerleri yıl bazında girildiği için her yıl bölge değerlerinin otomatik olarak aktarılması için  “Yeni yıla aktar” butonu kullanılır.

 

 

6.7.1. bölge  değerlerinin  aktarılması

Bölge değerleri girişi ekranın da Yeni Yıl İçin Aktar butonuyla bölge bilgileri Aktarılması ekranına girilir. Gelen ekran da aktarılacak olan yılı ve aktarılan yıl girilir Önceki yıllardan aktar işlemi yapılır. Böylelikle otomatik olarak yeni yılın bölge değerleri aktarılmış olunur. Aktarımdan sonra bölge bilgilerindeki yeni değişiklikler muhakkak yapılmalıdır.

 

 

 

 

6.8. Sokak Bilgilerinin Girilmesi

 

Belediyenin mahallelerinde bulunan sokakların tanımlanmasını sağlar. Mülkler oluşturulurken mülkün içinde bulunduğu sokaklar bu ekran sayesinde görüntülenir. Mahalle içinde bulunan sokakların ekrandan ve yazıcıdan alınması için Liste hazırla,görüntüle/yazdır işlemleri yapılmalıdır.

 

 

 

 

6.9. Ceza Nedenlerinin Girişi

Tahakkuk ettirilecek cezaların ceza nedenlerinin tanımlarının girildiği  programdır.

 

 

6.10. Ceza Matrahı  girişi

Yanlış beyan, geç beyan gibi nedenlerden dolayı verilen ağır kusur,kusur,1.Dereceden usulsüzlük... gibi cezaların yıl bazındaki ceza matrahlarının girildiği programdır.

 

 

 

6.11. Kullanış Şekillerinin Girişi

Bina mülklerinin kullanış şekli tanımlanmasının girildiği programdır. Bu bilgiler girilmeden bina inşaat değerleri girilemez. Bina kullanış şekilleri Örnek: Pazar yeri,ticarethane,mesken binalar... Bu bilgiler tanımlıdır, ama bu bilgilere ekleme veya değişiklik yapılabilir.

 

 

 


7.Çevre Temizlik Vergisi İşlemleri

 

 

7.1. ÇTV Tahakkuk İşlemleri

Mükelleflere ait Çevre Temizlik Vergisinin Tahakkuk edilmesi , silinmesi ve düzeltilmesi  işlemlerinin gerçekleştirildiği  programdır.

 

 

Program ekranı üç kısımdan oluşur  . Üst tarafta Çevre Temizlik Tahakkuğu yapılacak  mükellef sicil bilgisi ve Tahakkuk yapılacak  mülkün arandığı  ekran , orta kısımda  Mülk bilgileri ve sicil bilgisi girilen mükellefe ait  mülk ve çevre temizlik tahakkukları listeleri , sağ tarafta ise  kullanıcıyı yönlendiren  butonlar yer alır .

Üst ekranda  çevre temizlik tahakkuk  işlemleri yapılacak mükellef sicili ve işlem yapılacak yıl  girilir. Girilen sicile ait  mülk bilgisi varsa üst liste ekranında , mevcut çevre temizlik tahakkuk bilgileri ise alt listeye gelir .

Çevre temizlik  tahakkuku yapılacak mülkü  arama işlemleri iki kısımdır . İlki tahakkuk yapılacak mülkün adresten aranması , ikincisi ise  tahakkuk yapılacak mükellefin  kiracı olması durumunda  mülk sahibi sicil bilgisi girilerek  mülk bilgileri listesinin elde edilmesidir.  Mülke bilgileri listesinde üzerine tıklayarak seçtiğimiz mülke ait  çevre temizlik tahakkuk kaydı yoksa  sağ taraftaki  İLK BİLDİRİM butonuna basılarak Mülk Bazında ÇTV Bildirim Girişinin  yapıldığı ekrana geçilir.

7.1.1.mülk  bazında  çtv  bildirimi  girişi

 

 

 

Tahakkuk değerini belirleyen grup ve derece değerleri  Meskenlerde  mülke ait bilgiler dahilinde hesaplanarak  kullanıcıya otomatik olarak getirilir.  İşyerlerinde  grup derece değerlerinin hesaplanarak bulunabilmesi için kullanıcıdan  işyeri Faaliyet türüne bağlı olarak  <Öğrenci  Sayısı>, <Koltuk Sayısı>, <Yatak Kapasitesi>,<Personel Sayısı> kriterlerini girmesi beklenir.

Kullanıcı isterse hesaplanan Grup ve derece değerlerini  müdahale edebilir.

 

Çevre Temizlik Kaydı yapılacak mülke ait kriterler  ve  Tahakkuk  taksit bilgileri girildikten sonra KAYDET butonuna basılarak  çtv bildirim girişi tamamlanır.

 

            Mülk Çtv bildirimi yapıldıktan sonra  çtv ana ekranında  TAHAKKUK FİŞİ butonuna basılarak  çtv tahakkuk işlemi tamamlanır.

 

7.1.2.beyan  basımı

Yapılan Tahakkuklara ait  beyanları almak için  ana ekrandaki  BEYAN BASIMI butonu kullanılır.

 

Mükellefe ait birden fazla çtv tahakkuku verilen mülk olması durumunda,  sadece belirtilen  mülklerin beyan bilgisini basmak için  ekranda ki beyan basımı penceresinde  Mülk Bilgileri Listesinde  Seçim  sahasından faydalanılır.  GÖSTER ve YAZDIR  butonlarıyla  beyan ekrana veya yazıcıya yönlendirilir. Eğer belediyenin daha önceden matbaa tarafından basılmış  üzeri boş Matbu Formu mevcutsa  işlemi yazıcıya yönlendirmeden önce Matbu Form seçimi yapılmadır.

 

 


7.1.3. birleşik  bildirim

Çtv ana ekranında aynı ada parselde , aynı mükellefe ait mülklerin çtv tahakkuklarını daha kolay bir şekilde işlemek için BİRLEŞİK BİLDİRİM  butonundan   faydalanılır.

 

7.1.4. önceki  tahakkuklar

ÇTV ana ekranında mülkün daha önceki çtv mükelleflerini ve tahakkuk bilgilerini görmek için  ÖNCEKİ TAHAKKUKLAR butonundan faydalanılır. 

 

İstenirse bu ekran üzerinde ki SİL butonu yardımıyla yapılmış olan Çevre Temizlik Tahakkukları  silinebilir.

 

 

 

Çevre Temizlik  Tahakkuk ana ekranında ,  önceki yıllarda verilmeyen bir çtv tahakkuku işlendikten sonra  takip eden yıllardaki çtv tahakkuklarını  tek,tek işlemek yerine daha kolay şekilde işlemek için SONRAKİ YILI OLUŞTUR butonundan  faydalanılır.

 

            Çevre Temizlik  Tahakkuk ana ekranında , daha önce verilmiş olan tahakkuklarda değişiklik yapmak için TAHAKKUK DEĞİŞİM butonundan faydalanılır.

7.1.5. mükellefiyetin  bitişi

            Çevre Temizlik  Tahakkuk ana ekranında , mükellefin  çevre temizlik tahakkukunu vermiş olduğu mülke ait mükellefiyeti bitirmek için MÜKELLEFİYETİN BİTİŞİ  butonundan faydalanılır.

 

Mükellefiyetin bittiği tarih girilerek TAMAM butonuna basılmasıyla mükellefin bildirmiş  olduğu  tarihten sonrası için tahakkuk bulunuyorsa program tarafından otomatik olarak silinir.
 

            Çevre Temizlik  Tahakkuk ana ekranında , mükellefin mülk üzerinde mükellefiyetinin devam edip etmediğinin  sorgulanması için  MÜKELLEFİYET butonundan faydalanılır.

 

7.2. ÇTV. ÖDEME  DÜZELTME

            Mükellefin alacağına karşılık  çtv vergisinin mahsup edildiği veya  yanlış ödemelerden oluşan İadelerin yapıldığı programdır.

7.3.  çtv  ödeme  girişi

 

            Elle kesilen çevre temizlik makbuzların kaydını yapıldığı  programdır. Elle tahsilatı yapılan tahakkuğun tahakkuk ekranda ki üst liste de ki Ödeme Tarihi ve Makbuz Seri ve  Sırası elle işlenerek tahkkuk ödenmeiş olarak kaydedilir.    Butonlarıyla  siciller ararsında ileriye ve geriye doğru hareket edilebilir.


 

7.4.  yıllık- aylık  taban değerleri

 

            Seçilen Mesken veya İşyeri kriterine göre,  çtv yıllık artışları, istenen yıla  ait  aylık vergilerin ekran veya yazıcıdan listelendiği  programdır. Program Liste örnekleri aşağıdadır.

 

 

7.5. Toplu  grup / derece  değiştirme

 

            Tüm çtv bildirimleri  veya  seçilen mahalle/ada-parsel bazında  çtv  bildirim  grup derece değerlerinde  düzenleme  yapılan programdır.

Ekranın alt kısmında  Mesken/İşyeri seçimi yapıldıktan sonra   eski grup-derece  ve yerini alması istenen yeni Grup-derece  girişi yapılarak  Değiştir  butonuna tıklanır.


7.6. parametre işlemleri

7.6.1. Grup derece  girişi

           

            Her yıl için tespit edilen ve resmi gazetede belirtilen çtv grup ve derece değerlerinin girildiği , listelendiği programdır.

 

Daha önce bahsedilen Çtv Beyan Bildirim ekranında mülkün grup/derece değeri hesaplaması işlemi  ; mülk değerinin arasında kaldığı  Taban ve Tavan değerlerine karşılık gelen  Grup ve Derece olduğu  ,  tahakkuk hesaplamada ise tespit edilen grup derece değerine ait aylık  vergi  tutarının  6’şar aylık toplamının  yılda 2 taksit olarak tahakkuk edileceği düşünülürse burada girilen bilgilerin değeri daha iyi anlaşılır.

 

Bütün bir gruba ait değerlerin listelenmesi istendiğinde yukarıda ki örnek ekranda olduğu gibi sadece grup değeri girilmesi ve Listele butonuna basılması yeterli olacaktır.

 

7.6.2 Faaliyet Türü Girişi

 

            İşyeri çtv tahakkuklarının  hesaplanmasında kullanılan  faaliyet kodu ve değerlendirme kriterlerinin girildiği  programdır.

 

7.6.3. Grup Girişi

 

Daha öncede girilmiş olan işyeri  değerlendirme kitrelerinin minimum ve maksimum değerlerinin işlendiği programdır.

 8.İlan reklam vergisi işlemleri

 

            İlan ve Reklam Vergisi ait işlemler aşağıda  yer alan menü  çerçevesinde yer almaktadır.

 

 

8.1.ilan reklam vergisi tahakkuku

 

 

            Tahakkuk ekranı iki kısımdan  oluşur.  Üst kısımda tahakkuk kaydı yapılacak sicil girişi ve  kullanıcıyı yönlendiren butonlar alt kısımda ise  girilen sicile ait  tahakkuk bilgileri yer alır.

 

 

Sicil ve beyana ilişkin veriler girildikten sonra tahakkuk kaydı yapılan ilan/reklam kaydına ilişkin Reklam Türü seçilir.

 

 

 

 

 

 

 

Reklam türü seçildikten sonra TAHAKKUK EKLE butonuyla  yapılacak tahakkuğa ait detayların ve değerlerin girildiği ,  seçilen reklam türüne göre değişen ekranlar gelir. Reklam Türlerine göre tahakkuk ekranları aşağıda mevcuttur.

8.1.1. IŞIKSIZ – IŞIKSIZ  TABELA

 

 

Girilen sicile ait aynı  adresteki birden fazla  tabela reklamı girişini kolaylaştırmak için  , en üst kısımda yer alan  bölümde sadece  alan değerleri girişi yapıldıktan sonra  TOPLAMA  EKLE  butonuna basılır.

 

 

 

 

 

8.1.2.  EL İLANLARI  GİRİŞ  EKRANI

 

8.1.3.  nakil araçaları  giriş ekranı 

 


8.1.4. toplu tahakkuk

Bir veya birden fazla reklam türüne ait tahakkuk ekleme işlemi bittikten sonra istenirse  çıkarılacak tahakkuk fişinin içeriği  TOPLU TAHAKKUK  butonuyla  gelen ekrandan izlenebilir.

 

 

Yapılan İşlemlerin tahakkuk  kayıtlarına  işlenebilmesi için, son işlem olarak  TAHAKKUK FİŞİ  butonuyla  yazıcıdan tahakkuk fişinin alınması gerekir. Tahakkuk fişi alımıyla beraber  ilan reklam vergisine ek olarak  parametrelerde  girilen değerler dahilinde  özel işlem ve eğitime katkı payları tahakkuk edilir.

 

İlan-Reklam vergisi ana ekranın da sicil bazında İlan/Reklam vergisi tahakkuku üzerinde ki silme ve düzeltmeler için  TAHAKKUK SİL  ve TAHAKKUK DÜZELTME  butonlarından faydalanılır.

 


8.2. İlan  reklam yoklama listesi

            Tahakkuğu yapılan ışıklı – ışıksız tabelanın  haricinde tahakkuk  yapılmamış ve beyan edilmemiş ışıklı – ışıksız tabelaların tespit edilmesi için  Mahalle ve sokak bazında  verilen beyanların  listelenmesini gerçekleştiren programdır. 

 

8.3. ilan  ve  reklam  tarife girişi

Yıl ve ilan-reklam türü bazında  birim tahakkuk değerlerinin girildiği programdır.

Yıl bilgisi girilip  ilan/reklam türü seçimi yapılır MİKTAR sahasına  değer girişinden sonra Kaydet/Değiştir butonuna basılarak  tarife girişi tamamlanır.

 

8.4. Ceza  işlemleri

Tüm  belediye  paketi genelinde ceza programı ortaktır .  ayrıntılı bilgi için emlak tanıtımına bakılabilir(3.2. CEZA KESME İŞLEMİ)  .  İlan/reklam vergisi için ceza işlemlerinde  gelir grubu olarak İlan/Reklam seçilmesi   gerekmektedir.


8.5. yıllık arttırım

Sene başlarında  mevcut  bir önceki seneye ait  beyan bilgileri kullanılarak   yeni yıl tahakkuklarının oluşturulması işleminin  gerçekleştirildiği  programdır.

 

Devir yılı olarak  yeni yıl bilgisi  girilir  eğer  eski tahakkuklara bir artırım oranı varsa  Oran % si   sahasına  girilmesi gerekir.  Oranın <0> girilmesi halinde eski tahakkuk bilgileri  korunarak aktarılacaktır.  Vade Tarihi  sahasına  tahakkukların son ödeme tarihi girilir .  AKTAR  butonuyla  yeni yıl ilan/reklam tahakkukları oluşturulur.  İlan reklam tahakkuklarını yanında  Eğitime Katkı ve Özel İşlem tahkkukları da oluşturulmak istenirse  ekranda  işaretlenmesi gerekir .

 


9. EĞLENCE VERGİSİ

“Eğlence Vergisi” tahakkuk ve takibinin yapıldığı programları içeren menüdür. “Ana Menü” den “Eğlence Vergisi” butonu seçilerek ulaşılan menünün ön görünümü aşağıda verilmiştir.

Programların kullanılabilmesi için gerekli para metrik bilgilerin girilmiş olması gereklidir. Bu işlemlerin nasıl yapılması gerektiği aşağıda menü sırasıyla anlatılmıştır.

9.1.  eğlence vergisi tahakkuk

“Eğlence Vergisi” menüsündeki “Eğlence Vergisi Tahakkuk” butonu seçilerek programa girilir. Eğlence vergisi için tahakkuk verme işlemleri bu programda gerçekleştirilir. Programın ön görünümü aşağıda verilmiştir.

“Eğlence Vergisi” tahakkukunun gerçekleşebilmesi için öncelikle mükellefin kaydının yapılmış olması gerekir. (Bakınız:Mükellef İşlemleri)

Tahakkuk yapılacak sicil numarası “Sicil Numarası” sahasına girilir. Hangi yıl için tahakkuk yapılacaksa “Beyan Yılı” sahasına yıl girişi yapılır. “Ara” butonuna basıldığında mükellef kaydı bulunmuşsa “Adı Soyadı/Unvanı” sahasına mükellefin adı soyadı ve varsa “Eğlence Vergisi Tahakkuk Detayı” penceresine bilgileri otomatik olarak aktarılır. Bu andan itibaren “Ara” butonu pasif konuma geçecektir. Yeni bir arama yapılmak isteniyorsa önce “Sahaları Boşalt” butonu ile tüm sahalar temizlenmeli daha sonra yeni aranacak sicil numarası girilmelidir.

“Bilgi” butonuna basıldığında “Tahsilat İşlemleri” programının anlatılan “Mükellef İşlemleri” ekranına ulaşılır. Bu ekranda Eğlence vergisi ile ilgili işlem yapmak için “Gelir Grubu” sahasına “EĞLENCE” getirilmelidir. Diğer işlemler programın kullanımında anlatıldığı gibidir.

Aşağıda ön görünümü verilen ekran parçasında o ay içerisindeki resmi ve tatil günleri listelenmektedir. Tahakkuk esnasında bilgi olması bakımında gösterilmiş sahalardı. Program ekrandaki bilgileri “Takvim” programında kaydedilen tatil ve çalışma günlerinden otomatik olarak alacaktır.

“Ay” sahasında değişiklik yapıldığında yukarıda verilen ekrandaki sahalar otomatik olarak değişecektir.

Tahakkuk vermek için, “Ay” sahasına tahakkuk verilecek ay getirilir. “Vade Tarihi” sahası otomatik olarak bir sonraki ayda ödeme yapılacak şekilde getirilir. Eğer vade tarihi değiştirilmek isteniyorsa istenen tarih bu sahaya yazılır. “Ekle” butonuna basılınca aşağıda verilen ekran görüntülenir.

9.1.1. eğlence  tahakkuk  detayı

“Eğlence V. Türü” sahasına tahakkuku yapılacak eğlence vergisi türü seçilir. “Gün”, “Adet” sahaları doldurulur. “Tarife” sahasına daha önceden belirlenen tarife miktarı otomatik gelecektir. Değiştirmek isteniyorsa değiştirilir. “Toplam Tutar” sahası otomatik olarak hesaplanır. (Toplam Tutar=Gün X Adet X Tarife) “Açıklama” sahasına istenilen açıklama girilip “Kaydet” butonuna basıldığında sizden onay isteyen bir mesaj görüntülenir. Onay verildikten sonra istenen tahakkuk mükellefe verilmiş olur. Tahakkuk, “Eğlence Vergisi Tahakkuk Detayı” penceresinde görüntülenir. Tahakkuk fişini görüntülemek için “Tahakkuk Fişi Göster” butonuna basılır. Makbuz kesmek için “Tahakkuk Fişi Yazdır” butonuna basılmalıdır. Eğer tahakkuku iptal edilmek isteniyorsa makbuz kesilmeden önce silinebilir. Bunun için “Sil” butonuna basılmalıdır. Makbuz kesilmiş ise “Sil” butonuna basıldığında makbuzun kesildiğine dair bir uyarı verilecek ve tahakkuk iptal edilmeyecektir.

Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

9.2. Eğlence Vergisi Tarife girişi

Eğlence vergisine ait tarifelerin ve tarife değerlerinin girildiği programdır. Burada belirlenen tarifeler ve fiyatları “Eğlence Vergisi Tahakkuk” programına otomatik yansıyacaktır.

Tarifenin geçerli olacağı yıl için “Yıl” hanesi girilir. Her eğlence vergisi gelirine bir kod girilmelidir. Kodların ayı girilmesi durumunda program uyarıda bulunacaktır. “Eğlence Vergisi Kodu” sahasına girilecek vergi için kod, “Eğlence Vergisi Adı” sahasına verginin adı yazılır. Tarifenin türü belirlemek için “Gün Bazında” ile “Adet Bazında” sahalarında seçimler yapılır. Burada yapılan seçim tarife tutarının hesaplanmasında etkili olacaktır. “Tarife Tutarı” sahasına tarifenin değeri bir birimlik değeri girilmelidir. “Kaydet” butonuna basıldığında tarife kaydı gerçekleşir. “Sahaları Boşalt” butonu, ekranı yeni vergi girişine hazır hale getiri.

Girilen tarifeleri görüntülemek için “Görüntüle” butonuna basıldığında;

yukarıdaki tablo görüntülenir. Bu tablo “Yıl” sahasında girilen yıla ait “Eğlence Vergisi Tarifelerini” göstermektedir. Seçilen tarife giriş ekranına otomatik olarak yansır.

Tarife silme işlemi için öncelikle bu listeden silmek istenen tarife seçilmelidir. Giriş ekranında ilgili tarife görüntülendikten sonra “Sil” butonuna basıldığında silme onayı istenir ve onay verilirse tarife silinir.

Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.


9.3. Eğlence vergisi listesi

Tahakkukları verilmiş olan “Eğlence Vergileri” ‘ nin listelenmesi için kullanılır. Aşağıda programın ön görünümü verilmiştir.

“Yıl” sahasına listesi alınmak istenen yıl girilir. Tüm tahakkukların listesi alınmak isteniyorsa “Tüm Aylar İçin Liste” seçeneği işaretlenir. Belirli bir ay için alınmak isteniyorsa “Tek Ay İçin Liste” seçeneği işaretlenir ve istenilen ay listeden bulunarak seçilir.

Liste türü belirlendikten sonra “Hazırla” butonuna basılır. Oluşan listeyi görmek için “Görüntüle” yazdırmak için ise “Yazdır” butonu kullanılır. Verilen kriterlerde değişiklik yapılması halinde tekrar “Hazırla” butonuna basılmalıdır.

Çıkmak için “Çıkış” butonu kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 .ceza İşlemleri

Bu bölüm “Emlak İşlemleri” menüsündeki “Ceza Kesme İşlemleri” kısmında ayrıntılı olarak anlatılmıştır(3.2. CEZA  KESME  İŞLEMİ). Buradaki kullanımında dikkat edilecek nokta “Gelir Grubu” sahasına “İLAN/REKLAM” değerinin getirilerek işlemlerin yapılmasıdır.


9.5.  ödemeleri düzeltme

Mükellefin yapmış olduğu ödemelerde düzenleme yapılmasına olanak sağlayan bölümdür. Programın ön görünümü aşağıda verilmiştir.

Ödemelerinde düzenleme yapılmak istenen mükellefin sicil numarası “Sicil No” sahasına girilir. Mükellefin sicil numarası bilinmiyorsa “?” butonu ile “Mükellef İşlemleri” ekranına ulaşılarak arama yapılabilir.

Sicil numarasının girilmesi ile mükellefe ait ödeme ve gecikmeler varsa listelenir. Düzeltme yapılacak ödeme listeden seçilir. Yeni değer uygun sahaya yazıldıktan sonra “Tamam” butonuna basılır. Düzeltme gerçekleşmiş olur. “İade” işlemi yapılabilmesi için daha önceden ödeme yapılmış olması gereklidir. İade yapılacak tahakkuk kaydı seçilir. “İade” butonuna basıldığında aşağıdaki ekrana ulaşılır.

“İade Edilecek Miktar” sahasına istenen değer yazılır. Ancak bu değer “İade Edilebilecek En Büyük Miktar” sahasında yazan değerden fazla olamaz. Aksi durumda program uyarı verecek ve işlemi gerçekleştirmeyecektir. “Açıklama” sahasına istenen açıklama yazılarak “Kaydet” butonuna basılır. İade işlemi gerçekleştirilmiş olur. Herhangi bir işlem yapmadan çıkmak için “Vazgeç” butonu kullanılır.

Programdan çıkmak için “Vazgeç” butonu kullanılır.


10. Tahakkuk İcmal

 

 

10.1. Tahakkuk İzleme/Tahakkuk İcmal

Tahakkuklu gelirler için (emlak,çtv...) Ay yada tarih aralığında hesap işlerine verilmek üzere tahakkuk bordrosu alınmasını sağlar. Tahakkuk bilgileri ayrıntılı sicil bazında alınabileceği gibi genel olarak icmal şeklinde de alınabilir. Ayrıca artan, azalan tahakkuk bilgileri listesi de alınabilir.

 

 


10.2. Toplam Görüntüle / Güncelle

Tahakkuklu gelirler için gelir grubu bazında oluşmuş tahakkukların bilgileri tutulur ve bu bilgilerin muhasebeye verilip verilmediği takip edilir. Bu program oluşan tahakkukların elle kayıt edilip takip edilmesini sağlar.


11. VERGİ KAÇAKLARI KONTROLÜ

 

 

 11.1. Emlak Beyannamesi Vermeyenler

O yılda beyanı olmayan mülklerin listesini oluşturur. Bu liste mülkü bilgisayara girilmiş fakat bu mülk için beyannamesi oluşmamış kayıtların listesidir.

 

 

7

 


11.2. ÇTV bildirimi vermeyenler

İlgili yılda ÇTV beyannamesini vermeyenlerin listesini oluşturur. Bu liste mülk kaydı bulunup ÇTV beyanı olmayan mülklerin listesidir.

 

 

 

11.3. Beyana Çağrı Basılması

Emlak ve ÇTV beyanlarını vermeyenlerin listesi oluşturulduktan sonra (ilk iki menüde) bu oluşan listenin “beyana çağrı” şeklinde ekrandan ve yazıcıdan alınmasını sağlar. Emlak ve ÇTV için ayrı ayrı liste çıkartılabilir. Beyan türü, yılı ve sicil no aralığı girilir ve “beyana çağrı” tuşuna basılır. Oluşan liste ekrandan ve yazıcıdan alınabilir.

 

 

 


12. Yıllık   Parametreler

 

12. 1. Yıllık Arttırım Oranları GiRİLMESİ.

Emlak ve ÇTV vergilerinin önceki yıldan bir sonraki yıla otomatik olarak belli bir oranda aktarılması için gerekli oranların girilmesini sağlar. Belirlemiş olduğu yıllara göre artırım oranları :

 

Yıl

EMLAK

ÇTV

1999

77,80

38,90

2000

26,05

26,05

2001

30,00

28,00

 

 


12. 2. Takvim İŞLEMLERİ

Çalışma günlerinin ve tatil günlerinin oluşturulmasını sağlar. Günün tatil olmasına göre vade tarihlerinin ötelenmesi sağlanır. Normal günler için “N”, Tatil günleri için ise “T” harfi kullanılır.

 

 

12.3. Ödeme TAKVİMİ  girişi

Yıl, gelir grubu ve taksit bazında tahakkuklu gelirler için (emlak,çtv..) vade tarihinin girilmesini sağlar.

 

12.4.  ÇTV Toplu tahakkuk

Önceki yılda tahakkuk etmiş ÇTV tahakkuklarının otomatik olarak yeni yıla aktarılması işlemini yapar. Yeni yıl tahakkuklarını oluşturmadan Listenin hazırlanması gereklidir. Tahakkukları görüntüle ile liste kontrol edilmelidir. Eğer hataları görüntüle tuşu aktif ise hataların aktarım öncesinde düzeltilmesi gerekir. Yeni yıl aktarımı yapılmadan yedek almada fayda vardır.

 

12.5. EMLAK  TOPLU  TAHAKKUK

Her yıl başlarında  belirtilen oran dahilinde  emlak tahakkuklarını oluşturan programdır. Yıl ve oran bilgisi kontrol ettirildikten sonra Yeni Yıl Tahakkuklarını oluştur butonuna basılır.

 

İstenirse Sicil veya Ad/soyad sırasında Hazırlama işlemi yapıldıktan sonra  oluşturulan tahakkukların listesi alınabilir.

 


 

İNDEX


A

Arazi · 36, 56

Arsa · 33

B

Banka · 15, 18, 19, 20, 89

Beyana Çağrı · 89

Beyanname · 44, 46, 48, 60, 62, 78

Bina · 26, 33, 35, 36, 37, 38, 57, 63

Bölge · 33, 44, 46, 60, 61

C

Ceza · 31, 62, 63, 78, 84

Ç

Çtv · 14, 26, 33, 35, 36, 37, 38, 57, 63, 66, 67, 72

D

Derece · 72

Diğer Gelirler · 65, 72, 73

E

Eğlence · 5, 46, 47, 48, 62, 80, 81, 82, 83

Emekli · 27, 52

Emlak · 5, 10, 14, 15, 31, 32, 33, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 84, 88, 89, 90

G

Görüntüle · 5

Grup · 65, 72, 73

İ

İlan Reklam · 33, 44, 46, 60, 61

İrsaliye · 17, 19, 25, 53, 55, 91

M

Mahalle · 44, 46, 48, 60, 62, 78

Makbuz · 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 52, 81

Mükellef · 9, 10, 13, 15, 45, 51, 72, 80, 81, 85

Ö

Ödeme · 19, 53, 55, 91

P

Posta Çeki · 16, 18, 54

R

Rapor · 16, 54

S

Sokak · 46, 47, 48, 62

T

Tahakkuk · 13, 15, 16, 18, 19, 24, 26, 27, 29, 36, 41, 56, 63, 64, 65, 68, 75, 77, 80, 81, 82, 86

Tahsilat · 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 81

V

Vefat · 10, 32

Y

Yazdır · 5