PERSONEL   MODÜLÜ KULLANIM  EL  KLAVUZU.. 3

1.Memur  Parametre  Bilgileri. 6

1.1.Personel Daire Oluştur.. 6

1.2.GÖSTERGE TABLOSU OLUŞTUR.. 8

1.3. Memur  Bordro  Parametre  Oluştur.. 9

1.4.Personel Unvan Oluştur.. 10

1.5.Sınıf Oluştur.. 11

1.6.Öğrenim Durumu Oluştur.. 11

1.7 KURUM  GİRİŞİ. 11

2.MEMUR   İŞLEMLERİ. 12

2.1. Memur Sicil ve Tahakkuk İşlemleri. 13

2.2. Kadro İşlemleri ve Listeleme.. 15

2.3.  MEMUR Kayıtlarını Sorgulama.. 16

3. MEMUR BORDRO İŞLEMLERİ……………………………………..………………………...…….19

3.1.Memur Bordro Hesaplama.. 19

3.2. Memur Bordro düzeltme.. 20

3.3. Banka Listesi oluştur.. 21

3.4.Özel Gider İndirimi Hesapla.. 22

3.5. Memur tahakkuk güncelle.. 23

4.memur raporları. 24

4.1.emekli kesenekleri listesi. 24

4.2.ikraz taksitleri listesi. 24

4.3.Kefalet  aidatları listesi. 25

4.4.kayıtlı bordro bas. 25

4.5.memur hasta sevk raporu.. 26

4.6.memur maaş defteri. 27

5.tasarruf  teşvik  işlemleri. 28

5.1.ttf – nema güncelleştirme.. 28

5.2. TTF bildirimleri aylık dönemlik.. 29

5.3. şahıs icmal bordrosu.. 29

5.4.maaş bordrodan  ttf  kopyala.. 30

5.5.nema  hesaplama  listesi. 30

6.işçi parametre işlemleri. 31

6.1.İşçi personel daire oluştur.. 31

6.2.işçi  bordro hesaplama tanımı. 32

6.3.işçi bordro parametre oluştur.. 33

6.4.unvan oluştur.. 33

6.5.sınıf  oluştur.. 33

6.6.işçi çalışma günleri girişi. 34

6.7.işçi lokasyon oluştur.. 34

7.işçi işlemleri. 35

7.1.İşçi sicil ve tahakkuk işlemleri. 35

7.2.İşçi kadro  oluştur.. 37

7.3.İşçi  kayıtlarını  sorgulama.. 37

8.İşçi  bordro  işlemleri. 38

8.1.işçi  bordro  hesaplama.. 39

8.2. toplu  tahakkuk  güncelle.. 40

8.3.avans – ikramiye – izin  hesapla.. 41

8.3. özel gider indirimi  hesapla.. 41

8.4.banka  listesi  oluştur.. 42

8.5. işçi  bordro  düzelt.. 42

8.6.işçi  bordro  raporlama.. 44

8.7.kayıtlı  bordro  bas. 44

8.8. hizmet  yılı  scala  aktarımı. 45

8.9. işçi  kıdem / ihbar  tazminatı  hesapla.. 46

9.işçi raporları. 48

9.1.işçi  puantaj  listesi. 48

9.2.işçi  vizite  raporu.. 49

9.3. ssk  bildirimleri  aylık – dönemlik.. 50

9.4. işçi listesi. 50

9.5.işçi  fark bordrosu  listesi. 50


PERSONEL   MODÜLÜ KULLANIM  EL  KLAVUZU

            Personel modülü MEMUR / İŞÇİ sicil bilgilerinin takibi ve bordrolarının hazırlanması işlemini gerçekleştirmektedir. Modül her aşamada MEMUR ve İŞÇİ diye ikiye ayrılmakla beraber bir çok program İŞÇİ/MEMUR ayırımı yapılarak ortak  kullanılmaktadır. Modülde  bordro hesaplamasına ilişkin parametre bilgileri girilmesi ilk aşamadır. Memur , işçi kadroları ve çalışan kişi kayıtlarının girilmesi ikinci aşamadır . Aşağıda  Personel Programı Ana Menüsü  gösterilmektedir. Ana Menü İşçi ve Memur bordroları için yapılacak işlemlere göre sıralı bir yapı izlemektedir. İşlem sırası bu menüye bağlı kalınarak klavuz da yapılacak işlemler anlatılmaktadır.

 

Veri girişi yapan kişinin KAYDETME ,SİLME , BORDRO HESAPLAMA, SİCİL GİRME g.b.   işlemler için yetkili olması gereklidir .  KAYDETME ve SİLME işlemleri için  yetkisi olmayan bir kullanıcı tarafından  işlem yapılmaya çalışıldığında program kullanıcıyı uyararak  o işlemi yapmaya yetkisi olmadığını belirtecektir. Bu işlem  Personel Programının geneli için geçerlidir. Program Yetkileri  PERSONEL PROGRAMINA girişte girilen  KULLANICI ADI ve ŞİFRE girişinden alır , bu nedenle programa PERSONEL PROGRAMI için yetkili  KULLANICI ADI ve ŞİFRESİ ile girilmelidir.

 

 

Program çalıştırıldığında ilk olarak gelen kendini tanıt ekranına “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” sini girmelidir.

 
           


Personel İşlemleri  ANA  MENÜSÜ

 

          

 

 

Programlarda kullanılan genel özelliklere sahip tuş tanımları şunlardır :

 

Kaydet :

Ekranda girilmiş olan bilgilerin ilgili dosyalara kayıt edilmesini sağlar. Eğer ekrandaki kayıt daha önce girilmiş ise kayıtta değişiklik yapar. Daha önce girilmemiş ise yeni kayıt açılır.

 

Sil  :

Ekrandaki bilgilerin silinmesini sağlar. Silme işleminden önce kullanıcı uyarılır. Uyarıya “evet” diye cevap verilirse kayıt silinir. Silme işlemi önemli bir işlemdir. Eğer silinen yardımcı kayıt ise ana kayıtların bilgilerinde uyumsuzluklara sebebiyet verebilir. (parametrik kodlar yardımcı kayıtlardır)

 

Satır Aç :

(Kayıt Aç)

Satır aç tuşu olan bütün ekranlarda, satır satır bölünmüş listeler de vardır. Bu listelere kayıt açmak için kullanılır. Bu satırlar bilgi girilmek için kullanılır. Satır açıldıktan sonra açılan satıra bilgi girişi yapmak için açılan satır seçilmelidir. Seçim yapıldıktan sonra bilgi girişi yapılabilir. Eğer satır açılıp bilgiler girildiyse en son olarak Kaydet işlemi yapılmalıdır. Eğer Kaydet tuşu yoksa girilen bilgiler direk olarak dosyalara işlenmiştir.

 

Satır Sil :

(Kayıt Sil)

Satır sil tuşu olan bütün ekranlarda, satır satır bölünmüş listeler de vardır. Bu listelerdeki kayıtların silinmesi için kullanılır. İlgili satırın silinmesi için o satır işaretlenmelidir. (Mouse ile) Bu tuşa basıldığında “ilgili kaydı silmek istiyor musunuz ?” sorusu gelecektir ekrana verilen cevaba göre satır silinir veya silmekten vazgeçilebilir. Eğer satır silindi ise en son olarak Kaydet işlemi yapılmalıdır. ( Silinme işleminin dosyalara işlenmesi için) Eğer Kaydet tuşu yoksa girilen bilgiler direk olarak dosyalardan silinmiştir.

 

Liste hazırla :

Genelde rapor hazırlama programlarında kullanılan bir işlemdir. Raporun görüntülenmesi ve yazdırılmasından önce raporun oluşmasını sağlar. Ekranda girilmiş olunan kriterlere göre raporun hazırlanmasını sağlar

 

Görüntüle  :

Raporların ekrandan görüntülenmesini sağlar. Eğer ekranda liste hazırla tuşu var ise görüntüle yapmadan önce muhakkak liste hazırla işlemi yapılmalıdır. Liste hazırla tuşu yok ise direk olarak görüntüle işlemi ile kayıtlar ekrandan görüntülenebilir.

 

Yazdır :

Raporların yazıcıdan alınmasını sağlar.

Eğer ekranda liste hazırla tuşu var ise yazdır yapmadan önce muhakkak liste hazırla işlemi yapılmalıdır.

 

Sahaları Boşalt :

(Ekranı Temizle)

Ekrandaki bütün sahaları, programın ilk girildiği andaki şekle getirir. İçinde bilgi olan sahaların içini boşaltır. Seçimli bilgileri ilk haline getirir. Bu işlem  kayıt ekleme işlemlerinden sonra yapılabilir, veya rapor hazırlama işlemlerinde değişik raporlar hazırlanması öncesinde kullanılabilir.

 

 


 

1.Memur  Parametre  Bilgileri

 

 

Parametre bilgileri, memur ve işçilerin özlük bilgileri , belediyelerde çalıştıkları bölümler,  memur bordrolarının hesaplama tanımlarına ilişkin verilerin girişinin yapıldığı programlardan oluşmaktadır . 

Personel Modülü belediyeye yüklendiğinde  genellikle  bilgilerin çoğu hazır olarak verilecektir.  Bilgilerde ki değişim  olması halinde  örneğin  Memur Parametrelerinde ki katsayı değişimini kullanıcı  ilgili kısma giderek değişiklikleri programa yansıtabilir.

1.1.Personel Daire Oluştur

 

Belediyede memur personelin, çalıştıkları belediye birimlerinin programa girildikleri yerdir. 

 

PERSONEL DAİRE KODU , belediyelerde birden fazla memur birimi bulunmaktadır. Başlıca kullanılan birimler BAŞKANLIK, YAZI İŞLERİ , FEN İŞLERİ, HESAP İŞLERİ, GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ v.b.  bu birimler  programa  bir kod dahilinde  tanıtılır , verilen kodlar 1 den başlayarak 99 kadar gidebilir. Yukarıda ki ekrandan da görüleceği gibi BAŞKANLIK birimi  01 kodu verilerek tanıtılmıştır. Eğer daha önceden veri giriş işlemi yapılmış  ise  PERSONEL DAİRE KODUNU girilmesiyle beraber o koda ait PERSONEL DAİRE ADI ve HESAP İŞLERİ DAİRE KODLARI ekrana gelecektir . Eğer belirtilen kodda veri girişi yapılmamış ise  PERSONEL DAİRE ADI sahası boş olarak gelecektir .

PERSONEL DAİRE ADI , personelin çalıştığı  belediye biriminin girildiği yerdir.  Bu sahaya klavyeden istenilen değer girilebilir.

HESAP İŞLERİ DAİRE KODU , girilen daire adı doğrultusunda hesap işleri daire kodundan  açılır listeden kayda

uygun bir değer seçilir. 

Personelin seçilen dairesine ait  harcama kaleminin seçimi için, KOD BUL  butonundan faydalanılır. Kod bul butonu  tıklanmasıyla beraber gelen ekranda ki listeden ilgili  harcama kalemi seçilir ve TAMAM butonuna tıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

Ana ekranın alt kısmında ;  KAYDET , SİL , GÖRÜNTÜLEME , SAHALARI BOŞALT  ve ÇIKIŞ  yönlendirme butonları yer alır.

KAYDET butonu  Belediye Programının genelinde girilen değerlerin  saklanmasını sağlar . Girilen veriler KAYDET butonuna basmadan çıkıldığı takdir de program tarafından saklanmaz.

 

Kaydetme işleminden önce   Personel daire kodu Geçerli,Geçersiz  seçimine dikkat edilmelidir.

 

Girilmiş olan kayıtların ekrana listelenmesi  amacıyla  GÖRÜNTÜLE butonundan faydalanılır. GÖRÜNTÜLE butonu tıklanmasıyla beraber gelen listeden düzeltmek veya silmek amacıyla işlem yapmak için istenilen kaydın üzerine mouse ile konumlanılmasıyla  lisedeki   bilgi ekranda ki sahalarına taşınır.  Eğer kayıt silinmek istenirse SİL butonu tıklanır ve silmek için onay verilir. Mevcut bilgiler de değişiklik yapmak istenirse  üst ekranda değişiklik yapılacak sahaya mouse yardımıyla konumlandıktan sonra   klavyeden istenilen değişiklik gerçekleştirilir  ve KAYDET butonuna  basılır.

Görüntüle butonuyla gelen liste ekranı aşağıda  gösterilmiştir.

 


1.2.GÖSTERGE TABLOSU OLUŞTUR

 

 

  Memur Bordroların oluşturulması için derece ve kademeye göre  göstergelerin girildiği yerdir. Memurlar için tüm belediyeler de   DERECE/KADEME , GÖSTERGE alanları aynı olduğundan genellikle program yüklendiği zaman göstergeler girilmiş olarak kullanıcıya sunulur.

Girilmiş olan derece/kademelerin gözlenebilmesi veya kontrol edilmesi için  butonundan faydalanılır. Görüntüle butonunun tıklanmasıyla beraber ekranın alt kısmında açılan pencereden  girilmiş olan değerler izlenebilir. Bir önceki resimde gösterilen ekran Görüntüle butonunun tıklanmasından sonraki ekrandır.

Gelen beyaz listede hareket etmek için  listenin  sağ tarafında ki  aşağı ve yukarı hareketi sağlayan tuşlar mouse yardımıyla kullanılır.  Eğer bir  derece/kademeye karşılık gelen Gösterge  değiştirilecek ise listede  mouse ile

üzerine konumlandıktan sonra yeşil zemine tıklanır   yan taraftaki veri giriş sahalarından değer girildikten sonran    butonu tıklanarak değişiklik yapılır.  Eğer değişiklik yapmak yerine silmek istenirse kaydet butonu yerine  butonu kullanılmalıdır.

 


1.3. Memur  Bordro  Parametre  Oluştur

 

Memur Bordrolarını oluşturmak için gerekli parametrik bilgilerin girildiği yerdir. KÜMÜLATİF VERGİ TABLOSU, KONUT YARDIMI , EMEKLİLİK MATRAH TAZMİNAT ORANI ve diğer parametrelerin girildiği sahalardan oluşmaktadır.

   Dikkat edilmesi gerekli bir nokta Kümülatif Vergi  Tablosunda  Alt Sınır ve Üst Sınırın birini takip eden değerler alması  gerekliliğidir. Yukarıda ki ekranda da gözlendiği gibi değerler

 0                     -           500000000

500000001        -           1000000000

1000000001      -           2000000000

2000000001      -           4000000000 şeklinde birbirini  takip eden şekilde olmalıdır.

 

Kümülatif  Vergi Tablosunda ki değer giriş şekli KONUT YARDIMI ve  EMEKLİLİK MATRAH  TAZMİNAT ORANI için de geçerlidir.

 

Kullanılan değerlerin tüm belediyeler için ortak olmasından dolayı programla beraber veri girişi yapılmış olarak gelecektir.

 

 

 

Ek sahalar memur bordrolarının hazırlanması amacıyla daha sonra anlatılacak olan memur sicil, tahakkuk bilgilerinin girişi sırasında karşımıza çıkacak olan ekranda  her belediyede farklı  kullanımı olan veya  programda yer almayan gelir saha adlarının   kullanıcı tarafından girilmesi amacıyla kullanılmaktadır.  Örnek olarak  memura yemek yardımı yapılıyor ise  ve yemek yardımının  tutar olarak girileceği bir yer yok ise  Gelir Adı olarak  Ek Sahalardan birine YEMEK  girilirse  Memur Tahakkuk Bilgileri Girişi sırasında  YEMEK  başlığı altında bir saha görülecektir.   Ek sahalar programa kullanıcının kendisinin isimlendireceği ve Memur Tahakkuk Bilgileri sırasında kullanabileceği  saha adlarının girildiği yerdir.

 

Ekranın alt kısmında Yeni parametreler ve  Eski Parametreler  adıyla iki buton yer almakta bu butonlar bir fark bordrosu hazırlanacağı zaman  parametre bilgilerinin değişeceği düşünülerek söz konusu parametre bilgilerinin saklamak amacıyla parametre bilgilerini kopyalamak için kullanılmaktadır.  Böylece Eski Parametreler ile bordro hesaplamada kullanılan parametrelerin yedeği alınmaktadır. Kopyalama işlemi KOPYALA   butonu ile sağlanmaktadır. İşlem sadece  Yeni Parametreler aktif iken çalışmaktadır. Yeni veya  Eski her iki parametrede yapılan    işlemler   KAYDET  butonuna basılarak  saklanır.

Bordro hesaplama işlemi sırasında daima Yeni Parametrelerin kullanılacak olduğu unutulmamalıdır.

 

  Eğer Yeni ve Eski  Parametreler  birbirlerinden farklı değerler almışsa Eski  Parametreler simgesi tıklandığında  ekranda  verilerin değişerek eski Parametre  bilgilerinin geldiği Yeni Parametreler  simgesi tıklandığında ise ekranda verileri değişerek Yeni Parametrelerin geri geldiği görülür.  Böylece Yeni ve Eski parametreleri gözleyebiliriz.

1.4.Personel Unvan Oluştur

 

Metin Kutusu:

 

Memur bordrolarını oluşturmak için kadro unvanlarının girildiği kısımdır. ÜNVAN KODU,  ÜNVANIN ADI  sahalarından oluşmaktadır .  Belediyelerde  aynı görevde çalışan birden fazla memur  olduğu düşünülerek  unvan kodlarını bir tutmak amacıyla unvan kod girişi oluşturulmuştur.

Gelen ekrandan Kadro Tipi  olarak MEMUR seçildikten sonra Görüntüle butonuna basılarak girilmiş olan veriler izlenebilir. Yukarıda ki ekranda örnek veri girişine ait veriler gözlenmektedir.  Dikkat edilecek nokta her unvan için bir kod verildiği ve her koda sadece bir unvanın karşılık geldiğidir . Ekranda veri girişi sırasında unvanın kodu girildikten sonra karşılığı olan unvan adı girilir.

Örnek girişler   UNVAN KODU  01 için UNVAN ADI   BAŞKAN

                                                      02 için                           BAŞKAN  YARDIMCISI

                                                      03 için                           HESAP İŞLERİ MD.

 

Bir unvan girişi yapıldıktan sonra  KAYDET butonu tıklanarak  programa giriş yapılır.  Girilen bir unvanı silmek için, Görüntüle butonuyla gelen liste üzerin de silinecek bilgi  seçildikten sonra  SİL butonuna tıklanıp silmek için onay verilir.


1.5.Sınıf Oluştur

 

Kadroların belediyelerde karşılık gelen sınıfların oluşturulduğu kısımdır. Başlıca sınıflar  G.İ.H(genel İdari Hizmetler), T.H.S (Temel Hizmetler Sınıfı). SINIF KODU,SINIF ADI kısımlarından oluşur.  Veri girişi daha önce bahsedilen unvan girişiyle aynıdır.

 

 

 

 

1.6.Öğrenim Durumu Oluştur

 

 Memurların ve işçilerin öğrenim durumlarının  hepsinin aynı girilmesi için  program satın alındığında  sadece bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim bilgilerinin girildiği kısımdır.  Genelde personel modülü yüklendiğinde  hazır olarak verilir.

 

1.7 KURUM  GİRİŞİ    

 

Programın kullanıldığı Belediye adının girişinin yapıldığı yerdir . Parametrelerden girişlerin de ilk  olarak  Kurum Bilgisinin girilmesi  bir gerekliliktir. Başlangıç için  KURUM KODU olarak  1  değeri  ve  KURUM ADI  olarak da programın kullanıldığı belediye adı girilmelidir.  Girilen kurum bilgisinin saklanması için KAYDET  ,  girilmiş  kurum bilgisini silmek için SİL ,  ve  girilen kurum bilgilerini listelemek  için GÖRÜNTÜLE  butonlarından faydalanılır. Eğer istenirse  birden fazla kurum bilgisi girilebilir.

 

2.MEMUR   İŞLEMLERİ

 

 

            Programda parametre bilgilerinin girilmesinden sonra ikinci adım  memur  sicil bilgilerinin girilmesi işlemidir. Memur İşlemleri altında yapılan işlemler ;  kadro oluşturulması,  oluşan kadrolara  memur atanması,  memur personel listesinin alınmasıdır.

Memur  İşlemleri  adı altında program da öncelikle belediyelerde çalışacak kadro oluşturulur(KADRO İŞLEMLERİ ve LİSTELEME). Daha sonra  MEMUR SİCİL ve TAHAKKUK İŞLEMİ Memur Bilgileri girilir. Girilen memur  bilgileri Kadro İşlemleri ile ilişkilidir. Tabir deyimiyle  Kadro Ataması yapılır.


2.1. Memur Sicil ve Tahakkuk İşlemleri

 

            Memurlara ait özlük bilgilerin ve bordro hesaplamada kullanılacak tahakkuk bilgilerinin girildiği kısımdır .

Memur bilgileri ekranı üç kısma  ayrılmıştır.  Memur bilgisi arama  ,ÖZLÜK  BİLGİLERİ ,  TAHAKKUK BİLGİLERİ ve ESKİ TAHAKKUK bilgilerinden hangisinin  girileceğinin seçiminin yapıldığı üst  kısım .

Özlük ,tahakkuk, eski tahakkuk bilgi girişimin yapıldığı orta kısım . Yönlendirme butonlarının bulunduğu alt kısım.

            Üzerinde işlem yapılacak   memur bilgisi biliniyorsa  Sicil No sahasına girilerek  ekrana  girilen sicile ait mevcut veriler getirilir.

 

Memur sicil numarası bilinmiyorsa   arama butonuna basılarak MEMUR arama ekranına geçilir.

Memur adı ve memur soyadı sahalarına aranacak kriter girildikten sonra ARA butonuna basılarak arama işlemi gerçekleştirilir.Arama sonuçlarından  istenilen bilgiyi ana ekrana döndürmek için listede seçim yapıldıktan sonra  TAMAM butonuna basılır.

 

 

Memur bilgileri ana ekranın da,    Sağ Ok  butonu yardımıyla  ilk memur sicilline  konumlandıktan  sonra  memur sicil bilgileri ,   ileri ve geriye doğru hareket  edilerek ekrana getirilebilir.

 

Yeni memur bilgisi girmek için ekranın sağ alt köşesinden  YENİ butonuna tıklamak gerekmektedir.

Sırasıyla Memur Sicil  numarası , Unvan , Kadro derece, sınıf ve sıra bilgileri  girildikten sonra  KADRO İŞLEMİ butonuyla  gelen aşağıda ki ekrandaki sahalar  doldurulur  ve KADRO ATAMASI YAP  butonuna basılarak  memurun ataması yapılır. Eğer kadro daha önce başkasına atanmışsa program uyarı mesajı verecektir.

 

Memura ait özlük bilgileri girildikten sonra  butonuna basılarak memura ait tahakkuk bilgileri girilir. Veri sahalarına arasında ilerlemek için aşağı ve yukarı ok tuşlarından yararlanılabilir . Daha önce MEMUR BORDRO PARAMETRE işleminde girmiş olduğumuz ek saha adları burada değer girmek için karşımıza çıkacaktır.

Ekranın alt tarafındaki başlarında beyaz kare bulunan ibareler o memur için geçerliyse işleme konabilmesi için mouse ile üzerine gelinerek  tıklanmalıdır. Program o işlemin  seçildiğini belirtmek için kareye “X”  işareti

koyacaktır.

Personel resmi altında NÜFUS BİLGİLERİ  butonu kullanılarak memur personele ait  nüfus  bilgileri girişi yapılır.

 

 
 

           

Personel  resminin  sicil bilgileri ekranına getirilebilmesi   için , personele ait resmin taratıldıktan sonra  programların yüklü olduğu  ana makine de  BELEDIYE\PERSONEL\RESIM  klasörü altına kopyalanmış olması gerekmektedir.

           


2.2. Kadro İşlemleri ve Listeleme

 

Memur özlük bilgilerinin girilmesinden önce çalışan memurun belediyede ki kadrosuna ait verilerin girilmesi gerekmektedir .  Memurun belediyedeki kadrosu girildikten sonra memur  sicil kaydı yapılırken(Memur Özlük Bilgileri Adı,Sicili,Kıdemi g.b. bilgilerin girişi) kadro işlemleri  programında girilmiş olan bilgiler çağırılarak memurun belediyede ki kadrosuna ataması yapılır.

 

 

ÜNVAN KODU,SINIFI;PERSONEL KURUMU,PERSONEL DAİRE ADI veri giriş sahaları açılan pencereden mouse yardımıyla seçilerek veri girişi yapılır . Bu pencere  içerikleri dikkat edilirse daha önce girmiş olduğumuz parametre bilgilerinden gelmektedir.

Yukarıda ki ekran örneği bizde veri girişi yaptığımızda eğer daha önceden aynı bilgiler ile girmiş olduğumuz bir kadro ise var ise ÜNVAN KODU, KADRO DERECE, SINIFI, SIRA NO bilgilerini girdikten sonra diğer bilgilerin program tarafından  getirilir. 

Eğer o kadro ilk defa veri girişi yapıyorsak ÜNVAN KODU, KADRO DERECE, SINIFI, SIRA NO bilgilerinin yanında diğer bilgileri de girip KAYDET butonuna basarak KADRO kaydı yapmamız gerekmektedir.

 

  Memurlara ait girmiş olduğumuz kadro kayıtlarının tamamını görmek için  ekranın  alt kısmında ki  görüntüle butonlarından yararlanırız. Raporların UNVAN KODU sıralı veya DAİREYE GÖRE sıralı  olması seçimi görüntüle butonlarının solunda ki  seçimle gerçekleştirilir.

 


 

2.3.  MEMUR Kayıtlarını Sorgulama

            Memur kayıtlarının ekrandan izlendiği, yazıcıdan listesinin alındığı memur bilgilerinin topluca değiştirilmesi işleminin gerçekleştirildiği  programdır.

 

 

Ekranın üst tarafında memur  kayıtlarından istediğimiz sicilleri  seçmek için koşullandırma işlemi yer alır.  Koşul konacak saha hangi saha ise  ekranda sol üst taraftan açılan pencereden seçilir.

 

            İLİŞKİ .: İzlenmek istenen sahaya konulacak koşulun  ilişkisi ( eşit “=” olan kayıtlar  veya  “<”  küçük v.b. ilişki değerlerin girilmesi )  . İlişki operatörleri adını verdiğimiz bu operatörler sayesinde  kayıtlar arasından  istediğimiz sicilleri  seçme imkanına sahip oluruz.

 

            DEĞER .: Listelenmek istenen sahanın adına göre işlem görür.  Eğer saha adı ”DAİRESİ” , ilişki  “=”  ise DEĞER olarak  belediyenin ilgili bölümü  gelen listeden mouse yardımıyla seçilecek olursa  sadece  listeden seçilen daire bilgisine sahip kayıtlardan ekrana listelenecektir.

Eğer birden fazla koşul konacak ise ekranda sağ üst köşedeki eflatun renkte “veya”, turkuvaz renkte  “ve” ile diğer koşul girilmelidir.  Koşulardan biri silinecek ise  turuncu renkteki  “sil” yaralanılabilir.  Koşul girildikten sonra  “ve” yada ”veya“  butonlarından birine  basılmalıdır.

            İlgili koşullar  girdikten sonra koşuları sağlayan kayıtları  LİSTELE butonu ile ekranda görebiliriz.

Kayıtları yazıcıdan almak için öncelikle yazıcıdan çıkacak şekilde ekranda kağıdı gözetlemek için  GÖRÜNTÜLE   seçilmesi tavsiye edilir. Bu sayede  bilgilerin kağıt üzerinde alacakları konum itibariyle ve içerik itibariyle  yazıcıdan  çıktısının  ön kontrolü yapılır. İstenen kayıtlar olup olmadığı kontrol edilir veya  yazıcı çıktısı gerektirmeyen durumlarda gözlem buradan yapılabilir,  böylece  kağıt israfı gerçekleştirilmez.

Eğer yazıcı çıktısı isteniyor ise  YAZDIR butonuna tıklanarak  işlem gerçekleştirilir.

 

            HEPSİNİ DEĞİŞTİR .: Bu butonun altında istenen kayıtların istenen sahasına istenen değişiklik yapılması sağlanır.

 

Örnek Uygulama

Saha adı  Sicil NO seçilir ve LİSTELE butonu tıklanırsa ekranda ki listeye çalışan tüm memurlara kayıtlar gelir.

Saha adı DAİRESİ seçilir ve sorgulama ekranın sağ üst köşesinde ki değer olarak BAŞKANLIK seçilir  “VE” butonuna tıklanır ekranda <Dairesi=BAŞKANLIK>  geldiği görülecektir, saha adı UNVANI  seçilir değer olarak  <YAZI İŞLERİ > seçilir “VE” butonuna tıklanır ekranda  Dairesi=BAŞKANLIK

                             VE

                 Unvanı=YAZI İŞLERİ    şeklinde değişecektir daha sonra LİSTELE butonuna basılırsa dairesi başkanlık olan ve unvanı yazı işleri olan memurlar listelenecektir.

Listelenen kayıtların Fazla Mesai Ücretlerini değiştirmek için arama koşulunun yer aldığı ekranın altındaki açılır pencereden Fazla Mesai Ücreti seçilir “=” karşısına değiştirilecek değer girilir ve  HEPSİNİ DEĞİŞTİR butonuna tıklanır.

 

            Listelenecek Sahalar  butonuyla  sorgulama kriterleri seçilen memurlara ait sicil bilgilerinden,  hangi bilgilere ait liste istiyorsak kendi  seçimli listemizi oluşturabiliriz.

 

Memur  bilgi   sahalar  ekranın sol kısmında Listelenebilecek Sahalar   başlığıyla yer alır , sahayı listemize eklemek için  üzerine geldikten sonra  Listeye Ekle butonuna basılır. Listelenmesi istenen sahanın Listelenmek İçin Seçilen Sahalar Kısmında yer aldığı görülecektir.

 

Başlangıç olarak listelemek için sicil no,adı soyadı ,unvanı,kadro,sınıfı,sıra no,dairesi sahaları  seçilmiş olarak gelecektir.  Listeden çıkarılmak istenen saha  Listeden Çıkar butonu yardımıyla silinebilir.

 

Listemizde  saha uzunluğu büyük olan bilgiler için  eklenecek sahanını uzunluğu  sahasına veri girerek  bilgiyi  daha az yer kaplar hale getirebiliriz. Eğer listelenen saha sayısal bir değer içeriyorsa  liste altında toplamını bulmak için  Sayısal Bilgi Topla seçimini  yapmış olmamız yeterlidir.

 

Hazırlanan listenin ekrana ve yazıcıya çıktı formatı için   Dar , Dar Enlemesine, Geniş Yazıcı seçimlerinden faydalanılır.           

 

 Memur sicil bilgilerinin hangi sırada  listeleneceği ise ; Sicil,Çalıştığı Daire,Ad ve Soyad  seçimlerinden biri belirtilerek yapılır.

 

 Tüm liste seçim işlemleri  bittikten sonra  kayıtların  sorgulanması için  Hazırla  butonuna basılır.

 Görüntüle ve Yazdır butonlarıyla çıktı alındıktan sonra Çıkış butonuyla çıkılır.

 


 

3. Memur bordro İşlemleri

 

Memur bordrolarının, fark bordrolarının, revize bordrolarının , bordrolara  bağlı olarak  raporların , memur maaş listesinin banka listesinin alındığı kısım. Memur Bordro İşlemleri aşağıdaki  programlardan oluşmaktadır

3.1.Memur Bordro Hesaplama

 

            Gelen ekrandan bordrosu hesaplamak istenilen ilgili birim seçilir ,  eğer işlem belediyedeki bütün birimler için yapılacaksa  DAİRE olarak  HEPSİ  seçilir. Kurum, Daire, Ay seçimleri kullanıcının veri girimini kolaylaştırmak için açılır  menüler halinde hazırlanmıştır. YIL, AY ilgili bordro için girilir.

 

Bordro Tipinin tanıtılması işlemi  yukarıda ki ekrandan da görüleceği gibi  Normal Aylık, Maaş Farkı , Revize Bordro  seçeneklerinin birinin seçimi ile gerçekleştirilir.  Bordro tipini seçmek için Bordro adlarının solundaki  düğme mouse ile tıklanmalıdır.

 

MAAŞ  FARKI Genel Parametrelerin değiştirilerek   Maaş  Fark Bordrolarının hesaplanması  işlemi  için seçilmelidir. Maaş Farkı seçiminin yanında ki Genel  Parametre Değiştirme butonu ile  memur  katsayılarının değiştirilmesi için memur katsayı giriş ekranı geçiş işlemi gerçekleştirilir. Maaş Farkının hesaplanmasında  memur katsayılarının değiştirilmesi gerekliliği düşünüldüğü için  Maaş Farkının yanına  “Genel Parametre Değiştirme” (Bknz. 1.3) butonu  konmuştur.

 

REVİZE BORDRO Memur Tahakkuk Bilgileri değiştirilerek FARK BORDROSU hesaplanması işlemi için seçilmelidir. Revize Bordro seçiminin yanında ki  “Memur Tahakkuk Değiştir” (Bknz. 2.1) butonu ile memur tahakkuk bilgilerinin değiştirildiği ekrana geçiş yapılır.  Revize Bordro hesaplanmasında memur tahakkuk bilgilerinin değiştirilmesi gerekliliği düşünüldüğü için Revize Bordronun yanına Memur Tahakkuk Değiştir butonu konmuştur.

 

Kaç Günlük  veri giriş sahasına  hesaplanacak bordro için gün sayısı girme işlemi gerçekleştirilir. Her defasında program seçilen aya göre gün sayısı kendisi otomatik olarak getirmektedir. İstenirse gün sayısı  klavyeden istenilen değer olarak girilebilir.

 

Tek Bir Sicil  İçin Hesapla  veri alanına  bir memura ait sicil numarası girilecek olursa  sadece o sicile ait bordro hesaplaması yapılır .  Kurum ve Dairesi bilgisi ne girilmiş olursa olsun ve girilen sicildeki memur hangi dairede olursa olsun  Kurum ve Dairesi bilgisine bakılmaksızın  girilen memura ait bordro hesaplanır. Normal olarak program  belirtilen dairede ki memurların tümü için bordro hazırlayıp listeler iken  Tek Bir Sicil İçin Hesapla  veri alanına değer girilmiş ise sadece  girilen sicile ait memur için bordro hesaplaması ve listelemesi gerçekleştirilebilir.

 

Bordronun hesaplanması sırasında ödemeyi kolaylaştıracak rakamların çıkması  için  programa yuvarlamayı yapacağın hane SON 3 HANE ve  SON 4 HANE seçimiyle belirtilir.

 

BORDRO HESAPLA butonuyla bordroların  çıktıya hazırlanması işlemi geçekleştirilir.

Belirtilen yıl ve ay  için daha önceden bordro hesaplaması yapılmış ise önceki bilgileri  kaybetmemek için YEDEK AL butonu ile yedek alınmalıdır . Belirtilen yıl ve ayda daha önceden hesaplanmış bordro için  yedek alındıktan sonra   BORDRO  HESAPLA  butonuna basılacak olursa  Program,  daha önce  belirtilen yıl ve ayda hesaplama yapıldığını  tekrar hesaplama yapılması  için  daha önce hesaplanmış verilerin BORDRO  SİL butonu ile silinmesi gerektiğini belirtir.

 

BORDRO  GÖSTER/YAZDIR  butonları ile  bordroların ekrandan veya  yazıcıdan alınması işlemi gerçekleştirilir. .

 

BORDRO KAYDET Hesaplanan bir bordro daha sonra tekrar kullanılabilmesi için  (yazıcıdan çıktı alınabilmesi için) kaydedilmesi gerekmektedir. Bordro Hesaplama programına  ilk girdiğinizde Bordro Kaydet butonunu  soluk renkli olduğu  gözlemlenir . Bu  Bordro Kaydetme butonunu kullanamayacağımız anlamındadır. Ancak Bordro Yazdırma butonu ile bordro yazdırıldıktan sonra Bordro Kaydet butonu işlev kazanır. Bordronun kaydedilebilmesi için öncelikle yazıcıdan bordro çıktısı alınmalıdır.

 

Bu işlemler yapıldıktan sonra KAPAĞI GÖSTER ve  KAPAĞI YAZDIR  işlemleri gerçekleştirilebilir. Memurlara ait maaş toplamları , emekli kesenekleri  v.b. diğer  bilgiler  kapağı yazdırma işlemiyle gözlenebilir.

Memurlara ait  tahakkuk ve katsayı gibi bilgilerin değiştirilmiş olduğu zamanlarda bordro hesaplaması yapıldıktan  sonra  girilen tahakkuk ve katsayıların  saklanması için Kapağın Yazdırılması gereklidir.

 

3.2. Memur Bordro düzeltme

Genel olarak kullanım amacı program alınmadan önceki aylara ait memur bordrolarının  bilgisayara girilmesidir. Program tarafından hesaplanmış   "N"(Normal) ve "F"(Fark) tipindeki bordro  kayıtlarının belli sahaları görüntülenir ancak üzerinde değişiklik yapılmasına izin vermez. Yalnızca yeni girilmiş (D) tipin deki  kayıtlarının belli sahalarında değişikliklerinin yapılması veya yeni bir düzeltme kaydı oluşturmak için kullanılır.

Bordro değiştirilecek veya bordro girişi yapılacak memur SİCİLNO su  ve bordro YIL,AY bilgisi girildiğinde, varsa bu sicilin ekranda istenen yıl ve aya ait bordro bilgileri   GÖRÜNTÜLE  butonuyla ekranda ki listeye  getirilir.

 

SATIR AÇ  butonuyla yeni bir bordro kaydı girişi sağlanır. Yeni kayıt liste tip olarak <D> olarak gösterilir

 

KAYDET Yapılan işlemlerin kaydedilmesini sağlar. Normal ve fark tipindeki kayıtların bordro sıra no su yoktur.

Ancak yeni eklenen Düzeltme kayıtlarının bordro sıra no su o yıl,ay ve sicil no için daha önceden düzeltme kaydı varsa en büyük bordro sıra numarasına sahip olan kaydın  1 fazlası olarak kaydedilir., yoksa yani ilk kez bir düzeltme kaydı oluşturulduysa 1 olarak kaydedilir. Bir sonraki düzeltme kaydının bordro sıra no su 2 olarak kaydedilir.

 

SAHALARI BOŞALT Eğer başka bir sicil no ile ilgili işlem yapılacaksa önce eski bilgilerin silinmesi için bu tuşa basılır.

 

3.3. Banka Listesi oluştur

 

Memur maaşlarının ödemesinin yapılacağı bankaya ödemelere ait liste verilemesi amacıyla hazırlanan listedir . Belediyede ki her birim için ayrı , ayrı liste hazırlanır .  İlgili Maaş Tipi seçildikten sonra  HAZIRLA butonuna basılır daha sonra ekrandan veya yazıcıdan liste alınabilir. En son sayfa da toplam ödenecek maaş toplamı yer alır . Banka İçin Kaydet butonuyla  bankaya gönderilecek bilgilerin disket ortamına aktarılması    sağlanır.Banka İçin Kaydet işlemine geçilmeden önce boş bir disketin  programın kullanıldığı bilgisayarın  disket  sürücüsüne  takılması gereklidir.


3.4.Özel Gider İndirimi Hesapla

            Her sene başında personele vergi iadesi tutarları bu program yardımıyla hesaplanır.

 

            Öncelikle Kümülatif Vergi tablosu , Özel Gider İndirimi Yüzdesi girilerek Parametreleri Kaydet Butonuyla kaydedilir.

            Personele ait yıl, kurum ,daire seçimi yapıldıktan sonra ekranın sol üst kısmındaki  Listeyi Hazırla butonuna basılır. Ekrana ilk sicilden itibaren personel bilgileri gelecektir. Personel arasında ilerlemek için  SONRAKİ  geriye doğru gelmek için ÖNCEKİ  butonlarından faydalanılır. Sicillere ait  hesaplama da kullanılacak değerler  ekrandan izlenebilir , gerekirse  değiştirilebilir.

            Personelin  teslim ettiği Kdv Fişlerinin toplamı , Özel Gider İndirimine Konu olan Harcama Tutarı sahasına girilip her ekranın alt kısmında ki KAYDET butonuyla saklanmalıdır.

            Program personele , her ayki maaşında kesilen gelir vergisi kadar alacağı özel gider  indiriminden  otomatik olarak düşecektir.

 


3.5. Memur tahakkuk güncelle

 

            Maaş bordrosu hazırlanacak memur personelin işe başlama tarihi baz alınarak  , derecesinin otomatik olarak arttırılmasının yapıldığı programdır. Her ay ki memur bordro hesaplama işleminden önce yapılması  gerekmektedir.

 

HAZIRLAMA  butonuyla  işlem  yapılacak bilgiler elde edildikten sonra GÖSTER ve YAZDIR butonlarıyla kontrol edilir.  YAZDIR işleminden sonra aktif hale gelen Tahakkuk Bilgilerini Güncelle  butonuyla  hesaplanan memur derece bilgileri memur sicil bilgilerine işlenir.


4.memur raporları

4.1.emekli kesenekleri listesi

Memur maaşlarından kesilen emekli keseneklerine ait aylık veya yıllık listelerin alındığı  programdır.

Aylık bazda işlem yapılacaksa  liste alınacak  yıl ve ay seçilir , normal , fark maaş seçimi yapılır.

Yıl bazında liste almak için; yıl belirttikten  sonra Yıllık Emekli Kesenekleri seçilmelidir.

Hazırla  butonu tıklandıktan sonra GÖSTER ve YAZDIR butonları yardımıyla  liste çıktısı ekrana veya yazıcıya yönlendirilir

 

4.2.ikraz taksitleri listesi

Memurlar belli dönemlerde emekli sandığından borç alabilirler. Bu borç daha sonra taksitler halinde ödenir.Taksitler bordro üzerinde  ‘ikraz’ adıyla gösterilir.Borç alındıktan sonra geri ödemenin ne zaman yapılacağı karar verilir ve bu tarih Memur sicil bilgilerinde ikraz tarihi sahasına girilir.Aylık  ödenecek borç miktarı memur  sicil bilgilerinde  ikraz sahasına girilir.

İkraz  listesini hazırlamak için Liste Hazırlama işlemi yapıldıktan sonra Görüntüle ve Yazdır butonlarından  faydalanılır.


4.3.Kefalet  aidatları listesi

Tahsildar memurlardan  kesilen  kefalet aidatlarının  3 aylık ve aylık dönemler  halinde listesinin alındığı programdır.   3 Aylık ve Aylık dönem   seçimi yapıldıktan sonra  ilgili 3 aylık veya aylık dönem seçilir yıl bilgisi girilir. Hazırlama işlemi yaptıktan sonra Görüntüleme ve yazdırma  butonlarıyla liste çıktısı alınır.

Banka şubesi seçimiyle programın kullanıldığı  belediye sınırlarında Ziraat Bankası var ise  listelerde belirtilir.

4.4.kayıtlı bordro bas

Memur bordro işlemlerinden daha önce oluşturulmuş bordroların  istenen sicil için  tekrar  basılması işleminin gerçekleştirildiği yerdir. Bordro basılacak yıl,ay , normal aylık, maaş farkı ve revize bordro seçimi ve bordrosu basılacak  memur sicili girişi yapıldıktan sonra bordro hazırlama butonuyla  bilgiler hesaplanır .  Bordro görüntüle  ve Bordro yazdır butonlarıyla çıktı birimlerine  yönlendirilir.

4.5.memur hasta sevk raporu

 

Kayıtlı memur sicil bilgileri dahilin de vizite kağıdının  bilgisayar ortamında basıldığı programdır .

Memur sicil bilgisi girilir , memur sicil bilinmiyorsa  memur sicil bilgi girişinin yanında ki  <?> butonundan faydalanılır (Bknz 2.3). Memur sicil bilgisi girişinden sonra  boş kalan sahalar doldurulur.  Ekranın sol alt kısmında ki muayene  ve diş muayene  vizite  kağıdı  seçimi belirttikten sonra  görüntüle ve yazdır butonlarıyla  çıktı alma işlemi gerçekleştirilir.

 

4.6.memur maaş defteri

 

            Yıl aralığında memur bordro tahakkuk ve kesinti bilgilerinin  listelendiği  programdır. Memur sicil bilgisi yıl aralığı girişi ve hazırlama işlemi yapıldıktan sonra yukarıda ki ekran çıktısında da görüleceği üzere  sol başta  bordroyu oluşturan tahakkuk ve kesinti  sahaları ve  bu sahalara  ait yıl ay bazında değerler elde edilir. 

Ekran da artan sırada yıl maaş defter bilgileri  listesin de her yıl bitiminde Tahakkuk ve kesinti  toplamları  gözlenebilir . Ekranda ki liste de bir sonraki yıl bazında ilerlemek veya geriye gelmek için   liste sağındaki  kayan çubuklar dan faydalanılır. Listeler daha geniş bir biçimde görüntüleme ve yazdırma işlemiyle de gözlenebilir.

Program da listeleme  işlemi sadece seçilen sicil için yapılmaktadır. ? butonu ile “Memur Kayıtları Sorgulama” ekranına ulaşılır.(Bknz 2.3)


5.tasarruf  teşvik  işlemleri

 

            2001 Haziran ayı itibariyle tasarruf teşvik  kesilmesi  işlemi  son bulmuştur.  Tasarruf teşvik işlemleri olarak anlatılacak olan programların bir çoğu  işlem itibariyle zamanla kullanımdan kalkacaktır. Geriye dönük işlemler  yapılabileceği  düşünülerek   tasarruf  teşvik işlemleri anlatılmaktadır.

 

 

 

5.1.ttf – nema güncelleştirme

 

 

            Sicil bazında yıllara göre yatırılan TTF bilgilerini görmek ,değişiklik yapmak ve yeni TTF bilgisi girmek için kullanılır.

 

Sicil girildikten sonra ttf sicil numarasının bulunması için  sicil giriş sahasının sağ tarafında ki ARA butonuna basılmalıdır.

Ekranda yıl,kurum sicil ve işçi/memur  seçimi yapıldıktan sonra girilen sicile ait TTF bilgileri ay sıralı olarak  listelenir. Yeni bir kayıt açmak için SATIR AÇ mevcut kayıtlar da değişiklik yapmak için listede kaydın üzerine Mouse yardımıyla  konumlandıktan sonra istenen saha da değişiklik yapılır. Değişiklik işlemini kaydedilebilmesi için değişiklik yapılan kaydın işaret kısmına  mutlaka herhangi bir karakter girilmesi gerekmektedir.

 

5.2. TTF bildirimleri aylık dönemlik

 

İşçi/memur personelden kesilen  ttf lerin toplamlarının , personel bazında ve  genel toplamda  matbu ttf formlarının üzerine basılması işlemlerinin gerçekleştirildiği programdır.  Program tarafında doldurulan formlar  İCMAL FORMU ve ŞAHIS İCMAL  ve AYLIK  İCMAL formudur.

 

5.3. şahıs icmal bordrosu

 

İşyeri açma, işyeri kapanma,emeklilik veya ölüm gibi nedenlerden dolay personelden kesilmiş ve ilgili bankaya yatırılmış olan ttf bilgi listesinin yıl bazında alındığı programdır.

 

İşçi memur seçimi belirtilip kurum sicil bilgisi veya ttf personel sicilinden hangisi girilmişse sağ yanında ki arama  butonuna basılarak personele ait bilgiler ekrana taşınır.

 

İcmal bordro alma nedeni belirtildikten sonra  HAZIRLA butonuyla liste hazırlandıktan sonra  Görüntüle ve Yazdır butonlarıyla  çıktı birimi seçilir.


5.4.maaş bordrodan  ttf  kopyala

Tff  kesintisinin aktif olarak kesildiği zamanlarda bu program kullanılarak  TTF  bilgilerinin  Bordro Bilgilerinden Tasarruf Teşvik Defterine aktarılması  gerçekleştirilmekteydi 2001 Haziran sonrasında aktif  olarak   programın kullanımı kalmıştır. Geriye dönük olarak işlem yapılması gereken durumlar için Menüler de yer verilmiştir.

İşçi /Memur personel seçimi   yıl ve ay  belirtildikten  sonra  ekranın sol alt  tarafında ki   KOPYALA butonuna tıklanır. Eğer daha önceden aynı bordro dönemine ait veriler kopyalanmışsa değişiklikleri yansıtmak için önceki bilgilerin SİL butonuyla silinmesi  gereklidir.

TTF bankaya yatırılacağı  zaman  ekranın sağ tarafında ki Yatırılma Tarihi  Banka Şubesi girilir  ve Güncelle butonuna basılır.

 

5.5.nema  hesaplama  listesi

 

            Personelden kesilen TTF kesintilerinin NEMA ödemelerinin hesaplanması (verilen oran dahilin de) ve matbu NEMA ÖDEME FORMUNUN doldurulması işleminin gerçekleştirildiği yerdir. Personele ait son nema ödemesi  2002 yılında yapılıp takip eden yıllarda yapılmayacaktır.


6.işçi parametre işlemleri

            Genel olarak işçi sicil ve bordro hesaplama işlemlerini yaparken sıkça kullanacağımız  verilerin programa tanıtıldığı programlardır.

 

 
 


 

6.1.İşçi personel daire oluştur

 

İşçilerin Belediyede çalıştıkları birimler ve bu birimlerin  SSK İşyeri kodunu girildiği programdır. Ekrandan kurum seçimi yapıldıktan sonra personel daire kodu girilir eğer girilen kod daha önceden mevcutsa  girilen daire koduna ilişkin bilgiler ekrana gelir . Ekrana gelen verilerden  istenen bilgiler değiştirme yapılabilir. Girilen daire kodu mevcut değilse  ilgili  sahalar doldurulur. Değiştirme veya yeni girilen veri KAYDET butonuyla programa  kaydedilir.  Kaydedilen veriler den mevcut bir daire bilgisi silmek  için  ; personel daire kodu girildikten sonra  ekrana gelen mevcut bilgiler kontrol edilip  SİL butonundan faydalanılır. GÖRÜNTÜLE butonuyla mevcut girilmiş işçi personel daireleri ekranın  alt kısmına gelen liste ekranından görüntülenebilir. Görüntülenen personel dairelerine liste üzerine tıklandığında listede seçilen kaydın ekrana geldiği görülür.

           

6.2.işçi  bordro hesaplama tanımı

 

            Belediyelerde işçi bordro hesaplama temelde aynı olsa da farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıkları karşılayabilmek için bordro hesaplama da program tarafından  kullanıcılara sunulan  (aile yardımı,ücret avansı ,konut yardımı vb.) sahaların kullanıp, kullanılmaması seçeneğinin girildiği yerdir.

Programın bu kısmı ile fazla işlem yapılması tavsiye edilmez , genelde program satın alındığın da eğitim sırasında belediye için veriler uyarlanmış olarak  teslim edilir.

 

Bordro hesaplama da kullanılan sahaların bordro üzerinde ki etkileri bu program yardımıyla belirtilir.

 

Bordro hesaplama sahalarının ; damga vergisi kesintisi, gelir vergisi kesintisi, ttf. kesintisi, ssk kesintisi  matraha dahil edilmesi , matraha dahil edilmemesi veya kullanılmayacak olduğunun belirtilmesi .

 

Bordro hesaplama sahalarının ; gelir veya  kesintiye  dahil olma seçeneği belirtilmesi

 

Bordro hesaplama sahalarının ; adi emanet olup olmadığı belirtilmesi.

 

Bordro hesaplama sahalarının ; ayrıntı kodu bilgilerinin girişi bu program aracılığıyla yapılır.

 

Sahalar   üzerinde yukarıdaki  seçimleri belirtmek için  saha üzerine geldikten sonra  klavyeden  INSERT  tuşuna basılır.Gelen ekrandan  uygun seçenek seçilerek TAMAM butonuna basılır.


6.3.işçi bordro parametre oluştur

 

            İşçi bordrolarının  hesaplaması sırasında kullanılan  kesinti ve gelir sahalarına ait  katsayıların  girildiği programdır.Genelde program satın alındığında hazır verildiği  gibi eğitim sırasında girişi gösterilir . 

Veri girişi yaparken dikkat edilecek nokta Kümülatif Vergi  Tablosu üzerinde ki verilerin birbirini takip etmesi gerekliliğidir.

Sol alt köşedeki gelir ve gider ek sahaları  belediye de işçi bordrosu hesaplamasına ilişkin o belediye de kullanılıp da program da olmayan diğer sahaların kullanılabilmesi için  konmuş sahalardır. Buralara sadece gelir ve gider adı girilir. Girilen bu sahalara işçi sicil ve tahakkuk  bilgi girişi sırasında değer girilecektir.

Eğer bu ekranda yapılan bir değişikliğin kalıcı olması isteniyorsa  KAYDET butonuyla  kaydedildikten sonra çıkılmalıdır

6.4.unvan oluştur

            Memur Parametre bilgilerinde bahsedilen  bilgiler  geçerlidir.

6.5.sınıf  oluştur

            Memur Parametre bilgilerinde bahsedilen  bilgiler  geçerlidir.


6.6.işçi çalışma günleri girişi

 

Bir yıllık çalışma takvimin de  çalışma , tatil ve Pazar günlerinin işlendiği programdır. Dikkat edilmesi gereken nokta tarih liste ekranında PAZAR günlerinin <P>  , tatil günlerinin <T> , normal günlerin <T>şeklinde girildiğidir.

 

 
       

 

İşçi izin hakkı baremleri ; personelin kurumda çalıştığı yıl toplamına karşılık gelen yıllık izin hakkının girildiği kısımdır.

 

 

6.7.işçi lokasyon oluştur

 

 

 

İşçi personelin kadrosunun bulunduğu daire den farklı olarak çalıştığı fiili dairelerin girişinin yapıldığı programdır.


 

7.işçi işlemleri

 

İşçi sicil bilgi ve kadrolarının oluşturulduğu , işçi sicil bilgilerinin istenen koşullar dahilinde listesinin alındığı programlardan oluşmaktadır.

7.1.İşçi sicil ve tahakkuk işlemleri

 

            İşçi personelin özlük ve tahakkuk bilgilerinin  girildiği  programdır.İşçi  sicil ve tahakkuk giriş ekranı , memur sicil ve tahakkuk giriş ekranına benzer. İşçi sicil bilgilerini yeni girecekler için , işçi sicil bilgisi girişinden önce  parametre işlemlerinin tamamlanması ve daha sonra   işçi kadro işlemiyle  kadro oluşturması tavsiye edilir.

 

Programa veri girişine ekranın üst kısmındaki sicil no sahasına değer girilmesiyle başlanır. Girilen sicile  ait bilgi varsa ekrana  gelir eğer ekrana bilgi gelmediyse bu yeni sicil kaydıdır YENİ   butonuna basılarak  işçi sicil kaydı açılması sağlanır. Yapılan veri girişinin saklamak için KAYDET  butonuna basılmalıdır.

 

Mevcut işçi bilgisini silmek için sicil no sahasına girilerek  sicil bilgisi ekrana getirildikten sonra SİL  butonuna basılarak silme işlemi için onay verilir. ? butonu ile “İşçi Arama” ekranına ulaşılır. (Bknz. 2.1)

İşçi bilgileri ana ekranın da,    sağ ok  butonu yardımıyla  ilk işçi sicilline  konumlandıktan  sonra  işçi sicil bilgileri ,   ileri ve geriye doğru hareket  edilerek ekrana getirilebilir.

Personel  resminin  sicil bilgileri ekranına getirilebilmesi   için , personele ait resmin taratıldıktan sonra  programların yüklü olduğu  ana makine de  BELEDIYE\PERSONEL\RESIM  klasörü altına kopyalanmış olması gerekmektedir.

 

Personel resmi altında NÜFUS BİLGİLERİ  butonu kullanılarak  personele ait  nüfus  bilgileri girişi yapılır.

 

İşçi özlük bilgileri giriş tamamlandıktan sonra bordro  hesaplama da kullanılan verilerin girişi için ekranın üst orta kısmında ki  TAHAKKUK  BİLGİLERİ butonuna tıklanır. Tahakkuk bilgileri işçi personelin  aylık bordrosunun

 

 

hazırlanmasında kullanılan bilgilerin girildiği ekrandır. Her  ay bordrosu hazırlanacak işçi personel için  çalışma günü ,fiili çalışma günü ,fazla mesai gibi değişen değerler  girilip  bordro hazırlanır.

 

Herhangi bir revize(FARK) bordro hesaplamasın da tahakkuk bilgilerinin kaybolmasını engellemek için işçi bilgileri giriş ekranının sağ üst köşesinde ki ESKİ TAHAKKUKA  AKTAR  butonuyla tahakkuk bilgileri  yedeklenir.  Yedeklenen tahakkuk verileri ESKİ TAHAKKUK BİLGİLERİ butonuyla görülebilir.


7.2.İşçi kadro  oluştur

 

 

            İşçi personelin belediyede çalıştığı kadronun programa tanıtıldığı kısımdır. Kadrolu, geçici seçimi, sınıf, unvan ve diğer veriler girildikten sonra KAYDET butonuyla  kadro giriş işlemi tamamlanır. Girilen kadroları  listelemek için  GÖRÜNTÜLE  butonu kullanılır.  Liste şeklin de görüntülenen  kayıtlardan herhangi birini silmek için listede üzerine tıklandıktan sonra  SİL butonundan faydalanılır.

 

7.3.İşçi  kayıtlarını  sorgulama

Memur kayıtlarını sorgulama  işlemleri sırasında anlatılanlar bu program içinde geçerlidir.


8.İşçi  bordro  işlemleri

 

        

 

İşçi maaşlarının  hesaplanması  ve  maaş bilgilerine ait çeşitli  raporların alındığı programları  içerir.


8.1.işçi  bordro  hesaplama

 

 

İşçi maaşlarının  hesaplanıp bordroların alındığı  programdır.  Kurum seçildikten sonra  daire bilgisi seçilir. İşçi maaşları  çalıştıkları kurum bazında tek,tek yapılabileceği gibi  HEPSİ  seçeneğiyle belediye de ki tüm işçilerin maaşları hesaplanabilir. Yıl ve ay  seçimi yapıldıktan sonra  hesaplanacak  maaş tipi olarak  normal aylık, maaş farkı  ve revize (fark) bordro tiplerinden  biri belirtilir. Eğer  maaş bir tek sicil için hesaplanıyorsa Tek Sicil İçin Hesapla kısmına  maaşı hesaplanacak  işçi sicili  girilir.

 

Ekranın orta kısmında ki  İşçi Tahakkuk Değiştir (Bknz 7.1) butonuyla , işçi sicil girişi ekranına gidilerek işçi maaşında  etkisi olan  sicil  tahakkukları değiştirilebilmesi  için  imkan sağlanmıştır. Bu butonla işçilerin tek,tek tahakkuk bilgilerinin değiştirilmesi imkanı mevcuttur.

 

Eski Bordrodan Kopyala butonuyla  , işçi  maaş  hesaplamada  kullanılan tahakkuk bilgilerinin bir önceki  maaş  hesaplama  değerleriyle aynı olması sağlanır.  İşçi  sicil bilgilerinde ,  maaş hesaplamada kullanılan  değerler değişmiş olsa da  bu butonla hesaplanan maaşlar bir önceki  maaşla  değerleriyle  hesaplanır.

Yeni Değerlerle Değiştir butonuyla, karşımıza gelen ekranda  belirtilen sahalara gireceğimiz  yeni değerleri mevcut tüm işçi sicil  bilgilerine  yansıtmak mümkündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Hesaplanacak  işçi maaşlarına ait  yuvarlama oranı seçimi belirtildikten sonra     BORDRO  HESAP  butonuyla  belirtilen kriterler  dahilinde işçi  maaşları hesaplanır. Hesaplanan maaş bordrolarını  görmek için BORDRO GÖSTER  butonundan,  yazdırmak için  BORDRO  YAZDIR  butonundan yararlanılır. Dikkat edilecek nokta  bordroları yazdırırken  geniş yazıcı  ve  geniş  yazıcı kağıdı  kullanılması gerekliliğidir.

Bordro yazma işlemi  sonrasın da  daha önce soluk  ve kullanıma kapalı olan  BORDRO KAYDET   butonunun  aktif  hale geldiği  görülecektir.  Hesaplanan bordroyu  saklama amacıyla  bordro kaydet butonunu  kullanabiliriz.

Bordro yazma işlemi  tamamlandıktan sonra  hazırlanan bordroya ait  toplamların  yer aldığı bordro kapağını  görüntüleme ve yazdır işlemi  yapabiliriz.

 

Daha önceden hazırlanmış mevcut bir bordroyu  yeni  değerlerle  hesaplamak için  daha önce hazırlanan bordronun silinmesi  gerekmektedir. Eski bordroyu silmeden  önce YEDEK AL  işlemiyle bir yedeğini alabiliriz. Mevcut bordroyu silmek için  BORDRO SİL butonundan  yararlanılır.

 

 

 

 

 

 

8.2. toplu  tahakkuk  güncelle  

 

 

 

İşçi maaş hesaplamada  etkisi olan  yemek parası, ücret grubu  ve  eski  yevmiyenin  oran dahilin de yeni  yevmiye değeriyle  değiştirilmesi  işleminin  tek bir işlemle  tüm işçi kayıtlarına  yansıtılması  işleminin gerçekleştirildiği  programdır.


 

8.3.avans – ikramiye – izin  hesapla

 


            6772 İkramiye, toplu sözleşme ikr,avans,izin,6772 İkramiye farkı , toplu sözleşme farkı  ve avans farkı gibi  ek bordroların hesaplanması işleminin yapıldığı programdır.

Öncelikle düzenlenme tarihi  , hesaplanacak bordro tipi ve  ek bordrosu hazırlanacak personel daire seçimi yapılır. LİSTEYE EKLE  butonuyla  bordro hesaplanacak  personel listesi  elde edilir.  Hesaplanacak  gün  sayısı  girilir yanındaki  kopyala butonuna basılır  . Eğer  normal yevmiye üzerine oran uygulanarak  işlem yapılacaksa  faktör  sahasına değer girilerek kopyala butonuna basılır . Faktör sahasına değer girilmeyecek olursa normal işçi sicil bilgisinde yer alan yevmiye üzerinden hesaplama yapılacaktır.  Damga vergisi hesapla, ssk hesapla, gelir vergisi  kriterleri girilir ve bu kriterler altındaki  HESAPLA butonuna basılarak  ek bordro hesaplama işlemi  tamamlanır. Görüntüleme ve yazdır işlemiyle ek bordro çıktısı alınır. Ek bordro hesaplanıp çıktısı alındıktan sonra  KAYDET   butonuyla saklanır.

G.V. Matrah Güncelle butonuyla  ek bordroyla değişen personelin kümülatif  vergi  toplamı  güncellenir.

 

Ekranın sol tarafında kalan SATIR EKLE ve SATIR SİL  butonlarıyla  listeye  işçi sicili eklenebileciği gibi listeden işçi  sicili de silinebilir.

Ekranın sağ üst köşesinde  hazırlanan en son işçi bordro bilgisi yer alır.

 

8.3. özel gider indirimi  hesapla

           

            Daha  önce  memur bordro işlemleri  kısmında  açıklanmıştır.


8.4.banka  listesi  oluştur

           

 

            Program  bordro hesaplama işlemleri tamamlandıktan sonra  bordro listesinin alınması  ve  bu listenin manyetik ortama kaydedilerek   bankaya ödeme listesi olarak  gönderilmesini  kapsar.

Liste alınacak bordro tipi belirtilip Hazırlama işleminden sonra  ekrandan ve yazıcıdan liste alınabilir.

Banka İçin Kaydet  butonuyla  manyetik ortama(disket) bilgiler  kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem öncesinde programın çalıştığı bilgisayarın  disket sürücüsüne  boş bir  disket takılmalıdır.

 

8.5. işçi  bordro  düzelt

 

Genel olarak kullanım amacı program alınmadan önceki aylara ait işçi bordrolarının  bilgisayara girilmesidir. Program tarafından hesaplanmış   "N"(Normal) ve "F"(Fark) tipindeki bordro  kayıtlarının belli sahaları görüntülenir ancak üzerinde değişiklik yapılmasına izin vermez. Yalnızca yeni girilmiş (D) tipin deki  kayıtlarının belli sahalarında değişikliklerinin yapılması veya yeni bir düzeltme kaydı oluşturmak için kullanılır.

Bordro değiştirilecek veya bordro girişi yapılacak işçi  SİCİLNO su  ve bordro YIL,AY bilgisi girildiğinde, varsa bu sicilin ekranda istenen yıl ve aya ait bordro bilgileri   GÖRÜNTÜLE  butonuyla ekranda ki listeye  getirilir.

 

SATIR AÇ  butonuyla yeni bir bordro kaydı girişi sağlanır. Yeni kayıt liste tip olarak <D> olarak gösterilir

KAYDET Yapılan işlemlerin kaydedilmesini sağlar. Normal ve fark tipindeki kayıtların bordro sıranosu yoktur.

Ancak yeni eklenen Düzeltme kayıtlarının bordro sıra nosu o yıl,ay ve sicilno için daha önceden düzeltme kaydı varsa en büyük bordro sıra numarasına sahip olan kaydın  1 fazlası olarak kaydedilir., yoksa yani ilk kez bir düzeltme kaydı oluşturulduysa 1 olarak kaydedilir. Bir sonraki düzeltme kaydının bordro sıra nosu 2 olarak kaydedilir.

SAHALARI BOŞALT Eğer başka bir sicilno ile ilgili işlem yapılacaksa önce eski bilgilerin silinmesi için bu tuşa basılır.


8.6.işçi  bordro  raporlama

 

 

Mevcut bordrolardan , seçilen bir bordroda  gelir ve gider sahalarından  seçilenlerin  listesinin ve liste içersinde ki  kayıtların   toplamlarının alındığı programdır.

 

Öncelikle  liste alınacak bordro yılı  ve ayı girilir  ekranın sağ tarafında ki menüden   listelenmek istenen gelir  ve  gider sahaları üzerine çift tıklanarak seçilir.

 Hazırla  butonuyla  liste  oluşturulduktan sonra  görüntüle ve yazdır butonlarıyla  çıktı  hazırlanır.

Sadece  dolu olan kayıtlar seçeneğiyle hazırlanan listedeki  kayıtlardan  seçilen sahanın içeriği  boş olan  kayıtların  silinmesi sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mevcut  bordrolardan  sicil ve daire bazında  işçi bordrolarının tekrar basılması işleminin gerçekleştirildiği programdır.

 

Basılacak bordronun tipi,tipi, yılı , ay ve daire seçimi belirtilir . Eğer tek sicil için basılacaksa  sicil no sahasına bordrosu basılacak sicil bilgisi girilir.

Bordro hazırlama işleminden sonra bordro görüntüle ve bordro yazdır butonlarıyla çıktı alınabilir.

 
8.7.kayıtlı  bordro  bas

8.8. hizmet  yılı  scala  aktarımı

 

 

            İşçi yevmiyeleri,  işçilerin  belediyedeki  çalıştıkları  yıl sayısı ve ücret grubuna  bağlı olarak  farklılıklar göstermektedir.  Çalışılan yıl ve gruba   göre  yevmiye miktarı  bu programa  girilmektedir.

 

Her İşçi bordro hazırlama işleminden önce bu program çalıştırılarak  işçilerin çalıştıkları yıl ve grup itibariyle  yevmiyeleri  sicil  dosyasında güncellenir.

 

Program hizmet yıllarının güncellenmesi  ve  yevmiye bilgilerinin güncellenmesi için ayrı ayrı çalıştırılır.

 

Ücret Skalası üzerindeki değişiklikleri kaydetmek için ekranın sağ taraftaki  Ücret Skalası  değişiklikleri kaydet butonu kullanılır.

 

Skalada  belli bir oranda  artırım uygulanacaksa ekranın  sağ tarafında ki oran sahasına değer girilerek AKTAR butonuna  tıklanır.

 

Yeni skala bilgilerinin işçi sicillerine  aktarmak için ekranın üst kısmında ki  Tahakkuk Bilgilerini  Güncelle butonu kullanılır.

 


8.9. işçi  kıdem / ihbar  tazminatı  hesapla

 

 

            İşçi kıdem ve ihbar tazminatı  hesaplanabilmesi  için öncelikle  hesaplama yapılacak sicilin sicil bilgi girişinden  işten ayrılma tarihinin girilmiş olması gerekir.

Hesaplama da kullanılan ihbar tazminat parametreleri, kişinin belediye de çalıştığı yıl bazında hak ettiği  gün sayısının girildiği yerdir. İr sonraki yıla aktar butonuyla  bir sonraki yıl bilgileri oluşturulur. Mevcut bilgiler üzerinde ek yapmak için satır aç , listeden kayıt silmek için satır sil butonu kullanılır. Satır açma veya  üzerinde değişiklik yapılan kayıt  kaydet butonuyla saklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhbar ve kıdem tazminatına ilişkin verilerin girildiği program .

 

 

Kıdem/İhbar  tazminatı için gerekli  parametreler girildikten ve hesaplama türü seçildikten sonra   ana ekrandaki sicil bilgi girişi altında ki HESAPLA  butonuna basılır.

 

Görüntüle ve yazdır  butonlarıyla  kıdem veya ihbar tazminat  formu çıktısı alınabilir. Yazdırma işleminden sonra  yapılan işlem Kaydet butonuyla kaydedilir. 

 

Daha önce ihbar/kıdem tazminatını almış personeli listelemek için ekranın  sağ alt köşesinde ki LİSTELE  butonundan  faydalanılır.

 

Mevcut  sicil kıdem/tazminat  bilgisini silmek için  SİL  butonu kullanılır.

 


9.işçi raporları

 

 

9.1.işçi  puantaj  listesi

 

İşçi  personelin bir ay boyunca  yapmış olduğu fazla mesai, raporlu , izinli olduğu günlerin  izlenebilmesi amacıyla  sicil bazında  boş listenin üretildiği programdır.


 

9.2.işçi  vizite  raporu

 

            İşçi personele , sağlık  muayenesi için gerekli olan  vizite  kağıdının  çıkarıldığı programdır.  Sicil no kısmına işçi sicil bilgisi girilir girilen bilgi işçi kayıtlarında mevcutsa ekrana girilen sicile ait veriler gelir . Boş olarak gelen diğer sahalar doldurulup üst kısımda seçimi verilen FORM1  ve FORM2  vizite kağıdı formlarından hangisinin çıkarılacağı  seçimi belirtildikten  sonra  Hazırla  butonuna tıklanır. Hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra  Vizite formu  Görüntüle butonuyla ekrana YAZDIR  butonuyla  yazıcıcıya  yansıtılır.

Vizite kağıdı haricinde SAĞLIK  BELGESİ çıktısı  da   bu program  tarafımdan çıkarılır.

Ana ekranın sağ üst kısmında ki  sağlık  belgesi  butonun  tıklanarak sağlık belgesinin çıkarılacağı ekrana geçilir.  Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra  Hazırla işlemiyle  görüntülemek  ve yazıcı çıktısı almak için veriler  düzenlenir.


9.3. ssk  bildirimleri  aylık – dönemlik

            Aylık sigorta primleri , sigorta primleri  ve tahakkuk müzekkeresi  raporlarının çıkarıldığı programdır.

Kurum , daire , yıl , bordro tipi  ve liste tipine ilişkin  veriler girildikten sonra   SSK Bilgileri Ayrıntıları ve İşsizlik Sigorta Bilgileri ayrıntıları  seçimi  yapılıp  Hazırlama  butonuna  basılır. GÖSTER  butonuyla  ekrandan  yazdır butonuyla  Yazıcıdan liste alınır.

SSK İçin Kaydet butonuyla  ssk  ya  bilgilerin manyetik disket ortamında  verilmesi işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem öncesinde  programın  çalıştırıldığı  bilgisayara  boş bir disket takılması gereklidir.

Tahakkuk Müzekkeresi  butonuyla  tahakkuk müzekkersi butonu  çıktısının alındığı ekrana geçilir.

9.4. işçi listesi

Basit bir kullanıma sahip olan bu programla  belediye de ki işçi ve memur personelin ad soyad  sıralı listesi  alınır.

 

9.5.işçi  fark bordrosu  listesi

Girilen yıl ay aralığında  hazırlanmış olan  işçi fark  bordrolarının listesinin alınması işleminin gerçekleştirildiği programdır.
İNDEX

 


B

Bordro · 9, 10, 19, 20, 21, 25, 30, 32, 39, 40, 42

G

Görüntüle · 5

İ

İhbar · 46

İkramiye · 41

İşçi · 3, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 48

K

Kadro · 10, 12, 14, 15

Kümülatif · 9, 22, 33

M

Memur · 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 37

P

Parametre · 6, 9, 10, 19, 33

S

Sicil · 13, 14, 17, 18, 20, 28, 39, 48

Sigorta · 49

T

Tahakkuk · 10, 13, 20, 23, 27, 36, 39, 44, 49

tazminat · 45, 46

V

Vizite · 48

Y

Yazdır · 5